Juridiskā koledža - Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība - 1. līm. prof. studijas

Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-12-03
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaDrošības speciālists (4. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2021.
Programmas kods41345
 
Ilgums2 gadi 1 mēnesis (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti82
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa109 EUR mēnesī (vakara nodaļa); 104 EUR mēnesī (neklātienes nodaļa) 15% atlaide pirmajā studiju gadā (2020./21.)
 
Programmas aprakstsZiemas uzņemšana 2020./21. gadā (vakara un neklātienes nodaļās): pieteikšanās un dokumentu pieņemšana no 05.11.2020. līdz 29.01.2021.

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt drošības speciālista profesiju un sagatavot profesionālajai darbībai kiberdrošības vadības un personas datu aizsardzības jomā. Studiju programmas mērķis saskan ar Juridiskās koledžas misiju - divu gadu laikā sagatavot teorētiski zinošus un praktiski varošus speciālistus privātajam un valsts sektoram, akcentējot Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts specifiku.
Studiju programmas saturā integrētas gan tiesību, vadības, IT, kiberdrošības pārvaldības un personas datu aizsardzības kompetences, kuras nepieciešamas drošības speciālistam kiberdrošības pārvaldībā un personas datu aizsardzībā.

Studiju programmas uzdevumi:
1. Sniegt zināšanas, veidot un attīstīt profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo prasmju, iemaņu un attieksmju kopumu atbilstoši drošības speciālista profesionālajai kvalifikācijai kiberdrošībā un personas datu aizsardzībā.
2. Nodrošināt tādu zināšanu un prasmju apguvi, kas ļautu absolventiem pēc programmas apgūšanas veiksmīgi integrēties darba tirgū, spētu uzņemties un veikt profesijai noteiktos pienākumus kiberdrošībā un personu datu aizsardzībā.
3. Nodrošināt mūsdienīgu vispārējo zināšanu iegūšanu, iesaistot studiju darbā vieslektorus, nozares speciālistus, kuri varētu dalīties savā praktiskajā pieredzē.
4. Veidot studiju procesu tā, lai veicinātu studentu pašizglītību un iesaistīšanos profesionālās tālākizglītības procesos un kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanā.

Sekmīgi absolvējot studiju programmu, absolventam tiek piešķirta profesionālā kvalifikācija drošības speciālists (profesijas kods – 5419 01). Drošības speciālists kiberdrošībā un personas datu aizsardzībā darbojas vidē, kurā tehnoloģijas mainās ļoti strauji, nepārtraukti tiek radīti jauni rīki un jauni draudi. Drošības speciālists ir gatavs pielietot praksē savas zināšanas, profesionālās kompetences un gatavs visā profesionālās karjeras laikā attīstīt savas prasmes, apmācīt kolēģus, klientus, partnerus u.c.
Kiberdrošības un personas datu aizsardzības studiju programmas galvenie plānotie rezultāti attiecībā uz absolventiem ir: sagatavoti augsti kvalificēti drošības speciālisti, kas savas profesionālās darbības ietvaros ir kompetenti īstenot uzņēmuma/iestādes informācijas drošības politiku, piedāvāt un ieviest nepieciešamās drošības kontroles, konsultēt, atbalstīt un informēt, lai garantētu drošu informāciju tehnoloģiju darbību, veikt tiešas darbības, lai padarītu drošu visu vai daļu no tīkla vai IKT sistēmām.

Pabeidzot Kiberdrošības un personas datu aizsardzības studiju programmu absolventi iegūstot 4. profesionālo kvalifikāciju, būs ieguvuši sekojošas kompetences, kuras nepieciešamas drošības speciālistam :
- strādāt patstāvīgi un grupā, spēj vadīt kolektīvu;
- izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes plānošanā, organizēt un koordinēt ar uzņēmuma drošību saistītos procesus noteikto uzdevumu precīzai, savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei;
- veikt drošības auditu, noformēt pārskatus un ieteikumus;
- sastādīt vispārīgās instrukcijas un nolikumus, organizēt drošības pasākumus;;
- analizēt pastāvošos riskus, izstrādāt aizsardzības mehānismu, rīcības plānu krīzes situācijām;
- kārtot lietvedību un noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajiem aktiem par lietvedību un dokumentu izstrādāšanu;
- atrast, apkopot un klasificēt informāciju;
- pārzinās nozares literatūru, spēkā esošos normatīvos aktus un nozares standartus, tehnisko dokumentāciju;
- pieņemt lēmumus un rīkoties krīzes situācijā, uzņemties atbildību.
Programmas mājaslapawww.jk.lv/lv/studiju-programmas/kiberdrosiba-un-personas-datu-aizsardziba
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētie eksāmeni: latviešu valoda un svešvaloda (angļu valoda, vācu valoda, franču valoda, krievu valoda), vai starptautiskā testa (ST) vērtējums svešvalodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2021./2022. gadā: lasīt šeit
Koledža
Kronvalda bulvāris 1A, Rīga, LV-1010
Tel:67508005; 28665420
E-pasts:info@jk.lv  www.jk.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi 2021./2022. gadā: lasīt šeit