Latvijas Universitāte - Tiesības un organizāciju pārvaldība - Mag. studijas

Tiesības un organizāciju pārvaldība
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-07-02
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsSociālo zinātņu maģistrs tiesību zinātnēs
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2021.
Programmas kods45380
 
Ilgums1,5 gadi
Studiju veidsNepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti40
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa2600 EUR gadā (2020./21.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsStudiju programmas saturs pielāgots Latvijas publiskā un privātā sektorā strādājošo vajadzībām - vadītāju kompetenču padziļināšanai tiesību zinātņu jomā. Studiju programma sniedz iespēju iegūt vērtīgas un praktiski pielietojamas zināšanas personām bez iepriekšējas juridiskās izglītības. Programmā iekļauti tādi mūsdienu publiskā un privātā sektora vadībā nepieciešami kursi kā publisko iepirkumu vadība, personāla vadības juridiskie aspekti, līgumtiesības un īpašumtiesības, valsts institucionālā sistēma un administratīvais process, korporatīvās pārvaldības tiesības u.c.

Studiju programma sniedz iespēju iegūt publiskā un privātā sektora organizāciju pārvaldībā nepieciešamās juridiskās zināšanas, prasmes un kompetences, lai palīdzētu dažādu līmeņu vadītājiem paredzēt organizāciju pārvaldībā aktuālos juridiskos riskus un paaugstinātu vispārējās vadības prasmes. Programmas saturs aptver mūsdienu organizāciju pārvaldībā nepieciešamās juridiskās zināšanas korporatīvās pārvaldības tiesībās, personāla vadības juridiskajos aspektos, līgumtiesību pamatos, valsts pārvaldes institucionālajā sistēmā, publisko iepirkumu vadībā u.c. aktuālos pārvaldības juridiskajos jautājumos. Studiju saturs un metodika ir īpaši pielāgota studentiem, kuriem nav priekšzināšanu tiesību jomā, taču programmas apguve ir noderīga arī juristiem, kuri vēlas aktualizēt iepriekš iegūtās zināšanas atsevišķās tiesību nozarēs. Programmas docēšanā ir iesaistīti attiecīgajās jomās vadošie praktiķi un tiesību zinātnieki.

Galvenās studiju jomas - līgumtiesības, korporatīvās pārvaldības tiesības, valsts institucionālā sistēma.

Studiju programmas absolventi paaugstina savu konkurētspēju darba tirgū un ievērojami palielina profesionālās izaugsmes iespējas savā darbības jomā. Programmā iegūstamās zināšanas, prasmes un kompetences ir noderīgas visos vidējā un augstākā līmeņa vadītāju amatos kā privātajā, tā publiskajā sektorā.

Pēc maģistra studijām iegūst tiesības studēt doktorantūrā, ja students atbilst attiecīgās programmas uzņemšanas kritērijiem.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/juridiska-fakultate/magistra-limena-studijas/tiesibas-un-organizaciju-parvaldiba
Iepriekšējā izglītība, prasības1) bakalaura grāds vismaz četru gadu ilgās studijās vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) vai
2) bakalaura grāds, kas iegūts trīsgadīgās studijās un maģistra grāds.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv