Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" - Lielo datu analīze - Mag. studijas

Lielo datu analīze
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-06-08
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsSociālo zinātņu maģistrs
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2021.
Programmas kods45311
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene vakara
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksa2700 EUR gadā (studijas latviešu valodā); 3600 EUR gadā (studijas angļu valodā) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsRISEBA īstenotā akadēmiskā studiju programma “Lielo datu analīze” ir izveidota ar mērķi , lai studējošie apgūtu nepieciešamās zināšanas un prasmes darbam ar lielajiem datiem uzņēmējdarbībā. Līdz ar digitālo tehnoloģiju pieaugošo izmantošanu un Lietu Interneta attīstību uzņēmējdarbībā strauji pieaug datu apjoms un daudzveidīgums ,kas veido Lielos datus.
Pieprasījums pēc datu speciālistiem, kuri spēj un prot lielos datus izmantot ( t.sk. iegūt, apkopot, saglabāt, apstrādāt un analizēt) , lai iegūtu būtiskas priekšrocības uzņēmējdarbības īstenošanā, strauji pieaug visā pasaulē, t.sk. Latvijā.

Studiju metodes

Atbilstoši vadošajām pasaulē datu speciālistu izglītības programmām ( t.sk. Hārvarda un Stenfordas universitātēs, IBM Lielo datu universitātē u.c.) lielo datu speciālistam uzņēmumā ir jābūt četrām pamata prasmēm:
1) uzņēmējdarbības prasmei (t. sk. izpratnei par to, kas nodrošina uzņēmuma darbību, kas izraisa uzņēmuma biznesa izaugsmi, kas nosaka, ka uzņēmuma bizness virzās pareizajā virzienā),
2) analītiskai prasmei (t. sk. stabilām pamatzināšanām standarta datu analītikas paketēs, izpratnei un spējām analizēt , interpretēt un vizualizēt lielos datus , sniedzot atbildes uz galvenajiem jautājumiem uzņēmuma darbībā),
3) datoru zināšanām (t. sk. jāorientējas galvenajās atvērtā koda, piemēram, Hadoop, MapReduce u.c. un slēgtā koda, piemēram, Microsoft un Oracle, tehnoloģijās, kā arī būt spējīgam darboties uzņēmuma informācijas sistēmu ietvaros ) sākot no kabeļu pieslēgšanas līdz pat dabisko valodu algoritmu procesēšanai);
4) statistikas un matemātikas zināšanām.

Programmas mērķis - nodrošināt studentiem maģistra līmeņa izglītību, sagatavojot viņus par uzņēmumu datu ( t.sk. lielo) speciālistiem, kuriem ir nepieciešamās zināšanas un praktiskās prasmes darbam ar datiem uzņēmējdarbībā, to iegūšanā, glabāšanā, apkopošanā, analizēšanā un vizualizēšanā, ar mērķi darba rezultātus izmantot gan uzņēmuma ekonomisko procesu analīzē, gan uzņēmējdarbības attīstībā.

Programmas uzdevumi:

1) piedāvāt daudzveidīgu ekonomikas nozares izglītības saturu par biznesa procesiem, kas ir saistīti ar uzņēmējdarbības datu izmantošanu informācijas sistēmās, prognozēšanas modelēšanā, risku vadībā, statistiskā analīzē, biznesa datu apstrādē SPSS vidē , projektu vadīšanā un vadzinībā,
2) apmācīt studējošos – topošos uzņēmumu datu speciālistus strādāt trijos līmeņos ar uzņēmuma datiem:

pirmajā līmenī: veikt uzņēmējdarbības datu apstrādi (ieguvi, glabāšanu, analīzi un vizualizāciju), izmantojot SPSS programmu;
otrajā līmenī: veikt uzņēmējdarbības datu (t. sk. lielo datu) apstrādi (ieguvi, glabāšanu, analīzi un vizualizāciju) relāciju datubāzēs, izmantojot SQL valodas instrumentus;
trešajā līmenī: veikt uzņēmējdarbības datu (t. sk. lielo datu) apstrādi (ieguvi, glabāšanu, analīzi un vizualizāciju) nerelāciju datubāzēs (NoSQL), izmantojot attiecīgos instrumentus;
3) sniegt zināšanas par lielo datu izmantošanu jaunās tehnoloģijās - mašīnmācībā, biznesa platformās, blokķēžu tehnoloģijās;
4) sniegt zināšanas par datu drošības organizāciju

Karjeras iespējas

Pašlaik citās Latvijas augstskolās netiek piedāvātas pilna laika studiju programmas maģistra līmenī ,kurās gatavotu speciālistus darbam ar lieliem datiem. Tā vietā ir pieejami vai nu atsevišķi studiju kursu moduļi ( LU Datorikas fakultātē) ,vai atsevišķi studiju kursi (RTU) citu programmu ietvaros.
RISEBA piedāvā pašlaik Latvijā vienīgo maģistra līmeņa studiju programmu “Lielo datu analīze” ,kuras ietvaros tiek sagatavoti datu ( t.sk lielo) speciālisti uzņēmumos un organizācijās.
Programmas mājaslapawww.riseba.lv/lv/studentiem/magistra-programmas/lielo-datu-analize
Iepriekšējā izglītība, prasībasProfesionālais bakalaura grāds IT, ekonomikā, uzņēmējdarbībā, inženierzinātnēs, finansēs un citās eksaktajās zinātnēs ar augstākās matemātikas studijām.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA)
Meža iela 3, Rīga, LV-1048
Tel:67500265  Fax:67500252
E-pasts:riseba@riseba.lv  www.riseba.lv