Daugavpils Universitāte - Izglītības zinātnes - Mag. studijas

Izglītības zinātnes
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-04-16
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsIzglītības zinātņu maģistrs
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2024.
Programmas kods45142
 
Ilgums1 gads
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti50 vai 80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 1500 EUR gadā (2020./21.)
 
Programmas aprakstsAkadēmiskā maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes” paredzēta gan jau esošajiem skolotājiem, izglītības jomas speciālistiem, lai atbalstītu viņus veidot starpdisciplināru, daudzpusīgu un novatorisku pedagoģisko praksi, gan arī lai atbalstītu citu jomu speciālistus, kas iepriekšējo izglītību ieguvuši no pedagoģijas atšķirīgā jomā, un vēlas attīstīt pedagoģisko un vadības kompetenci. Programmā tiks nodrošināta iespēja iegūt zinātniskajos pētījumos balstītu, starptautiski atzītu akadēmisko maģistra līmeņa izglītību, kas rosinās uzsākt pārmaiņas, inovācijas un modernizāciju izglītības praksē, vienlaikus studentiem pilnveidojot savu pedagoģisko un vadības profesionālo kompetenci.

Īsajā modulī (50 KP) specializācijas virziens “Dažādība un iekļaušanās izglītībā” domāts skolotājiem, izglītības iestāžu vadītājiem, speciālajiem pedagogiem, logopēdiem un sociālajiem pedagogiem ar pedagoģisko izglītību. Potenciālos studentus varētu raksturot kā pārmaiņu ieviesējus, kuri atzīst dažādību, spēj pieņemt to un ir gatavi proaktīvi strādāt, lai mainītu savu un sabiedrības attieksmi pret dažādību.

Īsajā modulī (50 KP) specializācijas virziens “Mācīšanās un mācīšana lietpratībai” domāts skolotājiem, kas saskata nepieciešamību pilnveidot savu profesionālo meistarību, kā arī izprot nepieciešamību pilnveidot savas pedagoģiskās kompetences jaunajā pārmaiņu procesā mūsdienu skolā, kļūstot par līderiem un konsultantiem, atbalstu saviem kolēģiem, attīstot spēju strādāt starpdisciplināros kontekstos, veidojot starppriekšmetu saikni praksē. Studijas tiks piedāvātas gan latviešu, gan angļu valodā.

Īsajā modulī (50 KP) specializācijas virziena “Izglītības vadība” mērķauditorija ir topošie un esošie izglītības vadītāji valsts un pašvaldību institūcijās, publiskās un privātās izglītības iestādēs, vadītāju vietnieki, metodiķi, skolotāji, eksperti un speciālisti valsts un pašvaldību iestādēs.

Īsajā modulī (50KP) specializācijas virziens “Cilvēku uzvedība un izglītība” ir domāts skolotājiem, sociālajiem pedagogiem, speciālajiem pedagogiem, izglītības darbiniekiem, pieaugušo izglītības īstenotājiem, kā arī citu sociālo zinātņu absolventiem, kas specifiski vēlas padziļināt savas zināšanas cilvēka uzvedību izglītības kontekstā.

Garais modulis (80 KP) “Pedagoģija” ir paredzēts gan studentiem, kam nav pedagoģiskās izglītības, bet kas ir iesaistīti vai plāno iesaistīties dažādās izglītības pakāpēs, izglītības vadības līmeņos un izglītības virzienos, gan studentiem, kam ir pedagoģiskā izglītība, bet viņi vēlas padziļināt lietpratību pedagoģijā, pilnveidojot pedagoģiskās un vadības kompetences.
Iepriekšējā izglītība, prasības1) Iepriekšējā izglītība (apakšprogrammās “Dažādība un iekļaušanās izglītībā” un “Mācīšana un mācīšanās lietpratībai”: pedagoģiskā izglītība - bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 160 KP apjomā;
2) Iepriekšējā izglītība (apakšprogrammās “Izglītības vadība” un “Cilvēku uzvedība un izglītība”: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 160 KP apjomā;
3) Iepriekšējā izglītība (apakšprogrammā “Pedagoģija”: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 120 KP apjomā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2021./2022. gadam: lejupielādēt šeit
Augstskola
Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
Tel:65421198; 26330381
E-pasts:du@du.lv  www.du.lv