BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA - Eiropas studijas - Mag. studijas

Eiropas studijas
Uzņemšana:Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-11-07
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsSociālo zinātņu maģistrs Eiropas studijās
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 16.07.2019.
Programmas kods45310
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti80
Mācību valodaangļu (EN)
Mācību/studiju maksa900 EUR semestrī, BSA absolventiem - 750 EUR semestrī (2018./19.)
 
Programmas aprakstsZiemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019.

Programmā tiek sagatavoti speciālisti, kuri ne tikai orientējas Eiropas Savienības politisko kursu attīstībā, tās iekšpolitikā un ārējā un drošības politikā, ES integrācijas problēmās un institucionālajā attīstībā, bet arī spēj piedalīties ES politisko kursu izstrādē, analizējot kopīgo ES politiku un samērojot ES institūcijās izstrādātos politiskos kursus ar Latvijas specifiku, interesēm un iespējām, izstrādājot adekvātus politikas īstenošanas lēmumus Latvijā. Maģistra grādu ieguvušie speciālisti ne tikai spēj pildīt pieņemtos lēmumus, bet sekmīgi līdzdarboties lēmumu izstrādē un uzņemties vidējā un augstākā līmeņa vadības pienākumus Latvijas valsts iestādēs un biznesa struktūrās.

Eiropas studiju speciālistiem ir plašs daba lauks ārlietu resoros – LR ministrijās (ieskaitot ārlietu), dažādās sabiedriskajās un biznesa organizācijās, pētnieciskajos institūtos un firmās. Iegūtais grāds dod iespēju strādāt kā padomniekiem dažāda līmeņa politiskajās institūcijās, kā arī kā konsultantiem, analītiķiem un ierēdņiem.

Akadēmiskais maģistra grāds dod iespēju sekmīgi tupināt studijas doktorantūrā Latvijā un ārpus tās robežām, specializējoties izvēlētajos konkrētajos Eiropas studiju virzienos.

Studenti iegūst zināšanas studiju programmas virzienos: Vispārizglītojošie un politikas zinātnes teorētiskie pamatkursi. Attīsta Eiropas jautājumu speciālistu maģistra līmenī prasmi iedziļināties politiskā procesa analīzes metodoloģijā. To vidū ir tādi kursi kā Eiropas ideju attīstības analīze, politikas teorijas aktuālās problēmas, salīdzinošās politikas metodoloģija, ES politika un lēmumu pieņemšana, Eiropas integrācija un aktuālās problēmas Latvijā, ES politikas kvantitatīvā analīze. Ierobežotas izvēles kursi veido specifiskas zināšanas, saistītas ar Eiropas politikas problēmām un Eiropas Savienības politisko kursu attīstību un Latvijas integrāciju ES, kā arī ar ES un citu valstu starptautisko attiecību problemātiku. Tai skaitā tādi kursi kā ES integrācijas politiskā ekonomika, ES sociālās politikas ekonomiskie aspekti, globalizācija un glokalizācija, ES Konstitucionālais likums, ES-ASV attiecību analīze, ES-Krievijas attiecību analīze, ES-Eirāzijas attiecību analīze, Sabiedrības pārvaldes sociālās tehnoloģijas.

Maģistra darba izstrādes gaitā studenti patstāvīgi izstrādā aktuālo Latvijas integrācijas ES problēmu risinājumus, ka arī šo piedāvājumu teorētisko un empīrisko pamatojumu.
Programmas mājaslapabsa.edu.lv/programs/progr_esmag_lv.html
Iepriekšējā izglītība, prasībasBakalaura akadēmiskais vai profesionālais grāds sociālo, vadības, tiesību zinātnes vai ekonomikas jomās.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2018./2019. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003
Tel:67100610; 29113037
E-pasts:info@bsa.edu.lv  www.bsa.edu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2018./2019. gadā: lasīt šeit