BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA - Eiropas studijas - Bak. studijas

Eiropas studijas
Uzņemšana:Ziemas uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-12-08
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsSociālo zinātņu bakalaurs politoloģijā
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2024.
Programmas kods43310
 
Ilgums3 gadi (pilna laika); 3,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodaangļu (EN)
Mācību/studiju maksa850 EUR semestrī (pilna laika dienas); 750 EUR semestrī (vakara) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsZiemas uzņemšana 2020./21. gadā: pieteikšanās un dokumentu pieņemšana no 02.01.2021. līdz 29.01.2021.


Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma "Eiropas studijas" sociālo zinātņu bakalaura grāda iegūšanai politoloģijā (angļu valodā).

Programmas priekšrocības

Bakalaura grādu ieguvušie var sekmīgi turpināt Eiropas studijas maģistratūras programmās Latvijā un ārpus tās robežām, specializējoties izvēlētajos konkrētajos Eiropas studiju virzienos.

Programmas padziļināti studiju virzieni

ES politika, starptautiskās attiecības.

Iegūstamās iemaņas

Programmas apguves rezultātā tiek sagatavoti speciālisti, kuri orientējas Eiropas Savienības politisko kursu attīstībā, tās iekšpolitikā un ārpolitikā, un drošības politikā, ES integrācijas problēmās un institucionālajā attīstībā, tādējādi kļūstot par konkurētspējīgiem speciālistiem ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā mērogā.

Karjeras iespējas

Eiropas studiju speciālisti strādā ārlietu resoros – LR Ārlietu ministrijā, ministriju, dažādu sabiedrisko un biznesa organizāciju ārējo sakaru nodaļās, pētnieciskajos institūtos un firmās. Iegūtā specialitāte dod iespēju strādāt kā padomniekiem dažāda līmeņa politiskajās institūcijās, kā arī par konsultantiem, analītiķiem un ierēdņiem.

Programmas saturs (Īsumā)

Studenti iegūst zināšanas studiju programmas virzienos: Vispārizglītojošie un politikas zinātnes teorētiskie pamatkursi. To vidū obligātie teorētiskie pamatkursi, vispārizglītojošie mācību kursi un citi politikas zinātnes kursi, kuri sniedz metodoloģiskās bāzes zināšanas un attīsta analītiskās pamatiemaņas – tādi kā politiskā antropoloģija, politiskā filozofija, Latvijas politika, politikas teorija, politiskās ideoloģijas, salīdzinošā politika, starptautisko attiecību teorija. Studijās tiek iegūtas zināšanas arī specializētajos priekšmetos. To vidū ES institūcijas, ES ekonomiskā un monetārā politika, ES tiesiskie pamati, ES vides politika, Latvijas integrācija ES, Eiropas kopējā ārējā un drošības politika, ES reģionālā politika, diplomātiskais protokols u.c.
Programmas mājaslapabsa.edu.lv/courses/eiropas-studijas
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Vismaz divi centralizēto eksāmenu sertifikāti atbilstoši izvēlētajai studiju programmai vai pēc reflektanta vēlēšanās ar līmeņiem ne zemāk par E (vai atbilstošajiem procentu līmeņu robežām). Centralizētais eksāmens svešvalodā var tikt aizvietots ar starptautisko svešvalodas sertifikātu.
Ja CE angļu valodā vērtējums ir zemāks par A un B līmeņiem – angļu valodā (vai ar atbilstoši procentu līmeņu robežām) vai nokārtotā starptautiskā angļu valodas pārbaudījuma vērtējuma līmenis ir zemāks par EKP B2 pakāpi., tad jākārto svešvalodas līmeņa pārbaudes tests.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003
Tel:67100610; 67100636
E-pasts:uk@bsa.edu.lv  www.bsa.edu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit