Rīgas Juridiskā augstskola - Tiesības un finanses - Mag. studijas

Tiesības un finanses
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-03-05
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsSociālo zinātņu maģistrs tiesībās un finansēs
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods45380
 
Ilgums1 vai 2 gadi
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene
Kredītpunkti40 vai 80
Mācību valodaangļu (EN)
Mācību/studiju maksa2 g. studijas - 11 000 EUR (visa programma); 1 g. - 6 500 EUR (visa programma) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsMaģistra programma tiesībās un finansēs sniedz zināšanas par ciešajām un bieži savstarpēji saistītajām šo divu disciplīnu attiecībām. Tā atvieglo izpratni plašā starpdisciplināro jautājumu diapazonā un sniedz padziļinātas zināšanas par ES un ārpus tās darbojošos uzņēmumu un tirgu juridisko un ekonomisko aspektu savstarpējo saistību. Tiesību un finanšu programmu var studēt kā viengadīgu vai divgadīgu akadēmisko programmu atkarībā no iepriekšējās sagatavotības.

Līdztekus tiesību zinātnes kursiem, studenti apgūst arī monetāro politiku, mikroekonomiku, makroekonomiku, finanses, starptautisko finanšu pārvaldību, salīdzināmās līgumu un tirdzniecības tiesības, kā arī uzņēmumu tiesības.

Viengadīgajā programmā studentiem jāapgūst seši obligātie kursi un divi izvēles kursi, kurus var izvēlēties no citiem maģistra programmas specializācijas virzieniem - Starptautiskajām publiskajām tiesībām un cilvēktiesībām, ES tiesībām un politikas, Pārrobežu komerctiesībām. Programmas beigās jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs.

Divgadīgās programmas gadījumā studentiem papildus obligātajiem kursiem jāapgūst 20 pamata kursi un programmas beigās jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs. Pamata kursi aptver tādas jomas kā komerctiesības, privāttiesības, starptautiskās tiesības, ekonomika un finanses, kā arī politika un regulējums.

Neatkarīgi no izvēlētās programmas, papildus obligātajiem kursiem ir jāapgūst arī tiesību pamatu kurss un juridiskās pētniecības kurss.

Obligātie kursi:

- Mikroekonomika un makroekonomika
- Monetārā politika
- Finanses
- Starptautiskā finanšu pārvaldība
- Salīdzināmās līgumu un tirdzniecības tiesības
- Uzņēmumu tiesības.
Programmas mājaslapawww.rgsl.edu.lv/lv/programmas/tiesibas-un-finanses
Iepriekšējā izglītība, prasības2 gadi - sociālo zinātņu bakalaura vai maģistra grāds tiesību zinātnē, ekonomikā, finansēs, vadībā vai citā radniecīgā jomā, kas iegūts vismaz trīs gadu studijās (120 KP = 180 ECTS);
1 gads - otrā līmeņa profesionālā bakalaura vai profesionālā maģistra grādu tiesību zinātnē, ekonomikā, finansēs, vadībā vai citā radniecīgā jomā (160 KP = 240 ECTS).
Angļu valodas zināšanas: IELTS 6+, TOEFL IBT 80+, TOEFL paper based 550+.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi un pieteikšanās studijām 2020./2021. gadam: lasīt šeit
Augstskola
Rīgas Juridiskā augstskola
Strēlnieku iela 4 k-2, Rīga, LV-1010
Tel:67039230
E-pasts:office@rgsl.edu.lv  www.rgsl.edu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi un pieteikšanās studijām 2020./2021. gadam: lasīt šeit