Liepājas Universitāte - Skolotājs - Prof. bak. studijas

Skolotājs
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-01-13
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs izglītības zinātnēs
Profesionālā kvalifikācijaSkolotājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2024.
Programmas kods42141
 
Ilgums4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets (pilna laika) vai par maksu: 1590 EUR gadā (pilna laika); 1190 EUR gadā (nepilna laika) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsStudiju programma “Skolotājs” paredz iespēju iegūt profesionālā bakalaura grādu izglītības zinātnēs un skolotāja kvalifikāciju, apgūstot vienu, divu vai vairāku jomas mācību priekšmetu saturu un mācību metodikas.

Studiju programmas mērķis – nodrošināt profesionālā bakalaura studijas izglītības zinātnēs, sekmējot skolotāja vispārējās un profesionālās kompetences attīstību atbilstīgi profesijas standartam „Skolotājs” studējošā izvēlētajās 5 mācību jomās: latviešu valoda, angļu valoda, matemātika, informātika un dabaszinības.

Mācību priekšmetu jomu moduļi - iespēja izvēlēties vienu, divas vai vairākas jomas - kopā 82 kredītpunkti (KP)

Latviešu valoda un literatūra – 82 KP modulis

Matemātika – 82 KP modulis

50 KP moduļi: Angļu valoda; Bioloģija; Datorika; Dizains un tehnoloģijas; Fizika; Ģeogrāfija; Vācu valoda kombinācijā ar jebkuru atšķirīgu 32 KP moduli: Angļu valoda; Bioloģija; Datorika; Dizains un tehnoloģijas; Latviešu valoda kā valsts valoda un kā svešvaloda; Matemātika; Vācu valoda; Dabaszinības; Fizika; Ģeogrāfija

82 kredītpunktu moduļu apguve dos iespēju iegūt tiesības mācīt modulī apgūto saturu vispārīgajā, optimālajā un augstākajā līmenī atbilstīgi valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam;

50 kredītpunktu moduļu apguve dos tiesības apgūto saturu mācīt vispārīgajā, optimālajā un padziļinātajā līmenī atbilstīgi valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam;

32 kredītpunktu moduļu apguve dos tiesības mācīt apgūto saturu vispārīgajā līmenī atbilstīgi valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam.

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

strādāt pamata vai vidējās (vispārējās) izglītības iestādē

turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Izglītības zinātnes vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

papildus apgūt studiju kursus augstākajā pakāpē vai papildmoduļu saturu kādā citā mācību priekšmetu jomā.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/gribu-studet-ppmf/koledzas-un-bakalaura-limena-studijas/skolotajs
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā vai vidējā profesionālā izglītība.
Studiju programmas mērķauditorija ir vispārizglītojošo un vidējo profesionālo izglītības iestāžu absolventi, kas ieguvuši vidējo izglītību un kuru vidējās izglītības dokumentā izvēlētās studiju jomas priekšmetu vērtējumi ir ne zemāki par 7 ballēm.
Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personas ar īpašām vajadzībām tiks uzņemtas studiju programmā, pamatojoties uz noteiktām vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm un iestājpārbaudījumu.
Kopējais vērtējums veidojas no:
izvēlētās studiju jomas priekšmetu vērtējumi vidējās izglītības dokumentā 30%;
vērtējumi centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā 20% (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: a) gala atzīme latviešu valodā un literatūrā, b) gala atzīme matemātikā, c) gala atzīme svešvalodā, d) gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos);
Iestājpārbaudījums 50%.
Iestājpārbaudījums sastāv no divām daļām:
Skolotāja profesijas izvēles pamatojums (rakstiskā daļa).
Skolotāja profesijas izvēles pamatojums (mutiskā daļa – intervija).
Piezīme: uz iestājpārbaudījumu ieteicams ņemt līdzi apliecinājumus (ja ir) par iepriekšējo pieredzi pedagoģiskajā darbā (darbs bērnu un jauniešu nometnēs, svētdienas skolā, auklītes darbs u. c.), dalību Latvijas valsts vai starptautiskās olimpiādēs un Latvijas valsts skolēnu zinātniskajās konferencēs. un brīvprātīgo darbu (dalība jauniešu NVO, interešu izglītībā (nometnes, kursi, semināri u. c.)).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
Tel:63423568 (rektorāts); 63426249 (studiju daļa)
E-pasts:liepu@liepu.lv  www.liepu.lv