Ekonomikas un kultūras augstskola - Starptautiskie tirdzniecības darījumi un loģistika - 1. līm. prof. studijas

Starptautiskie tirdzniecības darījumi un loģistika
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-03-31
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaLoģistikas speciālists (4. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods41341
 
Ilgums2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene nedēļas nogales
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa660 EUR semestrī (pilna laika un nepilna laika) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsProgrammas mērķi un uzdevumi

Mērķi:

nodrošināt studentiem zināšanu, prasmju un kompetences kopumu loģistikā atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām ietvarstruktūras 5. līmenim;
sagatavot speciālistus loģistikā ar analītisku un sistēmisku domāšanu, kuru zināšanas, prasmes un kompetences ļauj veikt praktiskus uzdevumus savā profesijā.

Uzdevumi:

nodrošināt studiju procesu, kas atbilst normatīvo aktu un darba tirgus prasībām, kā arī studentu centrētai pieejai augstākajā izglītībā;
nodrošināt mācībspēku kvalifikāciju pedagoģiskajā un zinātniskajā jomā;
nodrošināt un attīstīt zinātniski pētniecisko darbību studiju programmā;
nodrošināt un attīstīt infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi atbilstoši studiju programmas īstenošanas vajadzībām;
attīstīt sadarbību ar radniecīgām augstākās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām.

Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents:

Zina (zināšanas un izpratne):

zina loģistikas jēdzienus un likumsakarības;
izprot loģistikas lomu sekmīgā uzņēmuma saimnieciskās darbības organizēšanā.

Prot (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes):

spēj plānot loģistikas procesus uzņēmumā;
spēj organizēt loģistikas procesus uzņēmumā;
spēj argumentēti apspriest praktiskus jautājumus par loģistikas procesu ieviešanu un vadīšanu uzņēmumā;
spēj argumentēt savu viedokli loģistikas problēmu novēršanā;
spēj patstāvīgi pilnveidot savas zināšanas un prasmes loģistikas jomā;
spēj patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
spēj strādāt komandā.

Kompetence (analīze, sintēze, novērtēšana):

spēj rast radošus risinājumus loģistikas problēmu novēršanā;
spēj aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas loģistikas joma, izmantojot dažādas speciālās metodes;
spēj izmantot un apstrādāt dažāda veida informāciju un statistiku, izmantojot loģistikas informācijas sistēmas.
Programmas mājaslapaaugstskola.lv/content.php?parent=71
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība; CE latviešu valodā un svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.543 no 29.09.2015.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lomonosova iela 1 k-5, Rīga, LV-1019
Tel:20009053
E-pasts:sic@eka.edu.lv  www.eka.edu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit