Jauniešu garantija – darba tirgū pieprasīta profesija īsā laikā

Published: 

Atjaunots 2016. gada 9. augustā

Updated: 

Publicēts 2016. gada 25. februārī

 

Kā iegūt jaunu profesiju gada vai pusotra gada laikā? Veido savas dzīves plānu ar Jauniešu garantiju! Ja esi 17 līdz 29 gadus vecs, izvēlies kādu no 100 profesijām, piesakies profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā un mācies bez maksas! Saņem stipendiju līdz 115 eiro mēnesī, apmaksātu dienesta viesnīcu un praksi pie darba devēja.

 

 

Ja Jauniešu garantijas mācības ir Tevi ieinteresējušas, izvēlies kādu no darba tirgū pieprasītām profesijām un iesniedz dokumentus profesionālās izglītības iestādēs līdz augusta beigām. Papildu jautājumu gadījumā sazinieties ar Profesionālās izglītības projektu departamenta darbiniekiem, tālrunis: 67854770.

 

 

 

 

Nozares

Būvniecība>>>

Elektronika, Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas>>>

Enerģētika>>>

Mašīnzinības (auto)>>>

Metāla apstrāde un mašīnbūve>>>

tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādAs izstrādājumu Ražošana>>>

ĶīMISkā rūpniecība>>>

poligrāfija>>>

pārtikas rūpniecība>>>

Kokapstrāde>>>

Mežsaimniecība>>>

Lauksaimniecība  UN Dārzkopība>>>

Veselība UN Aprūpe>>>

Komerczinības un Administrēšana>>>

Transports un loģistika>>>

Tūrisms, Ēdinašana un Viesmīlība>>>

Skaistumkopšana>>>

dizains un mākslas>>>

 

Profesionālās kvalifikācijas nozarēs

būvniecība

Apdares darbu strādnieks>>>

(1 g.)

BALVU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA (pēc 9. un 12.kl.)

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (Daugavpilī, Dagdā) (pēc 9.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

Apdares darbu tehniķis>>>

(1,5 g.)

BARKAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.) 

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS  (Ludzā) (pēc 12.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (Zilupē) (pēc 12.kl.)

Betonētājs>>>

(1 g.)

RĪGAS CELTNIECĪBAS KOLEDŽA (pēc 9.kl.)
Ēku būvtehniķis>>>

(1,5 g.)

MĀLPILS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Guļbūves ēku celtnieks>>>

(1 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 9. vai 12.kl.)

Inženierkomunikāciju tehniķis>>>

(1,5 g.)

MĀLPILS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)
Jumiķis>>>

(1,5 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 12.kl.)

Krāšņu podnieks>>>

(1 g.)

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)
Mūrnieks>>>

(1 g.)

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

ZAĻENIEKU KOMERCIĀLĀ UN AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

Namdaris>>>

(1,5 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 12.kl.)

CĒSU PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Sausās būves montētājs>>>

(1 g.)

SALDUS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

Sausās būves tehniķis>>>

(1,5 g.)

JELGAVAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

elektronika, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Datorsistēmu tehniķis>>>

(1,5 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

SALDUS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Elektronikas tehniķis>>>

(1,5 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)
Programmēšanas tehniķis>>>

(1,5 g.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

RĪGAS 3.ARODSKOLA (pēc 12.kl.)

 

enerģētika

Elektromontāžas tehniķis>>>

(1,5 g.)

KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Elektromontieris>>>

(1 g.)

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 9.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

Elektrotehniķis>>>

(1,5 g.)

CĒSU PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

 

MašīnzinīBas (auto)

Autoatslēdznieks>>>

(1 g.)

JELGAVAS TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

MALNAVAS KOLEDŽA (pēc 9.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (Zilupē) (pēc 9.kl.)

Autoelektriķis>>>

(1,5 g.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Autodiagnostiķis>>>

(1,5 g.)

JELGAVAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Automehāniķis>>>

(1,5 g.)

DAUGAVPILS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (Viļānos) (pēc 12.kl.)

Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis>>>

(1,5 g.)

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Spēkratu mehāniķis>>>

(1,5 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

MeTĀLA APSTRĀDE UN mašīnbūve 

Atslēdznieks>>>

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītājs>>>

(1,5 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)>>>

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)>>>

(1 g.)

AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

Rokas lokmetinātājs (MMA)
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)>>>

(1 g.)

KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

RĪGAS 3.ARODSKOLA (pēc 9.kl.)

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

Mehatronisku sistēmu tehniķis>>>

(1,5 g.)

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Rūpniecisko iekārtu mehāniķis>>>

(1,5 g.)

OLAINES MEHĀNIKAS UN TEHNOLOĢIJAS KOLEDŽA (pēc 12.kl.)

Virpotājs>>>

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

 

tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas Izstrādājumu RAŽOŠANA

Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists>>>

(1,5 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

Drēbnieks>>>

(1 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 9.kl.)      

Šuvējs>>>

(1 g.)

BALVU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA (pēc 9. un 12.kl.)
Tekstiliju ražošanas speciālists>>>

(1,5 g.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)
Tērpu stila speciālists>>>

(1,5 g.)

RĪGAS STILA UN MODES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 

ĶĪMISKĀ RŪPNIECĪBA

Ķīmiskās produkcijas ražošanas operators>>>

(1 g.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

poligrāfija

Iespieddarbu noformējuma speciālists>>>

(1,5 g.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (Rīgā, Laidzē) (pēc 12.kl.)  
Ofseta iespiedējs>>>

(1,5 g.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)  

Poligrāfijas ražošanas tehniķis>>>

(1,5 g.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)  

 

pārtikaS rūpniecība

Gaļas produktu izgatavotājs>>>

(1 g.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 9. un 12.kl.)

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis>>>

(1,5 g.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Piena produktu ražošanas tehniķis>>>

(1,5 g.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

KOKapstrāde

Galdnieks>>>

(1 g.)

BALVU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA (pēc 9. un 12.kl.)

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (Rankā) (pēc 9.kl.)

Mēbeļu galdnieks>>>

(1,5 g.)

CĒSU PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

MĀLPILS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 

MEŽSAIMNIECĪBA

Kokvedēja automobiļa vadītājs>>>

(1 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)
Meža mašīnu operators>>>

(1,5 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)
Mežsaimniecības tehniķis>>>

(1,5 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)
Motorzāģa operators >>>  

(1 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 9. kl.)    

VALMIERAS TEHNIKUMS (Rankā) (pēc 9.kl.)

 

lAUKSAIMNIECĪBA UN dārzkopība

Augkopības tehniķis>>>      

(1,5 g.)

ZAĻENIEKU KOMERCIĀLĀ UN AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Dārzkopis stādu audzētājs>>>      

(1,5 g.)

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Floristikas speciālists>>>      

(1,5 g.)

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)
Kokkopis (arborists)>>>      

(1 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 9. un 12. kl.)    
Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis>>>

(1,5 g.)

KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

MALNAVAS KOLEDŽA (Višķos) (pēc 12.kl.)  

Lauku īpašuma apsaimniekotājs>>>      

(1,5 g.)

BARKAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.) 

MALNAVAS KOLEDŽA (Višķos) (pēc 12.kl.)                                                                                                                                

Lopkopības tehniķis>>>      

(1,5 g.)

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)
Parka dārznieks>>>      

(1,5 g.)

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Veterinārārsta asistents>>>      

(1,5 g.)

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)   

 

vESELĪBA UN aPRŪPE

Auklis>>>      

(1,5 g.)

BALVU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

DAUGAVPILS MEDICĪNAS KOLEDŽA (pēc 12.kl.)

RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽA (pēc 12.kl.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Priekuļos un Ērgļos) (pēc 12. kl.)    

Māsas palīgs>>>      

(1 g.)

RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽA (pēc 9. un 12.kl. no 18 gadu vecuma)

Zobārsta asistents>>>      

(1 g.)

RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA (pēc 12.kl.)

 

kOMERCZINĪBAS un administrēšana

Finanšu darbinieks>>>      

(1,5 g.)

MALNAVAS KOLEDŽA (pēc 12.kl.)

Grāmatvedis>>> 

(1,5 g.)

BANKU AUGSTSKOLAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS KOLEDŽA (pēc 12.kl.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Klientu apkalpošanas speciālists>>>      

(1,5 g.)

DAUGAVPILS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (Laidzē un Limbažos) (pēc 12.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)   

ZAĻENIEKU KOMERCIĀLĀ UN AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Komercdarbinieks>>>      

(1,5 g.)

RĪGAS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Lietvedis>>>      

(1 g.)

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA (Apguldē) (pēc 12.kl.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 9.kl.)

RĪGAS 3.ARODSKOLA (pēc 12.kl.)

Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs>>>      

(1 g.)

DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9. un 12.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (Viļānos) (pēc 9.kl.)   

Namu pārzinis>>>    

(1,5 g.)

JELGAVAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks>>>    

(1,5 g.)

BANKU AUGSTSKOLAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS KOLEDŽA (pēc 12.kl.)

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Transporta pārvadājumu komercdarbinieks>>>    

(1,5 g.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

 

transports un loģistika

Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis>>>

(1,5 g.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

Lokomotīvju saimniecības tehniķis>>>

(1,5 g.)

DAUGAVPILS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Loģistikas darbinieks>>>      

(1,5 g.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (Rīgā un Laidzē) (pēc 12.kl.)

RĪGAS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Pasta operators>>>

(1 g.)

RĪGAS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 

TŪRISMS, ēdinĀšana un viesmīlība 

Bārmenis>>>   

(1,5 g.)

JELGAVAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Ceļojumu konsultants>>>   

(1,5 g.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

Ekotūrisma speciālists>>>   

(1,5 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (Preiļos) (pēc 12.kl.)

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists>>>   

(1,5 g.)

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

MĀLPILS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz kuģiem>>>   

(1,5 g.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

Konditors>>>   

(1 g.)

AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS  (Dagdā) (pēc 9.kl.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)   

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

VECBEBRU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ INTERNĀTVIDUSSKOLA (pēc 9..kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (Rīgā un Preiļos)  (pēc 9. un 12.kl.)

Kuģa pavārs>>>

(1 g.)

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

Lauku tūrisma speciālists>>>   

(1,5 g.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (Limbažos) (pēc 12.kl.)
Pavārs>>>

(1 g.)

AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

BARKAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.) 

DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9. vai 12.kl.)  

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

SALDUS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 9. vai 12.kl.)  

Restorānu pakalpojumu speciālists>>> 

(1,5 g.)

DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)  

RĪGAS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

VECBEBRU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ INTERNĀTVIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Tūristu grupas pavadonis>>>    

(1,5 g.)

DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)  

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

Viesmīlis>>>    

(1,5 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 12. kl.)   

Viesmīlības pakalpojumu speciālists>>>   

(1,5 g.)

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

Viesnīcu pakalpojumu speciālists>>>   

(1,5 g.)

DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)  

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists>>>   

(1,5 g.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

 

Skaistumkopšana

 
Frizieris>>>  

(1 g.)

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

RĪGAS STILA UN MODES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (Rīgā un Preiļos) (pēc 9. un 12.kl.) 

Frizieris - stilists>>>  

(1,5 g.)

RĪGAS STILA UN MODES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Manikīra un pedikīra speciālists>>>  

(1 g.)

RĪGAS STILA UN MODES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

SPA speciālists>>>  

(1,5 g.)

BARKAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.) 

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

RĪGAS STILA UN MODES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.) 

Vizāžists>>>  

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

RĪGAS STILA UN MODES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Vizuālā tēla stilists>>>  

(1,5 g.)

RĪGAS STILA UN MODES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

SALDUS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

Dizains un mākslas

Fotogrāfs>>>

(1 g.)

RĪGAS STILA UN MODES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 

 

Social Sharing

NIID Feedback Forms

Nosūtīt draugam

Lai norādītu vairākus adresātus, adreses jāatdala ar komatu. Piemērs: 'adrese1@ adrese1.lv,adrese2@ adrese2.lv'

Atradāt kļūdu