Liepājas Universitāte - Valodniecība - Doktora studijas

Valodniecība
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-07-14
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsFiloloģijas doktora zinātniskais grāds valodniecībā
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2024.
Programmas kods51222
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2960 EUR gadā (2020./21.)
 
Programmas aprakstsStarpaugstskolu doktora studiju programma. Šo studiju programmu Liepājas Universitāte realizē kopīgi ar Ventspils Augstskolu.

Studiju programmas apakšvirzieni

- Latviešu diahroniskā valodniecība
- Latviešu sinhroniskā valodniecība
- Lietišķā valodniecība
- Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība.


Programmas saturs

Doktorantūras studiju pamats ir pētnieciskais darbs: promocijas darba – oriģināla zinātniska pētījuma – izstrāde, kā arī pētījumu rezultātu publiskošana starptautiskās zinātniskās konferencēs un zinātniskos izdevumos

Akadēmiskie kursi atbilstoši katra doktoranta specializācijai padziļina zināšanas par mūsdienu valodniecības aktuālajiem jautājumiem un izvēlētā apakšvirziena problēmām

Doktorantūras studijās (svešvalodu zinātnes valodā, zinātniskajos darbsemināros, metodoloģiskajos un lingvistiskajos kolokvijos, starptautiskās jauno lingvistu konferences „Via Scientiarum” organizēšanas un rakstu krājuma sagatavošanas procesā) tiek pilnveidota zinātniskā, akadēmiskā un organizatoriskā darba kompetence.

Iespējas pēc doktora grāda ieguves:

- strādāt akadēmisko un zinātnisko darbu augstskolā vai citā zinātniskā iestādē
- veikt amata pienākumus, kam nepieciešama augsta līmeņa lingvistiskā kompetence, valsts, pašvaldības organizācijā vai institūcijā.
Programmas mājaslapawww.liepu.lv/lv/283/valodnieciba
Iepriekšējā izglītība, prasībasMaģistra grāds vai tam atbilstoša augstākā izglītība humanitārajās, sociālajās vai izglītības zinātnēs; augstākā izglītība filoloģijā vismaz vienā no izglītības līmeņiem (bakalaura vai maģistra grāds). Iestājpārbaudījumi:
- referāts (10–15 lp.) vai referāta apjomam līdzvērtīga publikācija vai publikāciju kopa par aktuālu problēmu izvēlētajā valodniecības apakšnozarē;
- pārrunas par izvēlētās pētnieciskās problēmas aktualitāti un sociālo nozīmīgumu.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
Tel:63423568 (rektorāts); 63426249 (studiju daļa)
E-pasts:liepu@liepu.lv  www.liepu.lv