Aktuālie raksti

 • Dokumentu iesniegšana profesionālās izglītības programmās 2020./21. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 17. jūnijā
  Short description

  Pieteikšanās un dokumentu iesniegšanas termiņi profesionālās izglītības programmās.

 • Dokumentu iesniegšana augstākās izglītības iestādēs 2020./21. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 16. jūnijā
  Short description

  Pieteikšanās un dokumentu iesniegšanas termiņi augstskolās un koledžās.

 • Atvērto durvju dienas 2020. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 15. jūnijā
  Short description

  Aicinām apmeklēt Latvijas izglītības iestāžu atvērto durvju un informācijas dienas. NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.

 • Valsts pārbaudes darbi 2019./2020. mācību gadā
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 5. maijā
  Short description

  Informācija par valsts pārbaudes darbiem 3., 6., 9., 11. un 12. klašu skolēniem 2019./2020. mācību gadā

 • Centralizēto eksāmenu kārtošana augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 5. maijā
  Short description

  Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC).

 • Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 29. aprīlī
  Short description

  Katru gadu Latvijas augstskolas, koledžas un citas izglītības iestādes organizē dažādus sagatavošanas kursus, kuru mērķis ir palīdzēt skolēniem un citiem interesentiem sagatavoties valsts pārbaudījumu vai iestājeksāmenu kārtošanai. Sagatavošanas kursi skolu valsts pārbaudījumiem parasti tiek īstenoti mācību gada laikā - no septembra līdz maijam, savukārt sagatavoties iestājeksāmeniem izglītības iestādes nereti piedāvā arī vasarā.

 • Video par SkillsLatvia profesijām
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 27. aprīlī
  Short description

  SkillsLatvia 2019 konkursā pārstāvētās profesijas iepazīstamas arī video seriālā. Pie katras epizodes atradīsi arī saiti uz programmām un izglītības iestādes, kurās mācīties.

 • Profesionālās kvalifikācijas iegūšana par praksē apgūtajām zināšanām
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 3. aprīlī
  Short description

  Latvijas profesionālajās izglītības iestādēm vari veikt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto kompetenču profesionālās kvalifikācijas novērtēšanu.

 • Mācīties Latvijā: informācija diasporai un pieredzes stāsti
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 12. martā
  Short description

  Informācija par Latvijas izglītības sistēmu nav vienkārši iegūstama, īpaši ārzemēs dzīvojošajiem Latvijas diasporas pārstāvjiem. Tādēļ sadarbībā ar Euroguidance programmu ir sagatavoti uzziņas materiāli.

 • Profesionālās izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
  Published:
  Publicēts 2020. gada 11. martā
  Short description

  Nacionālā izglītības iespēju datubāze (NIID.lv) ir apkopota informācija par uzņemšanu 2019./20. gadā profesionālās izglītības programmās personām ar īpašām vajadzībām.

Pages