Rīgas Tehniskā universitāte - Vides inženierija - Doktora studijas

Vides inženierija
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-10-20
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsZinātnes doktors (Ph.D.) vides inženierijā un enerģētikā
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2023.
Programmas kods51529
 
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti192
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas
 
Programmas aprakstsStudiju programma nodrošina doktora studiju programmas īstenošanu vides inženierijas apakšnozarē un ļauj sagatavot zinātniekus vides inženierijā un enerģētikā. Studiju programma iekļauj zinātņu priekšmetus un doktora studijas - pēc individuāla plāna veicamu zinātnisko darbu, kas ļauj doktorantam iegūt doktora zinātnisko grādu un sagatavot starptautiski konkurētspējīgu augstākās kvalifikācijas vides inženierijas speciālistu akadēmiskajam un zinātniskajam darbam universitātēs, zinātniskās pētniecības centros, kā arī organizatoriskam darbam valsts un privātajās institūcijās, kas ir attīstījuši ar vides inženieriju saistītās prasmes un darba tehnikas, tostarp ar vides inženieriju risināmos jautājumus tādā mērā, ka spēj kritiski risināt vides problēmas, tajā skaitā pētniecībā un inovācijā, spēj sniegt jaunu izpratni un risinājumus kompleksām un dinamiskām sistēmām. Studiju programma fokusējas uz visaptverošu un sistemātisku pieeju vides sistēmu analizēšanā, tādā veidā ļaujot doktorantam izprast, novērtēt un risināt cilvēka radītās ietekmes sekas.

Mērķis

Doktora studiju programmas “Vides inženierija” mērķis ir doktora zinātniskā grāda iegūšana vides inženierijas un enerģētikas zinātnes nozarē un starptautiski konkurētspējīgu augstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošana akadēmiskajam un zinātniskajam darbam universitātēs, zinātniskās pētniecības centros, kā arī organizatoriskam darbam valsts un privātajās institūcijās.

Uzdevumi

Doktora studiju programmas uzdevumi paredz:

• veikt patstāvīgu zinātniski pētniecisko darbu ar mērķi iegūt doktora zinātnisko grādu par izvēlēto tēmu vides inženierijas un enerģētikas jomā un atspoguļot zinātnisko pētījumu rezultātus zinātniskās publikācijās un prezentēt tos zinātniekiem un lēmumu pieņēmējiem;
• studiju programmas ietvaros – pēcdiploma studijās un sistēmā doktora zinātniskā grāda iegūšanai -lekcijās, praktiskajās un laboratorijas nodarbībās, kā arī patstāvīgajās studijās, izmantojot fundamentālāsun lietišķās zinātnes sasniegumus, iegūt padziļinātas teorētiskās zināšanas vides pētījumu metodoloģijā;
• iegūt prasmi, izmantojot mūsdienīgas pētījumu metodes, veikt kvalitatīvus zinātniskus pētījumus unsniegt konsultācijas par klimata un vides tehnoloģijām, kā arī energoapgādes sistēmām;
• iegūt prasmi vadīt un attīstīt ilgtspējīgas attīstības procesus rūpniecības un enerģētikas sektora vai zinātnisko institūciju līmenī;
• sekmēt zinātnisko pētījumu ieviešanu ražošanā un valsts un privāto uzņēmumu pārvaldē;
• pilnveidot pedagoģiskā darba iemaņas.

Studiju rezultāti
Studiju programmas apguves rezultātā absolvents (plānotie rezultāti):
• iegūst zinātnes doktora (Ph.D.) grādu vides inženierijā un enerģētikā;
• spēj veikt patstāvīgu, kritisku analīzi un sintēzi, nosakot cēloņsakarības, sniedzot izvērtēšanu, risinotnozīmīgus pētniecības uzdevumus un attīstot inovatīvus risinājumus vides inženierijas un enerģētikas, kāarī ar to saistītās starpdisciplinārās jomās;
• sniedz ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā vai dod jaunu izpratni esošām zināšanām un tolietošanai praksē;
• spēj veiksmīgi pieteikt, plānot, strukturēt, vadīt un noslēgt liela apjoma zinātniskos pētījumus, tostarp starptautiskā kontekstā, vides inženierijas un enerģētikas nozarē un ar to saistītajās nozarēs;
• spēj īstenot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, kā arī prezentēt šo projektu sasniegumus zinātniskai (augsta līmeņa starptautiski citējamas zinātniskās publikācijas, dalība zinātniskajās konferencēs) un profesionālai kopienai;
• spēj izstrādāt, aprobēt un ieviest jaunas pētījumu metodes ietekmes uz vidi un klimata pārmaiņām mazināšanai;
• demonstrē vērā ņemamu autoritāti un uzņemas atbildību par savas pētnieciskās darbības ētiskajiem aspektiem;
• spēj vadīt un īstenot akadēmisko procesu (studiju kursu izstrāde, vadīšana, novērtēšana);
• spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju un vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Studiju programma sagatavo starptautiski konkurētspējīgus augstākās kvalifikācijas vides inženierijas speciālistus akadēmiskajam un zinātniskajam darbam universitātēs, zinātniskās pētniecības centros, kā arīdarbam valsts un privātajās institūcijās, kas ir attīstījuši ar vides inženieriju saistītās prasmes un darba tehnikas tādā mērā, ka spēj kritiski risināt vides problēmas, tajā skaitā pētniecībā un inovācijā, spēj sniegt jaunu izpratni un risinājumus kompleksām un dinamiskām sistēmām.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/writable/public_files/RTU_1_vides_inzenierija.pdf
Iepriekšējā izglītība, prasībasAkadēmiskā maģistra grāds vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija un profesionālā maģistra grādsinženierzinātnēs un tehnoloģijās, sociālās un cilvēkrīcības zinātnēs, tiesību zinātnē, dzīvās dabas zinātnēs,fizikālās zinātnēs, matemātikā un statistikā, datorikā, ražošanā un pārstrādē, arhitektūrā unbūvniecībā, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un tam pielīdzināma izglītība.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089320; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; uznemsana@rtu.lv  www.rtu.lv