Izsludināta Jauniešu garantijas papildu uzņemšana 32 profesijās

Published: 

Aktualizēts 2018. gada 19. jūnijā

Updated: 

Publicēts 2018. gada 5. jūnijā

Profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā līdz 31. augustam izsludināta Jauniešu garantijas papildu uzņemšana jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ir bez darba. Uzņemšana notiek 32 darba tirgū pieprasītās profesijās, kuras var apgūt 1 gada laikā bez maksas.

Lai pieteiktos mācībām, jaunieši vienlaikus var mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās augstskolā. Potenciālie audzēkņi var būt reģistrējušies arī Nodarbinātības valsts aģentūrā kā darba meklētāji vai bezdarbnieki un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu.

Jāņem vērā, ka jaunieši nevar atrasties akadēmiskajā vai bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī būt pilna laika studenti. Lai pieteiktos mācībām, nepieciešama pamatizglītība, vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība, taču var būt iegūta arī augstākā izglītība.

Mācību laikā jaunieši saņem stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī, ja ir sekmīgi, kā arī nepieciešamos mācību līdzekļus un bezmaksas vietu dienesta viesnīcā. Savukārt kvalifikācijas prakses laikā programma apmaksā ceļa izdevumus un naktsmītni, ja tas nepieciešams.

Pieteikšanās norit 22 profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā līdz 31. augustam. Ar visām Jauniešu garantijas profesijām, izglītības iestādēm, uzņemšanas noteikumiem un priekšrocībām var iepazīties VIAA mājaslapā: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija.

 

 

Papildu jautājumu gadījumā sazinies ar Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības projektu departamenta darbiniekiem, tālrunis: 67854770.

 

 

 

 

Nozares

Būvniecība>>>

ENERĢĒTIKA>>>

Mašīnzinības (auto)>>>

Metāla apstrāde un mašīnbūve>>>

tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādAs izstrādājumu Ražošana>>>

ĶīMISkā rūpniecība>>>

pārtikas rūpniecība>>>

Kokapstrāde>>>

Mežsaimniecība>>>

Lauksaimniecība  UN Dārzkopība>>>

Veselība UN Aprūpe>>>

Komerczinības un Administrēšana>>>

Tūrisms, Ēdinašana un Viesmīlība>>>

Skaistumkopšana>>>

MĀKSLAS>>>

 

Profesionālās kvalifikācijas nozarēs

būvniecība

Apdares darbu strādnieks>>>

(1 g.)

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA (Barkavā) (pēc 9. kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (Rēzeknē, Zilupē) (pēc 9.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS"  (Preiļos) (pēc 9. kl.)

Inženierkomunikāciju montētājs>>>

(1 g.)

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (Ludzā) (pēc 9.kl.)
Sausās būves montētājs>>>

(1 g.)

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

 

ENERĢĒTIKA

Elektromontieris>>>

(1 g.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)    

 

MAŠĪNZINĪBAS (AUTO)

Autoatslēdznieks>>>

(1 g.)

JELGAVAS TEHNIKUMS (pēc 9. kl.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

MALNAVAS KOLEDŽA (pēc 9.kl.)  

RĒZEKNES TEHNIKUMS (Zilupē) (pēc 9.kl.)

 

MeTĀLA APSTRĀDE UN mašīnbūve 

Atslēdznieks>>>

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)
Frēzētājs>>>

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)
Gāzmetinātājs>>>

(1 g.)

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)>>>

(1 g.)

AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)
[MAG, MIG]

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (Dagdā) (pēc 9.kl.)
[MAG]

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)
[MAG]

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 9.kl.)
[MMA, MAG]

RĪGAS 3. ARODSKOLA (pēc 9.kl.)
[MMA, MAG]

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)
[MMA, MAG]

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)>>>

(1 g.)

AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)
[MAG, MIG]

Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)>>>

(1 g.)

RĪGAS 3. ARODSKOLA (pēc 9.kl.)
Programmvadības metālapstrādes darbgaldu operators>>>

(1 g.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)
Rokas lokmetinātājs (MMA)>>>

(1 g.)

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 9.kl.)
[MMA, MAG]

RĪGAS 3. ARODSKOLA (pēc 9.kl.)
[MMA, MAG]

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.) - [MMA, MAG]

Virpotājs>>>

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)


 

tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas Izstrādājumu RAŽOŠANA

Apavu labotājs>>>

(1 g.)

SMILTENES TEHNIKUMS (Alsviķos) (pēc 9. un 12.kl.)
Šuvējs>>>

(1 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

SMILTENES TEHNIKUMS (Alsviķos) (pēc 9. un 12.kl.)

 

ĶĪMISKĀ RŪPNIECĪBA

Ķīmiskās produkcijas ražošanas operators>>>

(1 g.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA

Gaļas produktu izgatavotājs>>>

(1 g.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

 

KOKapstrāde

Kokapstrādes iekārtu operators>>>

(1 g.)

AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

JELGAVAS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

SALDUS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

SMILTENES TEHNIKUMS (Smiltenē, Alsviķos) (pēc 9. un 12.kl.)

 

MEŽSAIMNIECĪBA

Kokvedēja automobiļa vadītājs>>>

(1 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

lAUKSAIMNIECĪBA UN dārzkopība

Dārzkopis>>>  

(1 g.)

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 

VESELĪBA UN APRŪPE

Aprūpētājs>>>      

(1 g.)

SMILTENES TEHNIKUMS (Alsviķos) (pēc 9. un 12.kl.)
Māsas palīgs>>>      

(1 g.)

RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽA (pēc 9. un 12. kl.)    
Zobārsta asistents>>>      

(1 g.)

RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA (pēc 12. kl.)    

 

kOMERCZINĪBAS un administrēšana

Lietvedis>>>

(1 g.)

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA (Barkavā) (pēc 12. kl.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

RĪGAS 3. ARODSKOLA (pēc 12.kl.)

Pārdevējs>>>

(1 g.)

DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9. un 12.kl.)

 

TŪRISMS, ēdinĀšana un viesmīlība 

Konditora palīgs>>>   

(1 g.)

AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (Dagdā) (pēc 9.kl.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)   

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS"  (pēc 9.kl.)

Pavāra palīgs>>>

(1 g.)

AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9. un 12.kl.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (Rēzeknē, Zilupē) (pēc 9.kl.)

SALDUS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 9.kl.)  

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

 

Skaistumkopšana

 
Frizieris>>>  

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

RĪGAS STILA UN MODES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

SALDUS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (Rīgā, Preiļos) (pēc 9.kl.) 

Manikīra un pedikīra speciālists>>>  

(1 g.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

RĪGAS STILA UN MODES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Vizāžists>>>  

(1 g.)

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA (Barkavā) (pēc 12. kl.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

RĪGAS STILA UN MODES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

MĀKSLAS

Fotogrāfs>>>      

(1 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

RĪGAS STILA UN MODES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Social Sharing