Profesionālās kvalifikācijas iegūšana par praksē apgūtajām zināšanām

Aktualizēts 2020. gada 3. aprīlī

No 2011. gada ikviens, kas apguvis kādu profesiju darba vidē, neformālajās mācībās vai citur ārpus formālās izglītības sistēmas, var iegūt kvalifikāciju, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kādā no Latvijas akreditētajām profesionālajām skolām vai eksaminācijas centriem, kuriem ir noslēgts deleģējuma līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD) par eksaminēšanu noteiktās profesijās.

Lai pieteiktos kvalifikācijas noteikšanai, izvēlētajā izglītības iestādē vai kompetences centrā jāvēršas ar iesniegumu. Iesniegumam obligāti ir jāpievieno maksājuma dokuments, kas apliecina samaksu par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Ja neviena no zemāk minētajām iestādēm neveic profesionālo novērtēšanu izvēlētajā profesijā, pretendentam jāvēršas IKVD un jālūdz organizēt kvalifikācijas novērtēšanu profesijā kādā no profesionālās izglītības iestādēm.

Eksāmena norises gaita un vērtēšana

Profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija nodrošina pretendentam bezmaksas konsultācijas par profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises gaitu, lai katrs individuāli varētu izvērtēt, vai un cik gatavs ir kvalifikācijas eksāmena praktiskajai un teorētiskajai eksaminācijai. Izglītības iestāde organizē un īsteno profesionālās kvalifikācijas eksāmenu akreditētā profesionālās izglītības programmā divu mēnešu laikā pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas.

Pretendentam, kurš profesionālās kvalifikācijas eksāmena vērtējumā saņēmis atzīmi, ne mazāku par "5 – viduvēji", profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija izsniedz valsts atzītu pirmā, otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu izsniegšanas kārtībai.

Maksa par eksāmena kārtošanu

Profesionālās kvalifikācijas eksāmens ir maksas pakalpojums, ko nosaka ar Ministra Kabineta noteikumi Nr.791 „Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”. Maksas lielums atkarīgs no eksāmenu kārtojošo cilvēku skaita, kā arī īpaši pieaicināto eksaminētāju nepieciešamības. Maksa par eksāmenu kārtošanu noteikumos noteikta 35 profesionālo tematisko grupu ietvaros.

Iespēja saņemt ES fondu un valsts budžeta kompensāciju 90 vai 100% apmērā

Kopš 2017. gada strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji Valsts izglītības attīstības (VIAA) projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros var saņemt būtisku finansiālu atbalstu eksāmena kārtošanai – izdevumu kompensāciju 90% apmērā no ES fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Persona, kurai ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, var saņemt izdevumu kompensāciju 100% apmērā. Izmaksu lielums atkarīgs no eksāmenu kārtojošo cilvēku skaita, kā arī īpaši pieaicināto eksaminētāju nepieciešamības.

Vairāk par kompensācijas saņemšanu lasiet VIAA sagatavotajā materiālā: Kas jādara, lai kompensētu izmaksas par savas profesionālās kompetences novērtēšanu.

  Informācija

  MK noteikumi Nr.146 "Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci".

  Ceļvedis ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā.

  NB! Informācija par izglītības iestādēm un profesijām NIID.LV sarakstos ir patiesa tās aktualizācijas brīdī. Aktuālo izglītības iestāžu un iegūstamo kvalifikāciju sarakstu (Excel formātā) skatiet IKVD tīmekļvietnē.

   

  Ērtākai informācijas pārlūkošanai saraksti ir sakārtoti divās tabulās:

  IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN PROFESIJU SARAKSTS


  IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PROFESIJAS

  Aizkraukles Profesionālā vidusskola (3)

  Automehāniķis

  Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

  Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

  Daugavpils Būvniecības tehnikums (4)

   Automehāniķis

   Gāzmetinātājs (OAW)

   Inženierkomunikāciju tehniķis

   Mēbeļu galdnieks

   

  Daugavpils tehnikums (8)

   Automehāniķis

   Datorsistēmu tehniķis

   Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis

   Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis

   Lokomotīvju saimniecības tehniķis

   Programmēšanas tehniķis

   Sliežu ceļu saimniecības tehniķis

   Transporta vagonu tehniķis

   

  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums (7)

   Autoelektriķis

   Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators

   Konditors

   Manikīra un pedikīra speciālists

   Pavārs

   Tūrisma pakalpojumu konsultants

   Viesu uzņemšanas dienesta speciālists

  Latvijas Nacionālā bibliotēka (1)

  Bibliotekārs
  Malnavas koledža (1) Autoelektriķis

  Ogres tehnikums (13)

  Biškopis

  Būvizstrādājumu galdnieks

  Datorsistēmu tehniķis

  Elektronikas tehniķis

  Grāmatvedis

  Klientu apkalpošanas speciālists

  Lietvedis

  Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists

  Meža mašīnu operators

  Mežsaimniecības tehniķis

  Namdaris

  Video operators

  Viesmīlības pakalpojumu speciālists

  Priekuļu tehnikums (4)

  Autodiagnostiķis

  Guļbūves ēku celtnieks

  Jumiķis

  Kokkopis (arborists)

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums" (7)

   Datorsistēmu tehniķis

   Elektrotehniķis

   Grāmatvedis

   Klientu apkalpošanas speciālists

   Loģistikas darbinieks

   Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās  gāzes vidē (TIG)

   Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" (6)

  Materiālu dizaina speciālists (Koka izstrādājumu dizains)

  Materiālu dizaina speciālists (Tekstilizstrādājumu dizains)

  Materiālu dizaina speciālists (Metāla izstrādājumu dizains)

  Materiālu dizaina speciālists (Keramikas izstrādājumu dizains)

  Materiālu dizaina speciālists (Stikla izstrādājumu dizains)

  Materiālu dizaina speciālists (Ādas izstrādājumu dizains)

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža" (15)

  Automehāniķis

  Autovirsbūvju remontatslēdznieks

  Datorsistēmu tehniķis

  Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis

  Elektrotehniķis

  Grāmatvedis

  Klientu apkalpošanas speciālists

  Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis

  Loģistikas darbinieks

  Lokomotīvju saimniecības tehniķis

  Mašīnbūves tehniķis

  Ofseta iespiedējs

  Poligrāfijas ražošanas tehniķis

  Programmēšanas tehniķis

  Tērpu stila speciālists

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums" (15)

   Automehāniķis

   Autovirsbūvju remontatslēdznieks

   Datorsistēmu tehniķis

   Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis

   Elektrotehniķis

   Grāmatvedis

   Klientu apkalpošanas speciālists

   Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis

   Loģistikas darbinieks

   Lokomotīvju saimniecības tehniķis

   Mašīnbūves tehniķis

   Ofseta iespiedējs

   Poligrāfijas ražošanas tehniķis

   Programmēšanas tehniķis

   Tērpu stila speciālists

  Rēzeknes tehnikums (8)

  Apdares darbu strādnieks

  Automehāniķis

  Elektromontieris

  Klientu apkalpošanas speciālists

  Konditors

  Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

  Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs

  Viesmīlības pakalpojumu speciālists

  Rīgas Mākslas un mediju tehnikums (9)

  Apģērbu dizaina speciālists

  Foto dizaina speciālists

  Interjera dizaina speciālists

  Interjera noformētājs

  Multimediju dizaina speciālists

  Tekstilmateriālu dizaina speciālists

  Tēlniecības objektu dizaina speciālists

  Video operators

  Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

  Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola (1)

   Loģistikas darbinieks

  Saldus tehnikums (7)

   Būvizstrādājumu galdnieks

   Ceļu būvtehniķis

   Datorsistēmu tehniķis

   Ēku būvtehniķis

   Ugunsdrošības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs

   Viesmīlības pakalpojumu speciālists

   Vizuālā tēla stilists

  Valsts policijas koledža (1) Valsts policijas jaunākais inspektors

  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums" (11)

  Frizieris

  Interjera noformētājs

  Komercdarbinieks

  Konditors

  Pavārs

  Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

  Restorānu pakalpojumu speciālists

  Tūrisma pakalpojumu konsultants

  Tūristu grupas pavadonis

  Viesnīcu pakalpojumu speciālists

  Vizuālā tēla stilists

  Ventspils Tehnikums (3)

   Būvizstrādājumu galdnieks

   Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

   Rokas lokmetinātājs (MMA)

  PROFESIJAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PĒC TEMATISKAJĀM JOMĀM


  Mākslas

  1. "Vizuāli plastiskā māksla, mūzika un skatuves māksla, audiovizuālā māksla un mediju māksla, dizains"

  Apģērbu dizaina speciālists

  Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

  Foto dizaina speciālists

  Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

  Interjera dizaina speciālists

  Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

  Interjera noformētājs

  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

  Materiālu dizaina speciālists (Koka izstrādājumu dizains)

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

  Materiālu dizaina speciālists (Tekstilizstrādājumu dizains)

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

  Materiālu dizaina speciālists (Metāla izstrādājumu dizains)

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

  Materiālu dizaina speciālists (Keramikas izstrādājumu dizains)

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

  Materiālu dizaina speciālists (Stikla izstrādājumu dizains)

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

  Materiālu dizaina speciālists (Ādas izstrādājumu dizains)

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

  Multimediju dizaina speciālists

  Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

  Tekstilmateriālu dizaina speciālists

  Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

  Tēlniecības objektu dizaina speciālists

  Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

  Video operators

  Ogres tehnikums

  Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

  Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

  Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

  2. "Amatniecība, lietišķā māksla"

  INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS ZINĀTNES

  3. "Bibliotēku, informācijas, komunikācijas un arhīvu zinības"

  Bibliotekārs

  Latvijas Nacionālā bibliotēka

  Komerczinības un administrēšana

  4. "Vadība un administrēšana"

  Loģistikas darbinieks

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums"

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"

  Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

  5. "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, tirgzinības un reklāma"

  Komercdarbinieks

  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

  Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

  Rēzeknes tehnikums

  Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs

  Rēzeknes tehnikums

  Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums"

  6. "Finanses, banku lietas un apdrošināšana, grāmatvedība un nodokļi"

  Grāmatvedis

  Ogres tehnikums

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums"

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"

  7. "Sekretariāta un biroja darbs"

  Klientu apkalpošanas speciālists

  Ogres tehnikums

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums"

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"

  Rēzeknes tehnikums

  Lietvedis

  Ogres tehnikums

  Datorika

  8. "Datorzinātnes, datoru lietošana"

  Datorsistēmu tehniķis

  Daugavpils tehnikums

  Ogres tehnikums

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums"

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"

  Saldus tehnikums

  Programmēšanas tehniķis

  Daugavpils tehnikums

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"

  Inženierzinātnes un tehnoloģijas

  9. "Mehānika, mašīnzinības un metālapstrāde"

  Autoelektriķis

  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

  Malnavas koledža

  Autodiagnostiķis Priekuļu tehnikums

  Autovirsbūvju remontatslēdznieks

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"

  Mašīnbūves tehniķis

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"

  Meža mašīnu operators

  Ogres tehnikums

  10. "Mehānika, mašīnzinības un metālapstrāde metināšanas jomā"

  Gāzmetinātājs (OAW)

  Daugavpils Būvniecības tehnikums

  Inženierkomunikāciju tehniķis

  Daugavpils Būvniecības tehnikums

  Rokas lokmetinātājs (MMA)

  Ventspils Tehnikums

  Lokmetinātajs metināšanā ar mehanizēto

  iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

  Aizkraukles Profesionālā vidusskola

  Ventspils Tehnikums

  Lokmetinātajs metināšanā ar mehanizēto

  iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

  Aizkraukles Profesionālā vidusskola

  Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums"

  11. "Enerģētika, elektronika un automātika"

  Elektrotehniķis

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums"

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"

  Elektromontieris

  Rēzeknes tehnikums

  Elektronikas tehniķis

  Ogres tehnikums

  12. "Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija"

  13. "Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"

  Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

  Rēzeknes tehnikums

  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

  14. "Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"

  Būvizstrādājumu galdnieks

  Ogres tehnikums

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"

  Ventspils Tehnikums

  Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators

  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
  Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"

  Mēbeļu galdnieks

  Daugavpils Būvniecības tehnikums

  Ogres tehnikums

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"

  15. "Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"

  Tērpu stila speciālists

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"

  16. "Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"

  Ofseta iespiedējs

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"

  Poligrāfijas ražošanas tehniķis

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"

  17. "Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"

  18. "Stikla un keramikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"

  Arhitektūra un būvniecība

  19. "Arhitektūra un pilsētu plānošana"

  Arhitektūras tehniķis

  Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

  20. "Būvniecība un civilā celtniecība"

  Apdares darbu strādnieks

  Rēzeknes tehnikums

  Apdares darbu tehniķis

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"

  Ceļu būvtehniķis

  Saldus tehnikums

  Guļbūves ēku celtnieks

  Priekuļu tehnikums

  Ēku būvtehniķis

  Saldus tehnikums

  Namdaris

  Ogres tehnikums

  Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

  21. "Lauksaimniecība, dārzkopība"

  Biškopis Ogres tehnikums

  Kokkopis (arborists)

  Priekuļu tehnikums

  22. "Mežsaimniecība"

  Mežsaimniecības tehniķis

  Ogres tehnikums

  23. "Zivsaimniecība"

  Veterinārija

  24. "Veterinārija"

  Veselības aprūpe

  25. "Ārstniecība, māszinības, zobārstniecība"

  26. "Farmācija"

  Sociālā labklājība

  27. "Bērnu un jauniešu attīstību veicinošie pakalpojumi, sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība"

  Aprūpētājs

   

   Individuālie pakalpojumi

  28. "Viesnīcu un restorānu pakalpojumi, mājsaimniecības pakalpojumi, audio, video un foto pakalpojumi, floristikas pakalpojumi"

  Konditors

  Rēzeknes tehnikums

  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

  Pavārs

  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

  Restorānu pakalpojumu speciālists

  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

  Viesmīlības pakalpojumu speciālists

  Ogres tehnikums

  Rēzeknes tehnikums

  Saldus tehnikums

  Viesu uzņemšanas dienesta speciālists Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

  Viesnīcu pakalpojumu speciālists

  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

   29. "Tūrisma un atpūtas organizācija"

  Tūrisma pakalpojumu konsultants

  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

  30. "Skaistumkopšanas pakalpojumi" 

  Frizieris

  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

  Manikīra un pedikīra speciālists

  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

  Vizuālā tēla stilists

  Saldus tehnikums

  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

  Transporta pakalpojumi 

  31. "Transporta pakalpojumi"

  Dzelzceļa transporta automātikas,

  telemehānikas un sakaru tehniķis

  Daugavpils tehnikums

  Dzelzceļa transporta pārvadājumu

  organizācijas un kustības drošības tehniķis

  Daugavpils tehnikums

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"

  Lokomotīvju saimniecības tehniķis

  Daugavpils tehnikums

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"

  Sliežu ceļu saimniecības tehniķis

  Daugavpils tehnikums

  Transporta vagonu tehniķis

  Daugavpils tehnikums

   Vides aizsardzība

  32. "Vides aizsardzība"

  Civilā un militārā aizsardzība

  33. "Personu un īpašuma aizsardzība" (izglītības programmas kopa "Robežapsardze")

  Valsts Robežsardzes inspektors  

  34. "Personu un īpašuma aizsardzība" (izglītības programmas kopa "Policijas darbs")

   
  Valsts policijas jaunākais inspektors Valsts policijas koledža

  35. "Personu un īpašuma aizsardzība" (izglītības programmas kopa "Ugunsdrošība un ugunsdzēsība")

   

  Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs

  Saldus tehnikums

   

  Ieteikt rakstu