Rīgas Tehniskā universitāte - Ģeomātika - Prof. mag. studijas

Ģeomātika
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-06-10
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs ģeomātikā
Profesionālā kvalifikācijaInženieris ģeodēzijā un kartogrāfijā (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2021.
Programmas kods47581
 
Ilgums1,5 gads (pilna laika); 2 gadi (nepilna laika) (bez kvalifikācijas ieguves - 60 KP); 2,5 gadi (pilna laika); 3 gadi (nepilna laika) (ar kvalifikācijas ieguvi - 100 KP)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene
Kredītpunkti60 vai 100
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 2050 EUR semestrī (pilna laika) (2019./20.)
 
Programmas aprakstsAtkarībā no iepriekš iegūtās izglītības, studijas beidzot, iegūst

- profesionālo maģistra grādu ģeomātikā, vai
- profesionālo maģistra grādu ģeomātikā un inženiera kvalifikāciju ģēodēzijā un kartogrāfijā.

Studiju programmas mērķi:

- sagatavot studentus patstāvīgai darbībai zinātniskajā pētniecībā;
- sagatavot studentus tālākām studijām doktorantūrā;
- sagatavot studentus pedagoģiskā darba veikšanai tehniskajā augstskolā;
- sagatavot studentus patstāvīgam praktiskam darbam.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt konkurētspējīgu izglītību, kas nepieciešama patstāvīgai darbībai ģeodēzijas, mērniecības un kartogrāfijas nozarēs;
- sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu;
- sekmēt pētniecisko prasmju lietošanu noteiktu problēmu risināšanā;
- veicināt studentu interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi, studijām doktorantūra.

Studiju rezultāti

Izglītots maģistrantūras absolvents iegūst zināšanas un prasmes atbilstoši septītā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai.
Studiju programmas absolventi:
- spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;
- spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā standarta un nestandarta situācijās;
- pārzina specializētās programmatūras, modernos ģeodēziskos instrumentus, datu apstrādes metodes;
- spēj vadīt ģeodēziskos un kartogrāfiskos darbus; piedalās konkrētu darbu veikšanā un var vadīt šos darbus; - pārzina mērnieku sertificēšanas procedūras un prasības un spēj kārtot sertificēšanas eksāmenus;
- prot apstrādāt ģeodēziskos datus atbilstoši noteiktajām prasībām;
- spēj izmantot modernās tehnoloģijas dažādu uzdevumu veikšanai;
- spēj patstāvīgi risināt aktuālākas problēmas ģeodēzijas un kartogrāfijas nozarēs;
- spēj aizstāvēt un pamatot pētniecisko darbu rezultātus;
- spēj piedalīties nacionālos un starptautiskos projektos.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Inženieris ģeodēzijā un kartogrāfijā var strādāt valsts un privātajos uzņēmumos, veikt pedagoģisko darbību, kā arī strādāt par ģeodēzisko instrumentu izplatītāju.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.38
Iepriekšējā izglītība, prasībasProfesionālais bakalaura grāds ģeomātikā, būvniecībā, transportbūvēs vai siltuma,gāzes un ūdens tehnoloģijā, vai inženiera kvalifikācija ģeodēzijā un kartogrāfijā; vai inženierzinātņu bakalaurs būvzinātnē, inženierzinātņu bakalaurs zemes ierīcībā, datorzinātņu bakalaurs, ģeogrāfijas bakalaurs, vides zinātņu bakalaurs vai tiem pielīdzināma izglītība; akadēmiskais bakalaura grāds pēc papildprasību izpildīšanas profesionālās kvalifikācijas iegūšanai atkarībā no jomas, kurā iegūts akadēmiskais bakalaura grāds.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv