Latvijas Universitāte - Biznesa vadība - Bak. studijas

Biznesa vadība
Uzņemšana:Ziemas uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-12-02
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsSociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2021.
Programmas kods43345
 
Ilgums3 gadi (pilna laika), 3,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets (studijām latviešu valodā) vai par maksu: 2000 EUR gadā (pilna laika); 1500 EUR gadā (nepilna laika) (2020./21.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsZiemas uzņemšana 2020./21. gadā (maksas studiju vietās pilna laika studijās angļu valodā): pieteikšanās un dokumentu pieņemšana no 01.12.2020. līdz 22.01.2021.

Bakalaura studiju programmas "Biznesa vadība" mērķis ir nodrošināt studentiem tādu akadēmisko izglītību, konkurētspējīgu profesionālo sagatavotību un praktiskās iemaņas vadības zinātnē, lai pēc šiem speciālistiem būtu stabils un ilgtspējīgs pieprasījums Latvijas un ārzemju darba tirgū, kā arī lai studenti un absolventi spētu uzsākt paši savu uzņēmējdarbību. Pirmajos divos akadēmiskajos gados visiem studiju programmas dalībniekiem ir vienota programma. Studiju programmas specializācijas priekšmetu apguve sākas trešajā akadēmiskajā gadā, un pilna laika klātienes studentiem ir paredzēta iespēja specializēties organizāciju vadības, biznesa analīzē, mārketinga un starptautiskā biznesa jomā. Nepilna laika klātienes studijās ir paredzēta iespēja specializēties organizāciju vadības un mārketinga jomā.

1. gads – praktiskā uzņēmējdarbība, ekonomikas teorija, svešvaloda uzņēmējdarbībai, ekonomikas informātika, statistika u. c.;
2. gads – vadības teorija, finanšu teorija, mārketings, optimizācijas teorija, grāmatvedības teorija, starptautiskās ekonomiskās attiecības, lietvedība un lietišķā sarakste, kursa darbs u. c.;
3. gads – uzņēmuma stratēģijas un politikas vadīšana, ievads tiesību zinātnē, finanšu grāmatvedība, personāla vadība, izvēles specializācijas kursi, izvēles specializācijas kursi, akadēmiskā prakse, bakalaura darbs.

Studiju programmā teorētiskās zināšanas tiek papildinātas ar praktisko profesionālo iemaņu apgūšanu vairākās vadības zinību jomās. Daudziem programmas kursiem ir praktiska ievirze: praktiskā uzņēmējdarbība, lietvedība, grāmatvedība, mārketings u.c. 3. studiju kursā studenti iziet akadēmisko praksi uzņēmumos, valsts iestādēs un organizācijās.

Studentiem ir iespēja piedalīties starptautiskajās studentu apmaiņas programmās Campus Europae, Erasmus+ un studēt vai iziet praksi visā Eiropā.

Absolventi var strādāt valsts un privātos uzņēmumos, bankās, valsts pārvaldē, pašvaldību un zinātniskās pētniecības iestādēs. Bakalaura studiju programma ļauj iegūt tādas zināšanas un iemaņas, kas dod iespēju profesionāli un sekmīgi strādāt visās iepriekš minētajās iestādēs vai uzsākt savu uzņēmējdarbību visdažādākajās tautsaimniecības jomās, kā arī turpināt studijas sociālo zinātņu maģistra grāda iegūšanai vadībzinātnē un ekonomikā Latvijā un ārzemēs.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/biznesa-vadibas-un-ekonomikas-fakultate/bakalaura-limena-studijas/biznesa-vadiba-studiju-valoda-latviesu
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību, sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā
CE matemātikā (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā))
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā, vai krievu valodā (var aizstāt ar starptautiska valodas testa rezultātu)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv