Sākusies ziemas uzņemšana Jauniešu garantijas bezmaksas mācībām

Published: 

Publicēts 2016. gada 21. novembrī

 

Kā iegūt jaunu profesiju gada vai pusotra gada laikā? Veido savas dzīves plānu ar Jauniešu garantiju! Ja esi 17 līdz 29 gadus vecs, izvēlies kādu no darba tirgū pieprasītām profesijām, piesakies profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā! Saņem stipendiju līdz 115 eiro mēnesī, apmaksātu dienesta viesnīcu un praksi pie darba devēja.

 

 

Izvēlies kādu no piedāvātajām profesijām un seko norādītajai saitei, kur atradīsi sīkāku informāciju par profesiju un kontaktus profesionālās izglītības iestādē, lai iesniegtu dokumentus.

Ņem vērā, ka pusotru gadu ilgajās profesijās uzņemšana turpinās līdz 2017. gada 6. janvārim un mācības sākas jau 9. janvārī, savukārt gadu ilgajās profesijās uzņemšanas rit līdz 17. februārim, lai 20. februārī sāktu mācības. 

Papildu jautājumu gadījumā sazinieties ar Profesionālās izglītības projektu departamenta darbiniekiem, tālrunis: 67854770.

 

 

 

 

Nozares

Būvniecība>>>

Mašīnzinības (auto)>>>

Metāla apstrāde un mašīnbūve>>>

tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādAs izstrādājumu Ražošana>>>

ĶīMISkā rūpniecība>>>

poligrāfija>>>

pārtikas rūpniecība>>>

Kokapstrāde>>>

Mežsaimniecība>>>

Lauksaimniecība  UN Dārzkopība>>>

Veselība UN Aprūpe>>>

Komerczinības un Administrēšana>>>

Transports un loģistika>>>

Tūrisms, Ēdinašana un Viesmīlība>>>

Skaistumkopšana>>>

 

Profesionālās kvalifikācijas nozarēs

būvniecība

Apdares darbu strādnieks>>>

(1 g.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (Preiļos) (pēc 9.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim

Apdares darbu tehniķis>>>

(1,5 g.)

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS  (Ludzā) (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim
Betonēšanas tehniķis>>>

(1,5 g.)

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.) Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim
Būvkonstrukciju montētājs>>>

(1,5 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.) Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim
Inženierkomunikāciju montētājs>>>

(1 g.)

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.) Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim
Inženierkomunikāciju tehniķis>>>

(1,5 g.)

MĀLPILS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim

Jumiķis>>>

(1,5 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim

Mūrnieks>>>

(1 g.)

ZAĻENIEKU KOMERCIĀLĀ UN AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim
Namdaris>>>

(1,5 g.)

CĒSU PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim

 

MašīnzinīBas (auto)

Autoatslēdznieks>>>

(1 g.)

JELGAVAS TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim

RĒZEKNES TEHNIKUMS (Zilupē) (pēc 9.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim
Autoelektriķis>>>

(1,5 g.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim

Automehāniķis>>>

(1,5 g.)

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim

 

MeTĀLA APSTRĀDE UN mašīnbūve 

Atslēdznieks>>>

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.) Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim
Frēzētājs>>>

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.) Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītājs>>>

(1,5 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)>>>

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim

Virpotājs>>>

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.) Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim

 


 

tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas Izstrādājumu RAŽOŠANA

Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists>>>

(1,5 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim

Drēbnieks>>>

(1 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 9.kl.)      

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim
Šuvējs>>>

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.) Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim
Tekstiliju ražošanas speciālists>>>

(1,5 g.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.) Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim
Tērpu stila speciālists>>>

(1,5 g.)

RĪGAS STILA UN MODES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.) Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim

 

ĶĪMISKĀ RŪPNIECĪBA

Ķīmiskās produkcijas ražošanas operators>>>

(1 g.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim

 

poligrāfija

Poligrāfijas ražošanas tehniķis>>>

(1,5 g.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)  

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim

 

pārtikaS rūpniecība

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis>>>

(1,5 g.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim
Piena produktu ražošanas tehniķis>>>

(1,5 g.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.) Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim

 

KOKapstrāde

Galdnieks>>>

(1 g.)

AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim
Mēbeļu galdnieks>>>

(1,5 g.)

CĒSU PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim

JELGAVAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim

 

MEŽSAIMNIECĪBA

Kokvedēja automobiļa vadītājs>>>

(1 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.) Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim
Motorzāģa operators >>>  

(1 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 9. kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim

 

lAUKSAIMNIECĪBA UN dārzkopība

Augkopības tehniķis>>>      

(1,5 g.)

ZAĻENIEKU KOMERCIĀLĀ UN AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim
Dārzkopis>>>      

(1 g.)

MALNAVAS KOLEDŽA (pēc 9.kl.)   Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim
Dārzkopis stādu audzētājs>>>      

(1,5 g.)

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim

Floristikas speciālists>>>      

(1,5 g.)

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim

Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis>>>

(1,5 g.)

MALNAVAS KOLEDŽA (Višķos) (pēc 12.kl.)  

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim
Lauku īpašuma apsaimniekotājs>>>      

(1,5 g.)

MALNAVAS KOLEDŽA (Višķos) (pēc 12.kl.)                                                                                                                                

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim
Parka dārznieks>>>      

(1,5 g.)

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim

 

vESELĪBA UN aPRŪPE

Auklis>>>      

(1,5 g.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 12. kl.)    

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim

 

kOMERCZINĪBAS un administrēšana

Finanšu darbinieks>>>      

(1,5 g.)

MALNAVAS KOLEDŽA (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim
Grāmatvedis>>> 

(1,5 g.)

BANKU AUGSTSKOLAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS KOLEDŽA (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim
Klientu apkalpošanas speciālists>>>      

(1,5 g.)

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim

ZAĻENIEKU KOMERCIĀLĀ UN AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim
Lietvedis>>>      

(1 g.)

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA (Apguldē) (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs>>>      

(1 g.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (ZIlupē) (pēc 9.kl.)   

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim
Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks>>>    

(1,5 g.)

RĪGAS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim

 

transports un loģistika

Loģistikas darbinieks>>>      

(1,5 g.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim

RĪGAS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim

 

TŪRISMS, ēdinĀšana un viesmīlība 

Bārmenis>>>   

(1,5 g.)

JELGAVAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim
Ekotūrisma speciālists>>>   

(1,5 g.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (Preiļos) (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim
Ēdināšanas pakalpojumu speciālists>>>   

(1,5 g.)

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim

MĀLPILS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim
Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz kuģiem>>>   

(1,5 g.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim
Konditors>>>   

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS"  (pēc 9. un 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim
Pavārs>>>

(1 g.)

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA (pēc 9.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 9. vai 12.kl.)  

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim

VECBEBRU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ INTERNĀTVIDUSSKOLA (pēc 9. kl.)  

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim
Restorānu pakalpojumu speciālists>>> 

(1,5 g.)

RĪGAS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim
Tūristu grupas pavadonis>>>    

(1,5 g.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim
Viesmīlības pakalpojumu speciālists>>>   

(1,5 g.)

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim
Viesnīcu pakalpojumu speciālists>>>   

(1,5 g.)

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.) Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim

 

Skaistumkopšana

 
Frizieris>>>  

(1 g.)

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS"(pēc 9. kl.) 

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim
Frizieris - stilists>>>  

(1,5 g.)

RĪGAS STILA UN MODES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim
SPA speciālists>>>  

(1,5 g.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.) 

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 6. janvārim
Vizāžists>>>  

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Dokumentu iesniegšana līdz 2017. gada 17. februārim

 

Social Sharing

NIID Feedback Forms

Nosūtīt draugam

Lai norādītu vairākus adresātus, adreses jāatdala ar komatu. Piemērs: 'adrese1@ adrese1.lv,adrese2@ adrese2.lv'

Atradāt kļūdu