Jauniešu garantija – darba tirgū pieprasīta profesija īsā laikā

Published: 

Atjaunots 2016. gada 15. jūnijā

Updated: 

Publicēts 2016. gada 25. februārī

Vai vēlies iegūt sirdij tuvu profesiju, bet nezini, ko mācīties? Varbūt vēlies iegūt jaunu profesiju, jo līdzšinējā specialitāte nav izrādījusies īstā? Iespējams, Tu jau strādā savā profesijā, bet trūkst tikai izglītības? Bet dažreiz pats svarīgākais ir, lai mācības ir bez maksas.

Ja tas ir par Tevi, izmanto iespēju iegūt profesiju ar Jauniešu garantiju! Tu vari gada vai pusotra laikā bez maksas iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju kādā no profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā, ja vien esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem.

Iespēja jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem

Lai bez maksas iegūtu profesiju kādā no Jauniešu garantijas izglītības programmām, jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) ar pamatskolas, vidusskolas vai vidējo profesionālo izglītību, kas nozīmē – ar 9. vai 12. klases atestātu. Mācīties var arī tie jaunieši, kas jau ieguvuši profesiju augstskolā vai profesionālās izglītības iestādē, taču kvalifikācija nevar būt iegūta pēdējo 12 mēnešu laikā.

2016. gadā Jauniešu garantijā var pieteikties arī tie jaunieši, kas strādā algotu darbu vai ir pašnodarbināti, ja ir gatavi mācības apvienot ar darbu. Tāpat jaunieši vienlaikus var mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās augstskolā.

Jaunieši var būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki vai darba meklētāji un saņemt bezdarbnieka pabalstu. Tomēr vienlaikus ar profesijas apguvi Jauniešu garantijā tie nevar saņemt finansiālu atbalstu no NVA Jauniešu garantijas pasākumiem, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumus, karjeras konsultācijas un konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus.

Sīkāka informācija par uzņemšanas noteikumiem šajā info materiālā

Stipendija 70 – 115 eiro mēnesī, apmaksāta dienesta viesnīca un citas priekšrocības

Mācību laikā jaunieši var saņemt dažāda veida atbalstu. To vidū ir stipendija no 70 līdz 115 eiro mēnesī, ja audzēknis ir sekmīgs un nepamatoti nekavē mācības. Tiek nodrošināti nepieciešamie mācību līdzekļi, bezmaksas dzīvošana dienesta viesnīcā, karjeras atbalsta pasākumi. Jaunieši var iegūt arī profesijā nepieciešamās papildu apliecības un sertifikātus, piemēram, darbam ar kases aparātu, tūrisma pakalpojumu rezervācijas sistēmu, auto vai traktora tehnikas vadīšanas apliecību, u.c. sertifikātus, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Nepieciešamības gadījumā audzēkņi var papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos, kas saistīti ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams izvēlētajā profesijā.

Mācības ietver arī 15 nedēļu ilgu kvalifikācijas praksi, kuras laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi un naktsmītne, ja tas pamatoti nepieciešams. Prakses laikā jaunieši saņem arī civiltiesisko apdrošināšanu un iziet obligāto veselība pārbaudi, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Sīkāka informācija par Jauniešu garantijas priekšrocībām šajā info materiālā.

Jaunieši var būt droši, ka profesijas ir darba tirgū pieprasītas

Jauniešu garantijas profesiju loks katru gadu tiek noteikts, konsultējoties ar nozaru ekspertu padomēm, kurās apvienojušies darba devēji. Tādējādi jaunieši var būt droši, ka šīs profesijas ir darba tirgū pieprasītas, un katrs var izvēlēties savējo no 100 dažādām profesijām, ar kurām var iepazīties tabulā zemāk.

Dokumenti jauniešiem jāiesniedz kādā no profesionālās izglītības iestādēm 2016. gada vasarā, kad sāksies uzņemšana. Sekojiet informācijai Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija vai NIID.LV.

Projekta Jauniešu garantija aktivitāte “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” tiek finansēta ar ES Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no Latvijas valsts budžeta.

 

Papildu jautājumu gadījumā, sazinieties ar Profesionālās izglītības projektu departamenta darbiniekiem, tālr. 67854770.

 

 

Nozares

Būvniecība>>>

Elektronika, Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas>>>

Enerģētika>>>

Mašīnzinības (auto)>>>

Metāla apstrāde un mašīnbūve>>>

tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādAs izstrādājumu Ražošana>>>

ĶīMISkā rūpniecība>>>

poligrāfija>>>

pārtikas rūpniecība>>>

Kokapstrāde>>>

Mežsaimniecība>>>

Lauksaimniecība  UN Dārzkopība>>>

Veselība UN Aprūpe>>>

Komerczinības un Administrēšana>>>

Transports un loģistika>>>

Tūrisms, Ēdinašana un Viesmīlība>>>

Skaistumkopšana>>>

dizains un mākslas>>>

 

Profesionālās kvalifikācijas nozarēs

būvniecība

Apdares darbu strādnieks>>>

(1 g.)

BALVU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA (pēc 9. un 12.kl.)

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (Daugavpilī, Dagdā) (pēc 9.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

Apdares darbu tehniķis>>>

(1,5 g.)

BARKAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.) 

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS  (Ludzā) (pēc 12.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (Zilupē) (pēc 12.kl.)

Betonētājs>>>

(1 g.)

RĪGAS CELTNIECĪBAS KOLEDŽA (pēc 9.kl.)
Ēku būvtehniķis>>>

(1,5 g.)

MĀLPILS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Guļbūves ēku celtnieks>>>

(1 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 9. vai 12.kl.)

Inženierkomunikāciju tehniķis>>>

(1,5 g.)

MĀLPILS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)
Jumiķis>>>

(1,5 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 12.kl.)

Krāšņu podnieks>>>

(1 g.)

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)
Mūrnieks>>>

(1 g.)

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

ZAĻENIEKU KOMERCIĀLĀ UN AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

Namdaris>>>

(1,5 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 12.kl.)

CĒSU PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Sausās būves montētājs>>>

(1 g.)

SALDUS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

Sausās būves tehniķis>>>

(1,5 g.)

JELGAVAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

elektronika, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Datorsistēmu tehniķis>>>

(1,5 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

SALDUS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Elektronikas tehniķis>>>

(1,5 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)
Programmēšanas tehniķis>>>

(1,5 g.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

RĪGAS 3.ARODSKOLA (pēc 12.kl.)

 

enerģētika

Elektromontāžas tehniķis>>>

(1,5 g.)

KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Elektromontieris>>>

(1 g.)

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 9.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

Elektrotehniķis>>>

(1,5 g.)

CĒSU PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

 

MašīnzinīBas (auto)

Autoatslēdznieks>>>

(1 g.)

JELGAVAS TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

MALNAVAS KOLEDŽA (pēc 9.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (Zilupē) (pēc 9.kl.)

Autoelektriķis>>>

(1,5 g.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Autodiagnostiķis>>>

(1,5 g.)

JELGAVAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Automehāniķis>>>

(1,5 g.)

DAUGAVPILS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (Viļānos) (pēc 12.kl.)

Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis>>>

(1,5 g.)

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

MeTĀLA APSTRĀDE UN mašīnbūve 

Atslēdznieks>>>

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītājs>>>

(1,5 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)
Frēzētājs>>>

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)>>>

(1 g.)

AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

Rokas lokmetinātājs (MMA)
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)>>>

(1 g.)

KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

RĪGAS 3.ARODSKOLA (pēc 9.kl.)

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

Mehatronisku sistēmu tehniķis>>>

(1,5 g.)

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Rūpniecisko iekārtu mehāniķis>>>

(1,5 g.)

OLAINES MEHĀNIKAS UN TEHNOLOĢIJAS KOLEDŽA (pēc 12.kl.)

Virpotājs>>>

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

 

tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas Izstrādājumu RAŽOŠANA

Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists>>>

(1,5 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

Drēbnieks>>>

(1 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 9.kl.)      

Šuvējs>>>

(1 g.)

BALVU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA (pēc 9. un 12.kl.)
Tekstiliju ražošanas un izgatavošanas speciālists>>>

(1,5 g.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)
Tērpu stila speciālists>>>

(1,5 g.)

RĪGAS STILA UN MODES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 

poligrāfija

Ofseta iespiedējs>>>

(1,5 g.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)  

Poligrāfijas ražošanas tehniķis>>>

(1,5 g.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)  

 

pārtikaS rūpniecība

Gaļas produktu izgatavotājs>>>

(1 g.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 9. un 12.kl.)

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis>>>

(1,5 g.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

KOKapstrāde

Galdnieks>>>

(1 g.)

BALVU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA (pēc 9. un 12.kl.)

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (Rankā) (pēc 9.kl.)

Mēbeļu galdnieks>>>

(1,5 g.)

CĒSU PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

MĀLPILS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 

MEŽSAIMNIECĪBA

Kokvedēja automobiļa vadītājs>>>

(1 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)
Meža mašīnu operators>>>

(1,5 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)
Mežsaimniecības tehniķis>>>

(1,5 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)
Motorzāģa operators >>>  

(1 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 9. kl.)    

VALMIERAS TEHNIKUMS (Rankā) (pēc 9.kl.)

 

lAUKSAIMNIECĪBA UN dārzkopība

Augkopības tehniķis>>>      

(1,5 g.)

ZAĻENIEKU KOMERCIĀLĀ UN AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Dārzkopis stādu audzētājs>>>      

(1,5 g.)

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Floristikas speciālists>>>      

(1,5 g.)

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)
Kokkopis (arborists)>>>      

(1 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 9. un 12. kl.)    
Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis>>>

(1,5 g.)

KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

MALNAVAS KOLEDŽA (Višķos) (pēc 12.kl.)  

Lauku īpašuma apsaimniekotājs>>>      

(1,5 g.)

BARKAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.) 

MALNAVAS KOLEDŽA (Višķos) (pēc 12.kl.)                                                                                                                                

Lopkopības tehniķis>>>      

(1,5 g.)

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)
Parka dārznieks>>>      

(1,5 g.)

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Veterinārārsta asistents>>>      

(1,5 g.)

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)   

 

vESELĪBA UN aPRŪPE

Auklis>>>      

(1,5 g.)

BALVU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

DAUGAVPILS MEDICĪNAS KOLEDŽA (pēc 12.kl.)

RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽA (pēc 12.kl.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Priekuļos un Ērgļos) (pēc 12. kl.)    

Māsas palīgs>>>      

(1 g.)

RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽA (pēc 9.kl. no 18 gadu vecuma)

Zobārsta asistents>>>      

(1 g.)

RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA (pēc 12.kl.)

 

kOMERCZINĪBAS un administrēšana

Finanšu darbinieks>>>      

(1,5 g.)

MALNAVAS KOLEDŽA (pēc 12.kl.)

Grāmatvedis>>> 

(1,5 g.)

BANKU AUGSTSKOLAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS KOLEDŽA (pēc 12.kl.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Klientu apkalpošanas speciālists>>>      

(1,5 g.)

DAUGAVPILS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (Laidzē un Limbažos) (pēc 12.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)   

ZAĻENIEKU KOMERCIĀLĀ UN AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Komercdarbinieks>>>      

(1,5 g.)

RĪGAS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Lietvedis>>>      

(1 g.)

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA (Apguldē) (pēc 12.kl.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 9.kl.)

RĪGAS 3.ARODSKOLA (pēc 12.kl.)

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks>>>      

(1,5 g.)

BARKAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.) 

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA (pēc 12.kl.)

Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs>>>      

(1 g.)

DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9. un 12.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (Viļānos) (pēc 9.kl.)   

Namu pārzinis>>>    

(1,5 g.)

JELGAVAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks>>>    

(1,5 g.)

BANKU AUGSTSKOLAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS KOLEDŽA (pēc 12.kl.)

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Transporta pārvadājumu komercdarbinieks>>>    

(1,5 g.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

 

transports un loģistika

Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis>>>

(1,5 g.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

Lokomotīvju saimniecības tehniķis>>>

(1,5 g.)

DAUGAVPILS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Loģistikas darbinieks>>>      

(1,5 g.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (Rīgā un Laidzē) (pēc 12.kl.)

RĪGAS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Pasta operators>>>

(1 g.)

RĪGAS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 

TŪRISMS, ēdinĀšana un viesmīlība 

Bārmenis>>>   

(1,5 g.)

JELGAVAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Ceļojumu konsultants>>>   

(1,5 g.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

Ekotūrisma speciālists>>>   

(1,5 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (Preiļos) (pēc 12.kl.)

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists>>>   

(1,5 g.)

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

MĀLPILS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz kuģiem>>>   

(1,5 g.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

Konditors>>>   

(1 g.)

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS  (Dagdā) (pēc 9.kl.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)   

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

VECBEBRU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ INTERNĀTVIDUSSKOLA (pēc 9..kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (Rīgā un Preiļos)  (pēc 9. un 12.kl.)

Kuģa pavārs>>>

(1 g.)

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

Lauku tūrisma speciālists>>>   

(1,5 g.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (Limbažos) (pēc 12.kl.)
Pavārs>>>

(1 g.)

AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

BARKAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.) 

DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9. vai 12.kl.)  

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

SALDUS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 9. vai 12.kl.)  

Restorānu pakalpojumu speciālists>>> 

(1,5 g.)

DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)  

RĪGAS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

VECBEBRU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ INTERNĀTVIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Tūristu grupas pavadonis>>>    

(1,5 g.)

DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)  

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

Viesmīlis>>>    

(1,5 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 12. kl.)   

Viesmīlības pakalpojumu speciālists>>>   

(1,5 g.)

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

Viesnīcu pakalpojumu speciālists>>>   

(1,5 g.)

DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)  

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists>>>   

(1,5 g.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

 

Skaistumkopšana

 
Frizieris>>>  

(1 g.)

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

RĪGAS STILA UN MODES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (Rīgā un Preiļos) (pēc 9. un 12.kl.) 

Frizieris - stilists>>>  

(1,5 g.)

RĪGAS STILA UN MODES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Manikīra un pedikīra speciālists>>>  

(1 g.)

RĪGAS STILA UN MODES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

SPA speciālists>>>  

(1,5 g.)

BARKAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.) 

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

RĪGAS STILA UN MODES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.) 

Vizāžists>>>  

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

RĪGAS STILA UN MODES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Vizuālā tēla stilists>>>  

(1,5 g.)

RĪGAS STILA UN MODES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

SALDUS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

Dizains un mākslas

Fotogrāfs>>>

(1 g.)

RĪGAS STILA UN MODES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 

 

Social Sharing

NIID Feedback Forms

Nosūtīt draugam

Lai norādītu vairākus adresātus, adreses jāatdala ar komatu. Piemērs: 'adrese1@ adrese1.lv,adrese2@ adrese2.lv'

Atradāt kļūdu