Ekonomikas un kultūras augstskola - Kultūras vadība - Prof. bak. studijas

Kultūras vadība
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-03-31
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs kultūras uzņēmējdarbībā
Profesionālā kvalifikācijaKultūras iestādes vadītājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods42345
 
Ilgums4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; NeklātieneNeklātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa840 EUR semestrī (pilna laika), 780 EUR semestrī (nepilna laika) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsProgrammas mērķi un uzdevumi

Mērķi:

nodrošināt studentiem zināšanu, prasmju un kompetences kopumu kultūras vadībā atbilstoši Latvijas izglītības kvasifikācijā noteiktajam ietvarstruktūras 6. līmenim;
sagatavot speciālistus kultūras vadībā ar analītisku un sistēmisku domāšanu, kuru zināšanas un prasmes ļauj analizēt un plānot vadības procesus kultūras jomā.

Uzdevumi:

nodrošināt studiju procesu, kas atbilst normatīvo aktu un darba tirgus prasībām, kā arī studentu centrētai pieejai augstākajā izglītībā;
nodrošināt mācībspēku kvalifikāciju pedagoģiskajā un zinātniskajā jomā;
nodrošināt un attīstīt zinātniski pētniecisko darbību studiju programmā;
nodrošināt un attīstīt infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi atbilstoši studiju programmas īstenošanas vajadzībām;
attīstīt starptautisko sadarbību ar radniecīgām augstākās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām.

Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents:

Zina (zināšanas un izpratne):

izprot likumsakarības un notiekošos procesus vadībzinības un kultūras jomā;
zina jēdzienus un pamatprincipus vadībzinībās un kultūras jomā;
izprot organizācijas darbības principus vadībzinībās un kultūras jomā.

Prot (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes):

spēj veikt profesionālu darbību vadībzinībās un kultūras jomā;
spēj argumentēti diskutēt par problēmām un risinājumiem vadībzinībās un kultūras jomā;
spēj veikt pētījumus vadībzinībās un kultūras jomā;
spēj patstāvīgi organizēt savu darbu;
spēj strādāt komandā.

Kompetence (analīze, sintēze, novērtēšana):

spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju;
spēj pieņemt lēmumu par organizācijas darbību, izmantojot dažāda veida informāciju;
spēj rast risinājumus pētījuma gaitā vai organizācijas darba analīzes rezultātā konstatētajām problēmām.
Programmas mājaslapawww.augstskola.lv/?parent=79&lng=lva
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība; CE latviešu valodā un svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.543 no 29.09.2015.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lomonosova iela 1 k-5, Rīga, LV-1019
Tel:20009053
E-pasts:sic@eka.edu.lv  www.eka.edu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit