Jauniešu garantijas pēdējā uzņemšana 2017./2018. mācību gadā

Published: 

Atjaunots 2017. gada 16. jūnijā

Updated: 

Publicēts 2017. gada 22. februārī

Kā iegūt jaunu profesiju gada laikā? Veido savas dzīves plānu ar Jauniešu garantiju! Ja esi 17 līdz 29 gadus vecs un nestrādā, izvēlies kādu no darba tirgū pieprasītām profesijām, piesakies profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā! Saņem stipendiju līdz 115 eiro mēnesī, apmaksātu dienesta viesnīcu un praksi pie darba devēja.

 

 

Izvēlies kādu no piedāvātajām profesijām un seko norādītajai saitei, kur atradīsi sīkāku informāciju par profesiju un kontaktus profesionālās izglītības iestādē, lai iesniegtu dokumentus. Mācības Jauniešu garantijas izglītības programmās sāksies 2017. gada 1. septembrī.

Papildu jautājumu gadījumā sazinies ar Profesionālās izglītības projektu departamenta darbiniekiem, tālrunis: 67854770.

 

 

 

 

Nozares

Būvniecība>>>

ENERĢĒTIKA>>>

Mašīnzinības (auto)>>>

Metāla apstrāde un mašīnbūve>>>

tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādAs izstrādājumu Ražošana>>>

ĶīMISkā rūpniecība>>>

pārtikas rūpniecība>>>

Kokapstrāde>>>

Mežsaimniecība>>>

Lauksaimniecība  UN Dārzkopība>>>

Veselība UN Aprūpe>>>

Komerczinības un Administrēšana>>>

Transports un loģistika>>>

Tūrisms, Ēdinašana un Viesmīlība>>>

Skaistumkopšana>>>

MĀKSLAS>>>

 

Profesionālās kvalifikācijas nozarēs

būvniecība

Apdares darbu strādnieks>>>

(1 g.)

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (Dagdā, Daugavpilī, Ludzā) (pēc 9.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (Rēzeknē, Zilupē) (pēc 9.kl.)   

Guļbūves ēku celtnieks>>>

(1 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 9.kl.)    
Mūrnieks>>>

(1 g.)

ZAĻENIEKU KOMERCIĀLĀ UN AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

Sausās būves montētājs>>>

(1 g.)

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

SALDUS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

 

ENERĢĒTIKA

Elektromontieris>>>

(1 g.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)    

 

MašīnzinīBas (auto)

Autoatslēdznieks>>>

(1 g.)

JELGAVAS TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

MALNAVAS KOLEDŽA (pēc 9.kl.)  

RĒZEKNES TEHNIKUMS (Zilupē, Viļānos) (pēc 9.kl.)

 

MeTĀLA APSTRĀDE UN mašīnbūve 

Atslēdznieks>>>

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)
Frēzētājs>>>

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

(1 g.)

AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)
[MAG, MIG]

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)
[MAG]

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)
[MAG]

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 9.kl.)
[MMA, MAG]

RĪGAS 3. ARODSKOLA (pēc 9.kl.)
[MMA, MAG]

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)
[MMA, MAG]

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)>>>

(1 g.)

AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)
[MAG, MIG]
Rokas lokmetinātājs (MMA)>>>

(1 g.)

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 9.kl.)
[MMA, MAG]

RĪGAS 3. ARODSKOLA (pēc 9.kl.) - [MMA, MAG]

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.) - [MMA, MAG]

Virpotājs>>>

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)


 

tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas Izstrādājumu RAŽOŠANA

Aušanas iekārtu operators>>>

(1 g.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)
Drēbnieks>>>

(1 g.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 9.kl.)      

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 9.kl.)

RĪGAS STILA UN MODES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Šuvējs>>>

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

SMILTENES TEHNIKUMS (Alsviķos) (pēc 9. un 12.kl.)

 

ĶĪMISKĀ RŪPNIECĪBA

Ķīmiskās produkcijas ražošanas operators>>>

(1 g.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

pārtikaS rūpniecība

Gaļas produktu izgatavotājs>>>

(1 g.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

 

KOKapstrāde

Galdnieks>>>

(1 g.)

JELGAVAS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

SMILTENES TEHNIKUMS (Alsviķos) (pēc 9. un 12.kl.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (Rankā) (pēc 9.kl.)

 

MEŽSAIMNIECĪBA

Kokkopis (arborists)>>>

(1 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

PRIEKUĻU TEHNIKUMS (Ērgļos) (pēc 9.kl.)    

Kokvedēja automobiļa vadītājs>>>

(1 g.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)
Motorzāģa operators >>>  

(1 g.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (Rankā) (pēc 9.kl.)

 

lAUKSAIMNIECĪBA UN dārzkopība

Dārzkopis>>>      

(1 g.)

MALNAVAS KOLEDŽA (pēc 9.kl.)  

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA (pēc 9. un 12.kl.)

 

vESELĪBA UN aPRŪPE

Māsas palīgs>>>      

(1 g.)

RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽA (pēc 9. un 12. kl.)    
Zobārsta asistents>>>      

(1 g.)

RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA (pēc 12. kl.)    

 

kOMERCZINĪBAS un administrēšana

Lietvedis>>>      

(1 g.)

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

OGRES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 9.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (Viļānos) (pēc 9.kl.)   

RĪGAS 3. ARODSKOLA (pēc 12.kl.)

Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs>>>      

(1 g.)

DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9. un 12.kl.)   

 

transports un loģistika

Pasta operators>>>      

(1 g.)

RĪGAS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

 

TŪRISMS, ēdinĀšana un viesmīlība 

Konditors>>>   

(1 g.)

AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (Dagdā) (pēc 9.kl.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

MĀLPILS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)   

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS"  (pēc 9. un 12.kl.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

Kuģa pavārs>>>

(1 g.)

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)
VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)
Pavārs>>>

(1 g.)

AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9. un 12.kl.)   

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

MĀLPILS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA (pēc 9.kl.)

RĒZEKNES TEHNIKUMS (Rēzeknē, Zilupē) (pēc 9.kl.)

SALDUS TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

SMILTENES TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

VALMIERAS TEHNIKUMS (pēc 9. un 12.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 9. vai 12.kl.)  

VENTSPILS TEHNIKUMS (pēc 9.kl.)

 

Skaistumkopšana

 
Frizieris>>>  

(1 g.)

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 9. un 12.kl.)

PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 12.kl.)

PIKC "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" (pēc 9.kl.)

RĪGAS STILA UN MODES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

VSIA "RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS" (pēc 9. un 12.kl.) 

Manikīra un pedikīra speciālists>>>  

(1 g.)

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

RĪGAS STILA UN MODES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Vizāžists>>>  

(1 g.)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA (pēc 12.kl.)

RĪGAS STILA UN MODES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

 

MĀKSLAS

Fotogrāfs>>>      

(1 g.)

RĪGAS STILA UN MODES TEHNIKUMS (pēc 12.kl.)

Social Sharing

NIID Feedback Forms

Nosūtīt draugam

Lai norādītu vairākus adresātus, adreses jāatdala ar komatu. Piemērs: 'adrese1@ adrese1.lv,adrese2@ adrese2.lv'

Atradāt kļūdu