Aktuālie raksti

 • Atvērto durvju dienas 2020. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 12. novembrī
  Short description

  Aicinām apmeklēt Latvijas izglītības iestāžu atvērto durvju un informācijas dienas. NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.

 • Jaunās studiju programmas augstākās izglītības iestādēs 2020./2021. studiju gadā
  Published:
  Publicēts 2020. gada 23.oktobrī
  Short description

  2020./2021. studiju gadā augstskolas un koledžas izveidojušas kopumā 99 jaunas programmas,  liecina Nacionālās izglītības iespēju datubāzes (NIID.LV) apkopotā informācija. Programmas ir akreditētas esošo studiju virzienu ietvaros vai saņēmušas licenci programmu īstenošanai jaunos studiju virzienos.

 • Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 15. oktobrī
  Short description

  Katru gadu Latvijas augstskolas, koledžas un citas izglītības iestādes organizē dažādus sagatavošanas kursus, kuru mērķis ir palīdzēt skolēniem un citiem interesentiem sagatavoties valsts pārbaudījumu vai iestājeksāmenu kārtošanai. Sagatavošanas kursi skolu valsts pārbaudījumiem parasti tiek īstenoti mācību gada laikā - no septembra līdz maijam, savukārt sagatavoties iestājeksāmeniem izglītības iestādes nereti piedāvā arī vasarā.

 • Turpinās uzņemšana Jauniešu garantijas profesionālās pilnveides programmās
  Published:
  Publicēts 2020. gada 15. septembrī
  Short description

  2020. gada rudenī notiek Jauniešu garantijas uzņemšana profesionālās pilnveides programmās digitālo, uzņēmējdarbības vai profesionālās ievirzes svešvalodu prasmju pilnveidei. Mācībām 13 izglītības iestādēs visā Latvijā var pieteikties jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ieguvuši pamata vai vidējo izglītību, nemācās un nestrādā.

 • Mācības un brīvlaiki 2020./2021. mācību gadā
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 4. septembrī
  Short description

  1. un 2. semestra norises laiks, kā arī rudens, ziemas un pavasara brīvlaiku datumi.

 • Dokumentu iesniegšana profesionālās izglītības programmās 2020./21. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 14. augustā
  Short description

  Pieteikšanās un dokumentu iesniegšanas termiņi profesionālās izglītības programmās.

 • Centralizēto eksāmenu kārtošana augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 5. maijā
  Short description

  Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC).

 • Video par SkillsLatvia profesijām
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 27. aprīlī
  Short description

  SkillsLatvia 2019 konkursā pārstāvētās profesijas iepazīstamas arī video seriālā. Pie katras epizodes atradīsi arī saiti uz programmām un izglītības iestādes, kurās mācīties.

 • Profesionālās kvalifikācijas iegūšana par praksē apgūtajām zināšanām
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 3. aprīlī
  Short description

  Latvijas profesionālajās izglītības iestādēm vari veikt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto kompetenču profesionālās kvalifikācijas novērtēšanu.

 • Mācīties Latvijā: informācija diasporai un pieredzes stāsti
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 12. martā
  Short description

  Informācija par Latvijas izglītības sistēmu nav vienkārši iegūstama, īpaši ārzemēs dzīvojošajiem Latvijas diasporas pārstāvjiem. Tādēļ sadarbībā ar Euroguidance programmu ir sagatavoti uzziņas materiāli.

Pages