Arhīvs - Mācības un brīvlaiki 2018./2019. mācību gadā

Aktualizēts 2018. gada 3. septembrī
Publicēts 2018. gada 12. janvārī

2018./19. mācību gads: 2018. gada 3. septembris - 2019. gada 31. maijs (1.-8. klasei un 10.-11. klasei).

 

9. klasei mācības beidzas 2019. gada 17. maijā, bet mācību gads pēc pārbaudījumu nokārtošanas - 2019. gada 14. jūnijā.

12. klasei mācības beidzas 2019. gada 17. maijā, bet mācību gads pēc pārbaudījumu nokārtošanas - 2019. gada 21. jūnijā.

Tiem 9. un 12. klašu skolēniem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 2019. gada 31. maijā.

Brīvlaiki:

  • Rudens brīvdienas: 2018. gada 22.-26. oktobris
  • Ziemas brīvdienas: 2018. gada 24. decembris - 2019. gada 4. janvāris
  • Pavasara brīvdienas 1.–11. klasei: 2019. gada 11-15. marts
  • Pavasara brīvdienas 12. klasei: 2019. gada 18.-22. marts
  • Vasaras brīvdienas (1.-8. un 10.-11. klasei): 2019. gada 3. jūnijs - 30. augusts.

Papildu brīvdienas vienas nedēļas garumā 1. klasei otrajā semestrī (katra skola nosaka individuāli).

Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes dibinātājs pēc konkrētās situācijas apstākļu izvērtēšanas ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.-8. klases un 10.-11. klases skolēniem.

Avots:

MK Noteikumi par 2018./2019. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku

Ieteikt rakstu