Aktuālie raksti

 • Mācības un brīvlaiki 2021./2022. mācību gadā Short description

  1. un 2. semestra norises laiks, kā arī rudens, ziemas un pavasara brīvlaiku datumi.

 • Dokumentu iesniegšana augstākās izglītības programmās 2021./22. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2021. gada 29. jūlijā
  Short description

  No 2021. gada 1.jūlija augstskolas un koledžas var sākt reģistrēt un uzņemt reflektantus pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas. Savukārt reflektantus, kuri ir ieguvuši vidējo izglītību ārzemēs un nepretendē uz studijām valsts finansētās studiju vietās vai studiju programmās, kurās ir noteikts studējošo skaita ierobežojums, pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas augstskolas un koledžas var sākt reģistrēt un uzņemt jau no 19. aprīļa. Sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas katru gadu nosaka Ministru kabinets.

 • Atvērto durvju dienas 2021. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2019. gada 26. jūlijā
  Short description

  Aicinām apmeklēt Latvijas izglītības iestāžu atvērto durvju un informācijas dienas. NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.

 • Dokumentu iesniegšana profesionālās izglītības programmās 2021./22. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2021. gada 19. jūlijā
  Short description

  Jūnijā sākas pieteikšanās un dokumentu iesniegšana mācībām profesionālās izglītības programmās, kuras šogad īstenos 44 profesionālās izglītības iestādes un to filiāles, 11 koledžas un 2 vispārējās izglītības iestādes, liecina NIID.lv apkopotā informācija par skolu plāniem. Elektroniskā pieteikšanās vairākās izglītības iestādēs arī šogad, tāpat kā iepriekšējā mācību gadā, tika uzsākta agrāk, jo 9. klašu absolventiem tika atcelti valsts eksāmeni.

 • Valsts pārbaudes darbi 2020./2021. mācību gadā
  Published:
  Aktualizēts 2021. gada 30. aprīlī
  Short description

  Valsts pārbaudes darbus kārto 3., 6., 9., un 12. klašu skolēni. Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, diagnosticējošie darbi 3. un 6. klašu skolēniem notiks janvārī, februārī un martā. Svešvalodu centralizētie eksāmeni vispārējā vidējā izglītībā tiks organizēti martā, savukārt pārējie valsts pārbaudījumi 9. un 12. klašu skolēniem - maijā un jūnijā.

 • Video par SkillsLatvia profesijām
  Published:
  Aktualizēts 2021. gada 30. aprīlī
  Short description

  SkillsLatvia 2019 konkursā pārstāvētās profesijas iepazīstamas arī video seriālā. Pie katras epizodes atradīsi arī saiti uz programmām un izglītības iestādes, kurās mācīties.

 • Profesionālās kvalifikācijas iegūšana par praksē apgūtajām zināšanām
  Published:
  Aktualizēts 2021. gada 20. aprīlī
  Short description

  Latvijas profesionālajās izglītības iestādēm vari veikt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto kompetenču profesionālās kvalifikācijas novērtēšanu.

 • Profesionālās izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
  Published:
  Publicēts 2021. gada 8. aprīlī
  Short description

  Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē (NIID.lv) ir apkopota informācija par uzņemšanu 2021./22. mācību gadā profesionālās izglītības programmās personām ar īpašām vajadzībām.

 • Centralizēto eksāmenu kārtošana augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves
  Published:
  Aktualizēts 2021. gada 4. februārī
  Short description

  Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC).

 • Spēle 1. - 6. klašu skolēniem “Kļūšu par profesionāli”
  Published:
  Publicēts 2021. gada 27. janvārī
  Short description

  Lai palīdzētu izzināt profesiju pasaules dažādību, 1.-6. klašu skolēniem ir izstrādāta digitāli interaktīva spēle “Kļūšu par profesionāli”. Spēle ir pieejama tiešsaistē parprof.lv.

Pages