Latvijas Universitāte - Vēsture - Bak. studijas

Vēsture
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-06-17
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsHumanitāro zinātņu bakalaurs vēsturē
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2023.
Programmas kods43224
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2060 EUR gadā (2020./21 .)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsVēstures bakalaura studiju programmas mērķis saskaņā ar nacionālajā likumdošanā deklarēto stratēģiju ir nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi vēstures zinātnē.

Uzdevumi:

veidot vispārējās un Latvijas vēstures procesu izpratni;
padziļināti apgūt vienu no vēstures apakšnozarēm: vispārējo vēsturi, Latvijas vēsturi vai kultūras mantojuma studijas;
nodrošināt pētniecības darba pamatiemaņu un prasmju apguvi, it sevišķi informācijas iegūšanas, apstrādes, analīzes un izmantošanas prasmes.

Programmas studiju rezultāti

Zināšanas: padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratne vēstures zinātnes nozarē, un no tām daļa atbilst vēstures zinātnes jaunākajiem atklājumiem un tās nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē.

Prasmes: patstāvīgi izmanto teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku vai kādu citu radošu darbību vai augsti kvalificētas profesionālas funkcijas; argumentēti izskaidro un diskutē par sarežģītiem vai sistemātiskiem vēstures un to palīgzinātņu aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; patstāvīgi pilnveido savu kompetenci un specializāciju; uzņemas atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi; veic uzņēmējdarbību, inovācijas vēstures un tās palīgzinātņu jomā; veic darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, spēj lietot jaunas pieejas.

Kompetence: patstāvīgi formulē un kritiski analizē sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamato lēmumus, un, ja nepieciešams, veic papildu analīzi; spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālas darbības metožu attīstībā; parāda izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.
Darba iespējas

Vēstures zinātnes institūcijās, skolās, muzejos, arhīvos un jomās, kas saistītas ar akadēmisko darbu un kultūras mantojumu. Vēsturnieki, studiju laikā apgūstot iemaņas analītiski un kritiski strādāt ar plašu un daudzpusīgu informācijas apjomu, veiksmīgi sevi ir pieteikuši arī, piemēram, valsts pārvaldē, politikā, ārlietu jomā, žurnālistikā un sabiedriskajās attiecībās.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/vestures-un-filozofijas-fakultate/bakalaura-limena-studijas/vesture
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību, sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā
CE vēsturē
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (var aizstāt ar starptautiska valodas testa rezultātu)
CE matemātikā (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā))

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīmeangļu, franču vai vācu valodā
gada atzīme vēsturē
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv