Latvijas Universitāte - Psiholoģija - Doktora studijas

Psiholoģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-09-06
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsPsiholoģijas doktors (Dr.psyh.)
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods51310
 
Ilgums3 gadi (pilna laika); 4 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas vakara
Kredītpunkti144
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets un maksas: 2134 EUR gadā (2019./20.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsPsiholoģijas DSP piedāvā studijas šādās psiholoģijas apakšnozarēs: vispārīgā/kognitīvā psiholoģija; attīstības psiholoģija; sociālā psiholoģija/organizāciju psiholoģija; klīniskā psiholoģija; klīniskā psiholoģija ar novirzienu – kognitīvi biheiviorālā psihoterapija. Doktorantam ir iespēja pieteikties ne tikai realizēt pētījumu noteiktā psiholoģijas apakšnozarē, bet arī starpnozaru – Psiholoģijas un Izglītības vadības nozaru – doktorantu skolā „Indivīdu, grupu un organizāciju attīstība psiholoģisko, izglītības un sociālo faktoru mijiedarbības ietekmē”.

Programmas mērķis − sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un mācībspēkus dažādās psiholoģijas nozarēs (vispārīgā/kognitīvā, klīniskā, attīstības, sociālā/ organizāciju psiholoģijā), veicinot viņu pētniecības darba organizācijas, vadības un realizācijas iemaņas, pamatojoties uz dziļāku psiholoģijas teorijas un metodoloģijas izpratni vismaz divās psiholoģijas apakšnozarēs, prasmi sadarboties ar savas jomas speciālistiem Latvijas un starptautiskā mērogā, un izstrādājot oriģinālu zinātnisku pētījumu − promocijas darbu, kuru aizstāvot tiek iegūts starptautiski pielīdzināms zinātņu doktora grāds psiholoģijā – Ph.D. Klīniskās psiholoģijas virziena doktorantiem programma piedāvā papildus specializāciju kognitīvi biheiviorālās terapijas (KBT) pētniecībā, šāda specializācija ir tikai Latvijas Universitātes doktorantūrā Baltijas valstu vidū. Specializācija tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociāciju.

Programmas uzdevumi:

veicināt zinātniskos pētījumus programmā pārstāvētās psiholoģijas zinātnes apakšnozarēs;
nodrošināt pētnieciskam, akadēmiskam un profesionālam darbam nepieciešamo iemaņu apgūšanu;
veicināt doktorantu savstarpējo, Latvijas un starptautiska mēroga sadarbību pētniecības jomā;
veicināt doktorantu personības izaugsmi un motivāciju mūžizglītībai.Absolvējot psiholoģijas doktorantūras studiju programmu, doktoranti apgūst šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

Zināšanas – izpratne par mūsdienu psiholoģijas zinātnes vispārīgām attīstības tendencēm un likumsakarībām un padziļinātas zināšanas izvēlētajā specializācijas virzienā.

Prasmes – izstrādāt un realizēt oriģinālu pētījumu, kritiski izvērtēt tā rezultātus promocijas darba formātā, sagatavot un publicēt zinātniskus rakstus par pētījuma rezultātiem un prezentēt tos konferencēs.

Kompetences – nepieciešamas zinātniskā un akadēmiskā darba patstāvīgai izpildei mūsdienu zinātnes līmeņa kontekstā.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/pedagogijas-psihologijas-un-makslas-fakultate/doktorantura/psihologija
Iepriekšējā izglītība, prasībasMaģistra grāds psiholoģijā vai tam atbilstošs augstākā izglītība. Ja pretendentam nav pamatizglītības psiholoģijā, papildus jānokārto pamatkursi psiholoģijas teorijā un pētniecības metodoloģijā. Iestājpārrunās pretendents īsi prezentē pētījuma projektu, kas rakstīts saskaņā ar noteiktu formu un saskaņots ar potenciālo vadītāju (līdz 7 min.), atbild uz komisijas uzdotajiem jautājumiem latviešu un angļu valodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit