BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA - Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika - Doktora studijas

Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-03-19
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsEkonomikas doktors (Dr.oec.)
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods51310
 
Ilgums3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas vakara
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu un angļu (LV-EN)
Mācību/studiju maksa1250 EUR semestrī, BSA absolventiem - 1000 EUR semestrī (2020./21.)
 
Programmas aprakstsProgrammas padziļinātie studiju virzieni:
- Reģionālā ekonomika,
- Tirgzinība.

Iegūstamās kompetences::

sistematizēt un analizēt ekonomisko un sociālo problēmu veidošanos, attīstību un mijsakarības un izvērtēt tautsaimniecībā notiekošos procesus, identificēt valsts ekonomiskās un sociālās problēmas mikro- un makrolīmenī, sniegt kopsavilkumu; pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, nodrošinot savu konkurētspēju darba tirgū; pielietot programmā iegūtās zināšanas dažādās dzīves un uzņēmējdarbības situācijās, strādājot komandā vai individuāli.

Karjeras iespējas
Augsti kvalificēti ekonomisti, kas var novērtēt ekonomisko situāciju valstī, sniegt rekomendācijas valdībai un uzņēmumu vadītājiem problēmsituāciju risināšanai, kā arī prognozēt makroekonomisko rādītāju attīstības tendences un īstenot ekonomisko politiku dažādos reģionos (ES, NVS u.c..).
Programmas mājaslapabsa.edu.lv/courses/regionala-ekonomika-un-ekonomiska-politika
Iepriekšējā izglītība, prasībasSociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā vai vadības zinātnēs, vai maģistra grāds sociālās zinātnēs ar pieredzi promocijas darbam atbilstošajā jomā, dalība zinātniskajās konferencēs, semināros un/vai pētnieciskajos projektos, kā arī ir zinātnisko publikāciju autori izvēlētā ekonomikas zinātnes apakšnozarē. Uzņemšana starptautiskajā doktorantūras programmā tiek uzsākta tikai pēc doktorantūras imatrikulācijas komisijas pozitīva lēmuma attiecībā uz katru atsevišķu reflektantu.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003
Tel:67100610; 20220991
E-pasts:uk@bsa.edu.lv  www.bsa.edu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit