Latvijas Universitāte - Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija - Mag. studijas

Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-05-14
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsSociālo zinātņu maģistrs starptautiskajā ekonomikā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2021.
Programmas kods45311
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodaangļu (EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2350 EUR gadā (2021./22.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsStudiju programma piedāvā starptautisko ekonomisko attiecību padziļinātu apguvi, īpašu uzmanību pievēršot starptautiskās ekonomikas un ekonomiskās diplomātijas teorētiskajām un praktiskajām problēmām. Absolvējot Eiropas studiju un ekonomiskās diplomātijas programmu, studenti iegūs nepieciešamās zināšanas un prasmes darbam Eiropas Savienības un citās starptautiskajās institūcijās, kā arī valsts publiskajā un privātajā sektorā. Studenti tiek sagatavoti analītisko un vadības funkciju veikšanai ekonomiskajā sfērā, darbam diplomātiskajā sektorā, ekonomiskās lobēšanas aktivitātēm Eiropas Savienības līmenī, kā arī tālākām studijām doktorantūrā, veidojot karjeru akadēmiskajā un zinātniskajā vidē. Programmas vizītkarte ir starptautiskā studiju vide – Latvijas un ārvalstu studenti, mācībspēki un eksperti. Studijas notiek angļu valodā. Studenti studiju laikā dodas mācību braucienā uz Eiropas Savienības un NATO institūcijām Briselē, Frankfurtē un Luksemburgā.

Studiju programma tiks īstenota, galvenokārt, lekciju un semināru veidā, tai skaitā, organizējot studiju darbu praktiskās darba grupās un pētnieciskos semināros. Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija maģistra programma nodrošina iespēju studentiem piedalīties arī studiju vizītē uz Eiropas Savienības galvenajām institūcijām Briselē, Frankfurtē un Luksemburgā.

Obligātie programmas kursi:

Eiropas Savienība: vadība un institūcijas, Latvijas integrācijas procesa aktuālās tēmas
Starptautiskā politiskā ekonomija
Starptautiskās publiskās tiesības
Pētniecības metodoloģijas seminārs
Ekonomiskā diplomātija
Starptautiskās un Eiropas Savienības finanses
Tautas attīstība ekonomikas globalizācijas apstākļos
Politikas teorijas mūsdienu problēmas
Starptautiskās privāttiesības
Ekonomiskā integrācija Eiropas Savienībā
Globālie un reģionālie demogrāfiskie izaicinājumi
Starptautiskās uzņēmējdarbības ekonomika
Starptautiskā tirdzniecība

Droša un izcila karjera - absolventi strādā ES un citās starptautiskajās, kā arī valsts institūcijās un privātajā sektorā, diplomātiskajā un konsulārajā dienestā, starptautiskajā žurnālistikā, kā padomnieki un konsultanti politiskajā, ekonomiskajā un tiesiskajā sfērā. Programmas absolventiem ir iespēja turpināt studijas doktorantūrā, veidojot akadēmisko un zinātnisko karjeru.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/biznesa-vadibas-un-ekonomikas-fakultate/magistra-limena-studijas/eiropas-studijas-un-ekonomiska-diplomatija-studiju-valoda-anglu
Iepriekšējā izglītība, prasībasAkadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds ekonomikā vai vadības zinībās; akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds citās sociālo zinātņu vai dabaszinātņu, vai humanitāro zinātņu jomās un vērā ņemama darba pieredze ekonomikas nozarē, kas ietver atbilstošas priekšzināšanas.
Papildu nosacījums:
Angļu valodas prasme, kuru apliecina TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Internet-based vismaz 80 punkti vai IELTS (International English Language Testing System) vismaz 6 punkti, vai Cambridge English: Proficiency (CPE)/C2 Proficiency jebkurš līmenis, Cambridge English: Advanced (CAE)/C1 Advanced B līmenis, vai Pearson Test of English (PTE) General vismaz B2 vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 7 (10 ballu skalā) jeb “labi”), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2021./2022. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv