LU Madonas filiāle - Pirmsskolas izglītības skolotājs - 1. līm. prof. studijas

Pirmsskolas izglītības skolotājs
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-09-18
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaPirmsskolas izglītības skolotājs (4. PKL)
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2023.
Programmas kods41141
 
Ilgums2,5 gadi
Studiju veidsNepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa1090 EUR gadā (nepilna laika) (2019./20.)
 
Programmas aprakstsStudiju programma nodrošina kvalificētu speciālistu sagatavošanu, radot iespēju profesionāli apgūt pirmsskolas izglītības skolotājam nepieciešamās kompetences darbam pirmsskolas izglītības iestādēs, bērnu interešu izglītības centros u.c.

Studiju programmas īstenošanā tiek izmantotas daudzveidīgas mācību metodes un formas – lekcijas un lekcijas tiešsaistē, semināri, patstāvīgie darbi, grupu darbs, individuālais darbs, projektu izstrāde, to prezentācijas, kas sekmē studentu izziņas un radošo aktivitāti, kā arī veido pedagoga darbam nepieciešamās kompetences:

- spēj atlasīt, izmantot savā pedagoģiskajā darbā atbilstošu mācību saturu un metodiskos paņēmienus, atbilstoši pirmsskolas vadlīnijām un bērna attīstības likumsakarībām;
- spēj plānot, vadīt pedagoģisko procesu, īstenojot integrētu pieeju mācību satura apguvē;
- spēj nodrošināt drošu un atbalstošu mācību vidi;spēj izvēlēties atbilstošas pētīšanas metodes pedagoģijā;
- spēj veidot emocionālu, izzinošu saskarsmi ar katru bērnu, bērnu apakšgrupu, visu grupu interešu centros, rotaļnodarbībā;
- spēj objektīvi novērtēt, savu pedagoģisko darbu.Studiju programma tiek realizēta, ievērojot nepārtrauktas pilnveides principu: definējot paredzamo izglītības rezultātu, apmierinot dažādu izglītības formu un veidu vajadzības, nodrošinot atbilstošus mācību līdzekļus un citus izziņas avotus.

Nozīmīgu vietu studiju programmā ieņem pedagoģiskās prakses, kurās tiek akcentēta topošā pirmsskolas izglītības skolotāja analītisko prasmju, personības īpašību un pedagoģisko kompetenču attīstība.

Studiju programmas beidzēji ir ieguvuši nepieciešamo akadēmisko zināšanu bāzi par pirmsskolas vecuma bērnu attīstības likumsakarībām, kā arī guvuši praktisko pieredzi. Pirmsskolas izglītības skolotāji ir pieprasīti darba tirgū un lielākā daļa speciālistu jau studiju laikā strādā savā profesijā.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Pirmsskolas izglītības skolotājs” kvalifikācijas ieguvēji ir sagatavoti studijām pedagoģijas bakalaura studiju programmās.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/fakultates/pedagogijas-psihologijas-un-makslas-fakultate/koledzas-limena-studijas/pirmsskolas-izglitibas-skolotajs-filiales
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, CE latviešu valodā; CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā, vai CE krievu valodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Madonas filiāle
Valdemāra bulvāris 6, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tel:29146912
E-pasts:madona@lu.lv  www.filiales.lu.lv/madonas-filiale
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit