Paplašināts Jauniešu garantijā apgūstamo profesiju un reflektantu loks

Published: 

Atjaunots 2017. gada 23. augustā un 2. oktobrī

Updated: 

Publicēts 2017. gada 22. februārī

Uzņemšana 2017. gada rudenī beigusies!

Jauniešu garantijas vasaras uzņemšanā būtiski paplašinātas mācību iespējas – tagad profesionālās izglītības iestādes piedāvā arī 1,5 gada laikā apgūstamās profesijas un programmā var pieteikties arī nodarbinātie jaunieši vecumā no 17 līdz 24 gadiem. Par izmaiņām Jauniešu garantijā pagājušajā nedēļā lēmusi valdība, vienlaikus pagarinot vasaras uzņemšanu līdz septembra beigām un paredzot arī ziemas uzņemšanu.

Turpinās uzņemšana arī gadu ilgajās Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās, un, līdz ar 1,5 gada programmām, šobrīd uzņemšana notiek kopumā 83 profesijās. Tāpat kā līdz šim, Jauniešu garantijas programmā var iesaistīties arī nenodarbinātie jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem.

Lai pieteiktos Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās, jaunietim jābūt ar pamatskolas, vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību. Mācības Jauniešu garantijā ļauj saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī, ja jaunietis ir sekmīgs un nav neattaisnotu kavējumu, kā arī nepieciešamos mācību līdzekļus, apmaksātu dienesta viesnīcu un karjeras atbalsta pasākumus. Mācības ietver 15 nedēļu ilgu kvalifikācijas praksi, kuras laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi un naktsmītne, ja nepieciešams.

 

 

Lai pieteiktos kādai no piedāvātajām profesijām, jāseko norādītajai saitei profesiju sarakstā zemāk, kur ir sīkāka informācija par profesiju un kontakti profesionālās izglītības iestādē. Dokumentus izvēlētajā profesionālās izglītības iestādē var iesniegt līdz septembra beigām

Papildu jautājumu gadījumā sazinies ar Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības projektu departamenta darbiniekiem, tālrunis: 67854770.

 

 

 

 

Nozares

Būvniecība>>>

ENERĢĒTIKA>>>

Mašīnzinības (auto)>>>

Metāla apstrāde un mašīnbūve>>>

tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādAs izstrādājumu Ražošana>>>

ĶīMISkā rūpniecība>>>

pārtikas rūpniecība>>>

Kokapstrāde>>>

Mežsaimniecība>>>

Lauksaimniecība  UN Dārzkopība>>>

Veselība UN Aprūpe>>>

Komerczinības un Administrēšana>>>

Transports un loģistika>>>

Tūrisms, Ēdinašana un Viesmīlība>>>

Skaistumkopšana>>>

MĀKSLAS>>>

 

Profesionālās kvalifikācijas nozarēs

būvniecība

Apdares darbu strādnieks>>>

(1 g.)

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (Dagdā, Daugavpilī, Ludzā) (pēc 9.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (Rēzeknē, Zilupē) (pēc 9.kl.)   

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS"  (Preiļos) (pēc 9. kl.)

Apdares darbu tehniķis>>>

(1,5 g.)

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (Ludzā) (pēc 12.kl.)

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA (Barkavā) (pēc 12.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.) 

Guļbūves ēku celtnieks>>>

(1 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 9.kl.)    
Hidrobūvju būvtehniķis>>>

(1,5 g.)

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)
Jumiķis>>>

(1,5 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 12.kl.) 
Koka būvkonstrukciju montētājs>>>

(1,5 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)
Mūrnieks>>>

(1 g.)

ZAĻENIEKU KOMERCIĀLĀ UN AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

Namdaris>>>

(1,5 g.)

CĒSU PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)
Sausās būves montētājs>>>

(1 g.)

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

SALDUS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

Stikloto būvkonstrukciju montētājs>>>

(1,5 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

elektronika, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Datorsistēmu tehniķis>>>

(1,5 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

Elektronikas tehniķis>>>

(1,5 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)
Programmēšanas tehniķis>>>

(1,5 g.)

DAUGAVPILS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

 

ENERĢĒTIKA

Atjaunojamās enerģijas tehniķis>>>

(1,5 g.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)
Elektromontieris>>>

(1 g.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)    
Elektrotehniķis>>>

(1,5 g.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

 

MašīnzinīBas (auto)

Autoatslēdznieks>>>

(1 g.)

JELGAVAS TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

MALNAVAS KOLEDŽA (pēc 9.kl.)  

RĒZEKNES TEHNIKUMS (Zilupē, Viļānos) (pēc 9.kl.)

Autodiagnostiķis>>>

(1,5 g.)

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

JELGAVAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Autoelektriķis>>>

(1,5 g.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)
VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)
Automehāniķis>>>

(1,5 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)
PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)
Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis>>>

(1,5 g.)

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)
Lokomotīvju saimniecības tehniķis>>>

(1,5 g.)

DAUGAVPILS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

MeTĀLA APSTRĀDE UN mašīnbūve 

Atslēdznieks>>>

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītājs>>>

(1,5 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)
Frēzētājs>>>

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

(1 g.)

AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)
[MAG, MIG]

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)
[MAG]

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)
[MAG]

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 9.kl.)
[MMA, MAG]

RĪGAS 3. ARODSKOLA (pēc 9.kl.)
[MMA, MAG]

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)
[MMA, MAG]

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)>>>

(1 g.)

AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)
[MAG, MIG]
Mehatronisku sistēmu tehniķis>>>

(1,5 g.)

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)
VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)
Rokas lokmetinātājs (MMA)>>>

(1 g.)

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 9.kl.)
[MMA, MAG]

RĪGAS 3. ARODSKOLA (pēc 9.kl.) - [MMA, MAG]

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.) - [MMA, MAG]

Virpotājs>>>

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)


 

tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas Izstrādājumu RAŽOŠANA

Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists>>>

(1,5 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)
VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)
Aušanas iekārtu operators>>>

(1 g.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)
Drēbnieks>>>

(1 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 9.kl.)      

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 9.kl.)

RĪGAS STILA UN MODES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Šuvējs>>>

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

SMILTENES TEHNIKUMS (Alsviķos) (pēc 9. un 12.kl.)

 

ĶĪMISKĀ RŪPNIECĪBA

Ķīmiskās produkcijas ražošanas operators>>>

(1 g.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

poligrāfija

Iespieddarbu noformējuma speciālists>>>

(1,5 g.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

 

pārtikaS rūpniecība

Gaļas produktu izgatavotājs>>>

(1 g.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis>>>

(1,5 g.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

KOKapstrāde

Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators>>>

(1,5 g.)

CĒSU PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)
KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)
Galdnieks>>>

(1 g.)

JELGAVAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

SMILTENES TEHNIKUMS (Alsviķos) (pēc 9. un 12.kl.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (Rankā) (pēc 9.kl.)

Mēbeļu galdnieks>>>

(1,5 g.)

CĒSU PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 

MEŽSAIMNIECĪBA

Kokkopis (arborists)>>>

(1 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 9.kl.)    

Kokvedēja automobiļa vadītājs>>>

(1 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)
Meža mašīnu operators>>>  

(1,5 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)
Mežsaimniecības tehniķis>>>  

(1,5 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)
Motorzāģa operators >>>  

(1 g.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (Rankā) (pēc 9.kl.)

 

lAUKSAIMNIECĪBA UN dārzkopība

Augkopības tehniķis>>> 

(1,5 g.)

ZAĻENIEKU KOMERCIĀLĀ UN AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Dārzkopis>>>  

(1 g.)

MALNAVAS KOLEDŽA (pēc 9.kl.)  

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 9. un 12.kl.)

Dārzkopis stādu audzētājs>>> 

(1,5 g.)

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)
Floristikas speciālists>>>   

(1,5 g.)

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)
Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis>>>

(1,5 g.)

MALNAVAS KOLEDŽA (Višķos) (pēc 12.kl.)
Lauku īpašuma apsaimniekotājs>>>  

(1,5 g.)

MALNAVAS KOLEDŽA (Višķos) (pēc 12.kl.)
Parka dārznieks>>>  

(1,5 g.)

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)
Veterinārārsta asistents>>>    

(1,5 g.)

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.) 

 

vESELĪBA UN aPRŪPE

Auklis>>> 

(1,5 g.)

BALVU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

DAUGAVPILS MEDICĪNAS KOLEDŽA (pēc 12. kl.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 12. kl.)

RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽA (pēc 12. kl.)

Māsas palīgs>>>      

(1 g.)

RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽA (pēc 9. un 12. kl.)    
Zobārsta asistents>>>      

(1 g.)

RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA (pēc 12. kl.)    

 

kOMERCZINĪBAS un administrēšana

Finanšu darbinieks>>>      

(1,5 g.)

MALNAVAS KOLEDŽA (pēc 12.kl.)
Grāmatvedis>>> 

(1,5 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (Limbažos) (pēc 12.kl.)

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Klientu apkalpošanas speciālists>>>      

(1,5 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (Laidzē) (pēc 12.kl.)

ZAĻENIEKU KOMERCIĀLĀ UN AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Komercdarbinieks>>>      

(1,5 g.)

RĪGAS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)
Lietvedis>>>      

(1 g.)

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA (Barkavā) (pēc 12. kl.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 9.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (Viļānos) (pēc 9.kl.)   

RĪGAS 3. ARODSKOLA (pēc 12.kl.)

Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs>>>      

(1 g.)

DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9. un 12.kl.)   

 

transports un loģistika

Loģistikas darbinieks>>>      

(1,5 g.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

RĪGAS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Pasta operators>>>      

(1 g.)

RĪGAS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 

TŪRISMS, ēdinĀšana un viesmīlība 

Bārmenis>>>   

(1,5 g.)

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)
DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)
Ceļojumu konsultants>>>

(1,5 g.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)
Ēdināšanas pakalpojumu speciālists>>>   

(1,5 g.)

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

MĀLPILS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz kuģiem>>>   

(1,5 g.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)
Ekotūrisma speciālists>>>

(1,5 g.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (Preiļos) (pēc 12.kl.)
Konditors>>>   

(1 g.)

AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (Dagdā) (pēc 9.kl.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

MĀLPILS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)   

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS"  (pēc 9. un 12.kl.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

Kuģa pavārs>>>

(1 g.)

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)
VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)
Pavārs>>>

(1 g.)

AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9. un 12.kl.)   

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA (Barkavā) (pēc 9. kl.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

MĀLPILS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (Rēzeknē, Zilupē) (pēc 9.kl.)

SALDUS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 9. vai 12.kl.)  

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

Restorānu pakalpojumu speciālists>>> 

(1,5 g.)

DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)   

RĪGAS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.) 

Tūristu grupas pavadonis>>>    

(1,5 g.)

DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.) 
VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)
Viesmīlības pakalpojumu speciālists>>>

(1,5 g.)

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)
RĒZEKNES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)
Viesmīlis>>>

(1,5 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)
Viesnīcu pakalpojumu speciālists>>>   

(1,5 g.)

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.) 

 

Skaistumkopšana

 
Frizieris>>>  

(1 g.)

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9. un 12.kl.)

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

RĪGAS STILA UN MODES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 9. un 12.kl.) 

Manikīra un pedikīra speciālists>>>  

(1 g.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

RĪGAS STILA UN MODES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

SPA speciālists>>>

(1,5 g.)

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA (Barkavā) (pēc 12.kl.)
VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)
Vizāžists>>>  

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

RĪGAS STILA UN MODES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

MĀKSLAS

Fotogrāfs>>>      

(1 g.)

RĪGAS STILA UN MODES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Social Sharing

NIID Feedback Forms

Nosūtīt draugam

Lai norādītu vairākus adresātus, adreses jāatdala ar komatu. Piemērs: 'adrese1@ adrese1.lv,adrese2@ adrese2.lv'

Atradāt kļūdu