Latvijas Universitāte - Programmēšana un datortīklu administrēšana - 1. līm. prof. studijas

Programmēšana un datortīklu administrēšana
Uzņemšana:Ziemas uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-12-02
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaProgrammētājs (4. PKL) Profesijas standarts; Datorsistēmu un datortīklu administrators (4. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 22.08.2023.
Programmas kods41483
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2000 EUR gadā (2020./21.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsZiemas uzņemšana 2020./21. gadā (maksas studiju vietās angļu valodā): pieteikšanās un dokumentu pieņemšana no 01.12.2020. līdz 22.01.2021.

Studiju programmā tiek piedāvāta specializācija divos virzienos:

- Informācijas tehnoloģijas (programmēšana);
- Programmatūras inženierija (datortīklu administrēšana).

Iegūst vienu no kvalifikācijām:
- programmētājs;
vai
- datorsistēmu un datortīklu administrators.

Programmas mērķis un uzdevumi
Studiju programmas mērķis ir divu ar pusi gadu laikā sagatavot IKT industrijā strādāt varošus speciālistus, kas ir gatavi apgūt jaunas tehnoloģijas strauji mainīgā vidē un var piedalīties:

1. lietojumprogrammu un informācijas sistēmu izstrādē (apakšprogrammai PI),

2. datoru tīklu izveidē un datoru tīklu un datoru sistēmu administrēšanā (apakšprogrammai IT).

Izvirzītā mērķa sasniegšanai ir jāveic šādi uzdevumi:

1. sniegt teorētiskās zināšanas gan datorikas matemātiskajos pamatos, gan programmatūras izstrādes, datortīklu un citās informācijas un komunikācijas tehnoloģijās, kā arī IKT nozares standartos un uzņēmējdarbības pamatos;

2. veidot prasmes programmatūras izstrādē, datortīklu konfigurēšanā, sistēmu dokumentēšanā un citās IKT aktivitātēs, kā arī grupas darbā un savstarpējā komunikācijā atbilstoši labajai praksei;

3. sniegt speciālistiem tādu akadēmisku un teorētisku bāzi, lai tiem būtu gan motivācija, gan iespējas turpināt studijas bakalaura studiju programmā.

Programmas studiju rezultāti

Pamata zināšanas un prasmes

Programmētāja kvalifikāciju ieguvušās personas spēj: lietot operētājsistēmas, lietot teksta un grafikas redaktorus u.c. biroja lietojumprogrammas, konfigurēt darba vietu un darba rīkus, lietot programmatūras izstrādes rīkus, lietot informācijas tehnoloģijas nozares standartus.

Analīze un projektēšana

Programmētāja kvalifikāciju ieguvušās personas spēj: analizēt ieejas un izejas datus, lasīt un saprast programmatūras prasību specifikāciju, izvēlēties problēmas risināšanai adekvātus līdzekļus, lasīt un saprast programmatūras projektējuma aprakstus, lasīt un saprast uzturamās sistēmas dokumentāciju un kodu, lasīt un saprast datu konceptuālo modeli un veidot datubāzes fizisko modeli, projektēt, veidojot realizācijas modeli (klašu un funkciju hierarhiju) un konstruējot un aprakstot algoritmus.

Kodēšana, testēšana un ieviešana

Programmētāja kvalifikāciju ieguvušās personas spēj: ģenerēt, rakstīt programmas kodu saskaņā ar projektējumu un kodēšanas vadlīnijām un apstrādājot un realizējot izmaiņu pieprasījumus un problēmu ziņojumus, kodēt, lasot un analizējot svešus programmu tekstus, atkļūdot programmas un veikt vienībtestēšanu, sagatavot un izpildīt programmatūras testpiemērus, uzturēt programmatūru, veicot izmaiņu ietekmes analīzi, izmaiņas programmatūrā un uzturamās programmatūras konfigurācijas pārvaldību, sistematizējot uzturēšanas gaitā uzkrāto atbalsta informāciju.

Darba organizācija un plānošana

Programmētāja kvalifikāciju ieguvušās personas spēj: prognozēt darba uzdevuma darbietilpību un izpildes laiku, veikt individuālā darba plānošanu un kontroli, strādāt komandā, sazināties valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā, ievērot darba tiesisko attiecību normas, ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

Darba iespējas

Pēc studiju programmas beigšanas studentiem nebūs problēmas atrast darbu savā specialitātē, jo IT speciālisti ir pieprasīti darba tirgū gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.
Pēc LU diploma un profesionālās kvalifikācijas iegūšanas ir iespēja bez konkursa turpināt studijas Datorzinātņu bakalaura studiju programmas 6.semestrī.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/datorikas-fakultate/koledzas-limena-studijas/programmesana-un-datortiklu-administresana
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību, sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā
CE matemātikā (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā))
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā, vai krievu valodā (var aizstāt ar starptautiska valodas testa rezultātu)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv