Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija - Skolotājs - Prof. bak. studijas

Skolotājs
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-09-12
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs izglītībā
Profesionālā kvalifikācijaPamatizglītības skolotājs sākumskolā ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2023.
Programmas kods42141
 
Ilgums4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets un par maksu: pilna laika - 1520 EUR gadā; nepilna laika - 1220 EUR gadā (2019./20.)
 
Programmas aprakstsProgrammas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi - Vispārizglītojošo studiju kursu bloks satur humanitāro un sociālo zinātņu kursus, kā arī kursus, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas:

Filosofijas pamati, Ētika un estētika, Praktiskā svešvaloda, Starpkultūru izglītība un komunikācija, Sociālās ekonomikas pamati, Vides aizsardzība u.c.

Teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi : Nozares teorētisko pamatkursu un informācijas tehnoloģiju kursu bloks satur pedagoģijas, psiholoģijas teorijas un informācijas tehnoloģiju kursus

Vispārīgā, pirmsskolas un skolas pedagoģija, Didaktika, Audzināšanas teorija un metodika, Pedagoģijas teoriju vēsture, Vispārīgā, attīstības un saskarsmes psiholoģija, Informātika izglītībā, Izglītības saturs un mācību procesa pedagoģiskie modeļi u.c.;

pētnieciskā darba pedagoģijā, psiholoģijā un metodikās moduli:

Metodoloģija un zinātniski pētnieciskā darbība pedagoģijā, Studiju darbi skolas pedagoģijā, un metodikās.

Nozares profesionālās specializācijas kursi : Nozares profesionālās specializācijas kursu bloks satur pamatizglītības skolotāja sākumskolā profesionālās specializācijas kursu moduli:

Latviešu valodas saturs un mācīšanas metodika, Matemātikas saturs un mācīšanas metodika, Vizuālās mākslas saturs un mācīšanas metodika, Mājturības un tehnoloģiju saturs un mācīšanas metodika, Sociālo zinību saturs un mācīšanas metodika, Dabaszinību saturs un mācīšanas metodika u.c.;

Profesionālās specializācijas pamatskolā kursu moduli (studiju kursi atbilstoši izvēlētajai specializācijai): matemātikas vai dabaszinību, vai informātikas, vai deju skolotājs).

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RTA kopējā izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram, Skolas un ģimenes sadarbība, Bionika, Kustību rotaļas, Mācīšanās ar rotaļām un spēlēm, Skolotāja un klases sadarbība e-vidē u.c.
Absolventu iespējas

studēt pedagoģijas maģistrantūrā;
strādāt skolotāja profesijā pamatizglītības pakāpē.
Programmas mājaslapawww.ru.lv/rta_istenotas_studiju_programmas?sp_id=18
Iepriekšējā izglītība, prasībasVispārēja vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība.
Trīs centralizētie eksāmeni (vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti) :
- matemātika;
- svešvalodas;
- latviešu valoda un literatūra.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Tel:28325368
E-pasts:helpdesk@rta.lv  www.rta.lv