Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija - Izglītības zinātnes - Mag. studijas

Izglītības zinātnes
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Ziemas uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-12-09
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsIzglītības zinātņu maģistrs
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2024.
Programmas kods45142
 
Ilgums1,3 vai 2 gadi (atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības)
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti60 vai 80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1690 EUR gadā (2020./21.)
 
Programmas aprakstsZiemas uzņemšana 2020./21. gadā (pilna laika studijās - Modulis “Pedagoģija” (2 g.), ir budžeta vietas): pieteikšanās un dokumentu pieņemšana no 18.01.2021. līdz 31.01.2021.


- Modulis “Mācīšanās un mācīšana lietpratībai”;
- Modulis “Dažādība un iekļaušanās izglītībā”
- Modulis “Izglītības vadība”
- Modulis “Pedagoģija".

Programmas saturs

A daļa:

Izglītības vesture un filozofija 21.gs. perspektīvā, Pētniecība I, Izglītības kvalitāte, Akadēmiskā prakse izglītības zinātnēs I, Maģistra darba izstrāde.

B daļa:

Izglītības vadība

Vadība un līderība izglītībā, Izglītības darba organizēšana un cilvēkresursi izglītībā.

Mācīšanās un mācīšana lietpratībai

Mācīšana un mācīšanās digitālajā laikmetā, Skolotāja profesionālā identitāte un pedagoģiskā meistarība, Izglītība ilgtspējīgai attīstībai.

Dažādība un iekļaušanās izglītībā

Iekļaujošās un speciālās pedagoģijas risinājumi dažādībai, Inovatīvā pedagoģija dažādībā un digitālā iekļaušanās, Dažādības līderība.

Pedagoģija:

Mācīšana un mācīšanās transformatīvā pedagoģiskā telpā, Mācīšanas un mācīšanās tehnoloģijas, Komunikācija un pedagoģiskā sadarbība, Mūsdienu pedagoģija un tās nozaru sistēmas, Lietpratība pirmsskolas un skolas pedagoģiskajā procesā, Lietpratība pieaugušo un augstskolas pedagoģijā, Pedagoģiskā vadība sociālās transformācijas procesos, Akadēmiskā prakse izglītības zinātnēs II.

C daļa: kursi pēc studējošo ierobežotas izvēles:

Mentordarbība izglītībā, Vadības psiholoģija, Izglītības socioloģija, Vardarbība skolā, Starpkultūru dialogs izglītībā, Vērtības un cilvēka paštēls kultūras kontekstā, Sistēmpieeja izglītības vadībā, Metodisko materiālu izstrāde u.c.
Absolventu iespējas

strādāt izglītības jomā, izpildīt pedagoga, docētāja funkcijas;
turpināt izglītību doktora studiju programmā “Izglītības zinātnes”.
Programmas mājaslapawww.rta.lv/rta_istenotas_studiju_programmas?sp_id=96
Iepriekšējā izglītība, prasības1) Studiju moduļos “Dažādība un iekļaušanās izglītībā” un “Mācīšanās un mācīšana lietpratībai” (50 KP, studiju ilgums pilnā laikā– 1 gads 3 mēneši, studiju ilgums nepilna laika neklātienē – 1 gads un 8 mēneši), uzņem reflektantus, kam ir pedagoģiskā izglītība - bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 160 KP apjomā;
2) Studiju modulī “Izglītības vadība” (50 KP, studiju ilgums pilnā laikā – 1 gads 3 mēneši, studiju ilgums nepilna laika neklātienē – 1 gads un 8 mēneši) uzņem reflektantus, kam ir bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 160 KP apjomā;
3) Modulī “Pedagoģija” (80 KP, pilna laika klātienes studiju ilgums: 2 gadi, nepilna laika neklātienes studiju ilgums: 2 gadi un 5 mēneši), uzņem reflektantus ar un bez pedagoģiskās augstākās izglītības, kam ir bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 120 KP apjomā.
Iestājpārbaudījums sastāv no divām daļām:
Rakstiskā daļa. Eseja (300-500 vārdi) - aktualitātes un problemātika izglītībā izvēlētajā specializācijā;
Mutiskā daļa. Pārrunas, kuru laikā tiek pārbaudīta reflektanta komunikācijas, līderības un svešvalodu prasme.

Papildus punkti
Absolvētas RTA pamatstudiju programmas un bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums nav zemāks par 9 (teicami) un vidējā svērtā atzīme iepriekšējās studijās nav zemāka par 9 (teicami) – 1 punkts.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2021./2022. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Tel:28325368
E-pasts:helpdesk@rta.lv  www.rta.lv