Jauniešu garantija – darba tirgū pieprasīta profesija īsā laikā

Published: 

Atjaunots 2016. gada 5. septembrī

Updated: 

Publicēts 2016. gada 25. februārī

 

Kā iegūt jaunu profesiju gada vai pusotra gada laikā? Veido savas dzīves plānu ar Jauniešu garantiju! Ja esi 17 līdz 29 gadus vecs, izvēlies kādu no 33 profesijām, kurās turpinās uzņemšana, piesakies profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā un mācies bez maksas! Saņem stipendiju līdz 115 eiro mēnesī, apmaksātu dienesta viesnīcu un praksi pie darba devēja.

 

 

Ja Jauniešu garantijas mācības ir Tevi ieinteresējušas, izvēlies kādu no darba tirgū pieprasītām profesijām un iesniedz dokumentus izvēlētajā profesionālās izglītības iestādē. 2016. gada vasaras uzņemšana pagarināta līdz 30 septembrim! Izvēlies profesiju un sazinies ar izglītības iestādi, lai noskaidrotu, vai konkrētajā profesijā vēl ir brīvas vietas grupā.

Papildu jautājumu gadījumā sazinieties ar Profesionālās izglītības projektu departamenta darbiniekiem, tālrunis: 67854770.

 

 

 

 

Nozares

Būvniecība>>>

Elektronika, Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas>>>

Enerģētika>>>

Mašīnzinības (auto)>>>

Metāla apstrāde un mašīnbūve>>>

tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādAs izstrādājumu Ražošana>>>

ĶīMISkā rūpniecība>>>

poligrāfija>>>

pārtikas rūpniecība>>>

Kokapstrāde>>>

Mežsaimniecība>>>

Lauksaimniecība  UN Dārzkopība>>>

Veselība UN Aprūpe>>>

Komerczinības un Administrēšana>>>

Transports un loģistika>>>

Tūrisms, Ēdinašana un Viesmīlība>>>

Skaistumkopšana>>>

dizains un mākslas>>>

 

Profesionālās kvalifikācijas nozarēs

būvniecība

Apdares darbu strādnieks>>>

(1 g.)

BALVU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA (pēc 9. un 12.kl.)

 

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (Daugavpilī, Dagdā) (pēc 9.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim (Dagdā)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

 
Apdares darbu tehniķis>>>

(1,5 g.)

BARKAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.) 

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS  (Ludzā) (pēc 12.kl.)

 

RĒZEKNES TEHNIKUMS (Zilupē) (pēc 12.kl.)

 
Betonētājs>>>

(1 g.)

RĪGAS CELTNIECĪBAS KOLEDŽA (pēc 9.kl.)  
Ēku būvtehniķis>>>

(1,5 g.)

MĀLPILS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 
Guļbūves ēku celtnieks>>>

(1 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 9. vai 12.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim
Inženierkomunikāciju tehniķis>>>

(1,5 g.)

MĀLPILS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim

Jumiķis>>>

(1,5 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 12.kl.)

 
Krāšņu podnieks>>>

(1 g.)

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)  
Mūrnieks>>>

(1 g.)

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

 

ZAĻENIEKU KOMERCIĀLĀ UN AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

 
Namdaris>>>

(1,5 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 12.kl.)

 
CĒSU PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim

Sausās būves montētājs>>>

(1 g.)

SALDUS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

 
Sausās būves tehniķis>>>

(1,5 g.)

JELGAVAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)  

 

elektronika, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Datorsistēmu tehniķis>>>

(1,5 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

 

SALDUS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 
Elektronikas tehniķis>>>

(1,5 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)  
Programmēšanas tehniķis>>>

(1,5 g.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

 

RĪGAS 3.ARODSKOLA (pēc 12.kl.)

 

 

enerģētika

Elektromontāžas tehniķis>>>

(1,5 g.)

KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 
Elektromontieris>>>

(1 g.)

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 9.kl.)

 

RĒZEKNES TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim
Elektrotehniķis>>>

(1,5 g.)

CĒSU PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

 

 

MašīnzinīBas (auto)

Autoatslēdznieks>>>

(1 g.)

JELGAVAS TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

 

MALNAVAS KOLEDŽA (pēc 9.kl.)

 

RĒZEKNES TEHNIKUMS (Zilupē) (pēc 9.kl.)

 
Autoelektriķis>>>

(1,5 g.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 
Autodiagnostiķis>>>

(1,5 g.)

JELGAVAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim

Automehāniķis>>>

(1,5 g.)

DAUGAVPILS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

 

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

 

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim

RĒZEKNES TEHNIKUMS (Viļānos) (pēc 12.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim
Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis>>>

(1,5 g.)

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 
Spēkratu mehāniķis>>>

(1,5 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)  

 

MeTĀLA APSTRĀDE UN mašīnbūve 

Atslēdznieks>>>

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)  
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītājs>>>

(1,5 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)>>>

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

 

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)>>>

(1 g.)

AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

 
Rokas lokmetinātājs (MMA)
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)>>>

(1 g.)

KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

RĪGAS 3.ARODSKOLA (pēc 9.kl.)

 

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim
Mehatronisku sistēmu tehniķis>>>

(1,5 g.)

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

 

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 
Rūpniecisko iekārtu mehāniķis>>>

(1,5 g.)

OLAINES MEHĀNIKAS UN TEHNOLOĢIJAS KOLEDŽA (pēc 12.kl.)

 
Virpotājs>>>

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)  

 

tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas Izstrādājumu RAŽOŠANA

Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists>>>

(1,5 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

 

Drēbnieks>>>

(1 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 9.kl.)      

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim
Šuvējs>>>

(1 g.)

BALVU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA (pēc 9. un 12.kl.)  
Tekstiliju ražošanas speciālists>>>

(1,5 g.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)  
Tērpu stila speciālists>>>

(1,5 g.)

RĪGAS STILA UN MODES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.) Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim

 

ĶĪMISKĀ RŪPNIECĪBA

Ķīmiskās produkcijas ražošanas operators>>>

(1 g.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

 

poligrāfija

Iespieddarbu noformējuma speciālists>>>

(1,5 g.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (Rīgā, Laidzē) (pēc 12.kl.)    
Ofseta iespiedējs>>>

(1,5 g.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)  

 
Poligrāfijas ražošanas tehniķis>>>

(1,5 g.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)  

 

 

pārtikaS rūpniecība

Gaļas produktu izgatavotājs>>>

(1 g.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 9. un 12.kl.)

 
Pārtikas produktu ražošanas tehniķis>>>

(1,5 g.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 
Piena produktu ražošanas tehniķis>>>

(1,5 g.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)  

 

KOKapstrāde

Galdnieks>>>

(1 g.)

BALVU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA (pēc 9. un 12.kl.)

 

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

 

VALMIERAS TEHNIKUMS (Rankā) (pēc 9.kl.)

 
Mēbeļu galdnieks>>>

(1,5 g.)

CĒSU PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 

MĀLPILS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 

 

MEŽSAIMNIECĪBA

Kokvedēja automobiļa vadītājs>>>

(1 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)  
Meža mašīnu operators>>>

(1,5 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)  
Mežsaimniecības tehniķis>>>

(1,5 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)  
Motorzāģa operators >>>  

(1 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 9. kl.)    

VALMIERAS TEHNIKUMS (Rankā) (pēc 9.kl.)

 

 

lAUKSAIMNIECĪBA UN dārzkopība

Augkopības tehniķis>>>      

(1,5 g.)

ZAĻENIEKU KOMERCIĀLĀ UN AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 
Dārzkopis stādu audzētājs>>>      

(1,5 g.)

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim

Floristikas speciālists>>>      

(1,5 g.)

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim

Kokkopis (arborists)>>>      

(1 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 9. un 12. kl.)      
Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis>>>

(1,5 g.)

KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

MALNAVAS KOLEDŽA (Višķos) (pēc 12.kl.)  

 
Lauku īpašuma apsaimniekotājs>>>      

(1,5 g.)

BARKAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.) 

MALNAVAS KOLEDŽA (Višķos) (pēc 12.kl.)                                                                                                                                

 
Lopkopības tehniķis>>>      

(1,5 g.)

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)  
Parka dārznieks>>>      

(1,5 g.)

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim

Veterinārārsta asistents>>>      

(1,5 g.)

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)    Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim

 

vESELĪBA UN aPRŪPE

Auklis>>>      

(1,5 g.)

BALVU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim

DAUGAVPILS MEDICĪNAS KOLEDŽA (pēc 12.kl.)

 

RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽA (pēc 12.kl.)

 

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Priekuļos un Ērgļos) (pēc 12. kl.)    

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim (Ērgļos)
Māsas palīgs>>>      

(1 g.)

RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽA (pēc 9. un 12.kl. no 18 gadu vecuma)

 
Zobārsta asistents>>>      

(1 g.)

RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA (pēc 12.kl.)

 

 

kOMERCZINĪBAS un administrēšana

Finanšu darbinieks>>>      

(1,5 g.)

MALNAVAS KOLEDŽA (pēc 12.kl.)

 
Grāmatvedis>>> 

(1,5 g.)

BANKU AUGSTSKOLAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS KOLEDŽA (pēc 12.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

 

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

 

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 
Klientu apkalpošanas speciālists>>>      

(1,5 g.)

DAUGAVPILS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (Laidzē un Limbažos) (pēc 12.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim (Laidzē)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)   

 

ZAĻENIEKU KOMERCIĀLĀ UN AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 
Komercdarbinieks>>>      

(1,5 g.)

RĪGAS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 
Lietvedis>>>      

(1 g.)

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA (Apguldē) (pēc 12.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 9.kl.)

 

RĪGAS 3.ARODSKOLA (pēc 12.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs>>>      

(1 g.)

DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9. un 12.kl.)

 

RĒZEKNES TEHNIKUMS (Viļānos) (pēc 9.kl.)   

 
Namu pārzinis>>>    

(1,5 g.)

JELGAVAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 
Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks>>>    

(1,5 g.)

BANKU AUGSTSKOLAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS KOLEDŽA (pēc 12.kl.)

 

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim
Transporta pārvadājumu komercdarbinieks>>>    

(1,5 g.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)  

 

transports un loģistika

Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis>>>

(1,5 g.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim
Lokomotīvju saimniecības tehniķis>>>

(1,5 g.)

DAUGAVPILS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 
Loģistikas darbinieks>>>      

(1,5 g.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

 

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (Rīgā un Laidzē) (pēc 12.kl.)

 

RĪGAS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 
Pasta operators>>>

(1 g.)

RĪGAS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)  

 

TŪRISMS, ēdinĀšana un viesmīlība 

Bārmenis>>>   

(1,5 g.)

JELGAVAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 
Ceļojumu konsultants>>>   

(1,5 g.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

 
Ekotūrisma speciālists>>>   

(1,5 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (Preiļos) (pēc 12.kl.)

 
Ēdināšanas pakalpojumu speciālists>>>   

(1,5 g.)

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim

MĀLPILS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim
Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz kuģiem>>>   

(1,5 g.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

 
Konditors>>>   

(1 g.)

AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS  (Dagdā) (pēc 9.kl.)

 

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

 

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

 

RĒZEKNES TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)   

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

 

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

 

VECBEBRU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ INTERNĀTVIDUSSKOLA (pēc 9..kl.)

 

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS"  (pēc 9. un 12.kl.)

 
Kuģa pavārs>>>

(1 g.)

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

 
 

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

 
Lauku tūrisma speciālists>>>   

(1,5 g.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (Limbažos) (pēc 12.kl.)  
Pavārs>>>

(1 g.)

AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim

BARKAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.) 

 

DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9. vai 12.kl.)  

 

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

 

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

 

RĒZEKNES TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

 

SALDUS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

 

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (Rīgā un Preiļos) (pēc 9. vai 12.kl.)  

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim (Preiļos)
Restorānu pakalpojumu speciālists>>> 

(1,5 g.)

DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)  

 

RĪGAS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim

VECBEBRU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ INTERNĀTVIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 
Tūristu grupas pavadonis>>>    

(1,5 g.)

DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)  

 

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim
Viesmīlis>>>    

(1,5 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 

KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 12. kl.)   

 
Viesmīlības pakalpojumu speciālists>>>   

(1,5 g.)

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

 
Viesnīcu pakalpojumu speciālists>>>   

(1,5 g.)

DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)  

 

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim
Viesu uzņemšanas dienesta speciālists>>>   

(1,5 g.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

 

 

Skaistumkopšana

 
Frizieris>>>  

(1 g.)

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 

RĪGAS STILA UN MODES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (Rīgā un Preiļos) (pēc 9. un 12.kl.) 

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim (Rīgā un Preiļos)
Frizieris - stilists>>>  

(1,5 g.)

RĪGAS STILA UN MODES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 
Manikīra un pedikīra speciālists>>>  

(1 g.)

RĪGAS STILA UN MODES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 
SPA speciālists>>>  

(1,5 g.)

BARKAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.) 

 

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim

RĪGAS STILA UN MODES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.) 

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim
Vizāžists>>>  

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 

RĪGAS STILA UN MODES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 
Vizuālā tēla stilists>>>  

(1,5 g.)

RĪGAS STILA UN MODES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim

SALDUS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Uzņemšana pagarināta līdz 30.septembrim

 

Dizains un mākslas

Fotogrāfs>>>

(1 g.)

RĪGAS STILA UN MODES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)  

 

 

Social Sharing

NIID Feedback Forms

Nosūtīt draugam

Lai norādītu vairākus adresātus, adreses jāatdala ar komatu. Piemērs: 'adrese1@ adrese1.lv,adrese2@ adrese2.lv'

Atradāt kļūdu