LU Cēsu filiāle - Skolotājs - Prof. bak. studijas

Skolotājs
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-09-10
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs izglītības zinātnēs
Profesionālā kvalifikācijaSkolotājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2024.
Programmas kods42141
 
Ilgums4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets (pilna laika) vai par maksu (tiks precizēta) (2020./21.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis – nodrošināt profesionālā bakalaura studijas izglītības zinātnēs, sekmējot skolotāja vispārējās un profesionālās kompetences attīstību atbilstīgi profesijas standartam „Skolotājs” studējošā izvēlētajās mācību jomās.

Unikāla pieeja kombinēt divu vai vairāku jomas mācību priekšmetu saturu un mācību metodikas, izvēloties starp vairākām apakšprogrammām:

- Latviešu valodas un literatūras skolotājs
- Matemātikas skolotājs
- Krievu valodas un literatūras skolotājs
- Sociālo zinību un vēstures skolotājs.

vai

- Angļu valodas skolotājs
- Vācu valodas skolotājs
- Datorikas skolotājs
- Dizaina un tehnoloģiju skolotājs
- Bioloģijas skolotājs
- Fizikas skolotājs
- Ģeogrāfijas skolotājs
- Ķīmijas skolotājs

un jebkurš atšķirīgs priekšmets:

- Angļu valodas skolotājs
- Bioloģijas skolotājs
- Datorikas skolotājs
- Dizaina un tehnoloģiju skolotājs
- Krievu valodas kā svešvalodas skolotājs
- Latviešu valodas kā valsts valodas un kā svešvalodas skolotājs
- Matemātikas skolotājs
- Vācu valodas skolotājs
- Dabaszinību skolotājs; Fizikas skolotājs; Ģeogrāfijas skolotājs; Ķīmijas skolotājs (jebkurā to divu savstarpējā kombinācijā).

Apakšprogrammas izvēles iespējas un sagaidāmais rezultāts:

Apgūstot kādu no apakšprogrammām: Latviešu valodas un literatūras skolotājs, Matemātikas skolotājs, Krievu valodas un literatūras skolotājs, Sociālo zinību un vēstures skolotājs, absolventi būs kompetenti mācīt modulī apgūto saturu vispārīgajā, optimālajā un augstākajā līmenī atbilstīgi valsts vispārējās vidējās izglītības standartam*.

Iestājoties studijas apakšprogrammās: Angļu valodas skolotājs, Vācu valodas skolotājs, Datorikas skolotājs, Dizaina un tehnoloģiju skolotājs, Bioloģijas skolotājs, Fizikas skolotājs, Ģeogrāfijas skolotājs, Ķīmijas skolotājs, absolventi būs kompetenti mācīt modulī apgūto saturu vispārīgajā, optimālajā un augstākajā līmenī atbilstīgi valsts vispārējās vidējās izglītības standartam* un studējošajiem ir iespēja apgūt vismaz divu mācību priekšmetu saturu un metodiku, izvēloties apgūt arī kādu no atšķirīgām apakšprogrammām: Angļu valodas skolotājs; Vācu valodas skolotājs; Datorikas skolotājs; Dizaina un tehnoloģiju skolotājs; Bioloģijas skolotājs; Dabaszinību un fizikas skolotājs, Dabaszinību un ģeogrāfijas skolotājs, Dabaszinību un ķīmijas skolotājs; Fizikas un ķīmijas skolotājs; Ģeogrāfijas un fizikas skolotājs; Ķīmijas un ģeogrāfijas skolotājs; Matemātikas skolotājs; Latviešu valodas kā valsts valodas un kā svešvalodas skolotājs; Krievu valodas kā svešvalodas skolotājs, kā rezultātā absolventi būs kompetenti mācīt apgūto saturu vispārīgajā līmenī atbilstīgi valsts vispārējās vidējās izglītības standartam.

Kādas iespējas pastāv pēc studiju beigšanas?

Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves.

Ir iespēja atgriezties, lai turpinātu studijas cita mācību priekšmeta jomas satura un metodikas apguvei vai mācību priekšmeta jomas satura un metodikas apguvei augstākajā līmenī.

Darba iespējas

Tiesības strādāt vidējās izglītības skolotāja profesijā un atbilstīgi iegūtajai kompetencei mācīt modulī apgūto saturu vispārīgajā vai vispārīgajā, optimālajā un augstākajā līmenī valsts un privātajās izglītības iestādēs: vispārizglītojošās skolās, profesionālās izglītības iestādēs, mācību centros, interešu izglītības iestādēs u.c.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/gribu-studet-ppmf/koledzas-un-bakalaura-limena-studijas/skolotajs
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā vai vidējā profesionālā izglītība.
Konkursa kritēriji:
izvēlētās studiju jomas priekšmetu vērtējumi (ne zemāki par 7) vidējās izglītības dokumentā 30%:
Angļu valodas skolotājs – gada atzīme angļu valodā
Dabaszinātņu skolotājs (bioloģijas vai fizikas, vai ģeogrāfijas, vai ķīmijas skolotājs) – gada atzīme bioloģijā vai fizikā, vai ģeogrāfijā, vai ķīmijā
Datorikas skolotājs – gada atzīme informātikā vai datorikā, vai digitālajā dizainā, vai robotikā, vai programmēšanā
Dizaina un tehnoloģiju skolotājs – gada atzīme mājsaimniecībā vai vizuālajā mākslā, vai informātikā
Krievu valodas un literatūras skolotājs – gada atzīme krievu valodā
Latviešu valodas un literatūras skolotājs – gada atzīme latviešu valodā un literatūrā
Matemātikas skolotājs – gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
Sociālo zinību un vēstures skolotājs – gada atzīme vēsturē
Vācu valodas skolotājs – gada atzīme vācu valodā

vērtējumi centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā 20% (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: a) gala atzīme latviešu valodā un literatūrā, b) gala atzīme matemātikā, c) gala atzīme svešvalodā, d) gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos)
iestājpārbaudījums 50%.
Iestājpārbaudījums sastāv no divām daļām: skolotāja profesijas izvēles pamatojums (rakstiskā daļa) 600 punkti un skolotāja profesijas izvēles pamatojums (mutiskā daļa – intervija) 400 punkti.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Cēsu filiāle
Lielā Katrīnas iela 2, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
Tel:64122479, 26437549
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit