BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA - Rakstveida un mutvārdu tulkošana - Prof. bak. studijas

Rakstveida un mutvārdu tulkošana
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-03-19
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs tulkošanā
Profesionālā kvalifikācijaTulks (5. PKL) Profesijas standarts; Tulkotājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2023.
Programmas kods42222
 
IlgumsPilna laika studijas - 4 gadi, nepilna laika studijas - 4,5 gadi
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas vakara
Kredītpunkti160
Mācību valodamultilingvāli - latviešu, krievu, angļu (ML/LV-RU-EN)
Mācību/studiju maksa850 EUR semestrī (pilna laika dienas); 750 EUR semestrī (vakara) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsDarba valodas

Programmā var izvēlēties

• divvalodu tulkošanas moduli (angļu ↔ dzimtā);
• trīsvalodu tulkošanas moduli (angļu ↔ dzimtā ↔ latviešu/krievu).

Programmas priekšrocības

vienīgā Latvijā sniedz iespēju izvēlēties apmācības moduli: divvalodu tulkošanu (angļu valoda – dzimtā valoda) vai trīsvalodu tulkošanu (angļu valoda – dzimtā valoda – krievu valoda kā svešvaloda / latviešu valoda);
apmāca tulkot gan rakstiski, gan mutiski, kas ļauj cilvēkam izvēlēties sev piemērotāko profesionālo aicinājumu;
apmāca lietot mūsdienu tehnoloģijas tulkošanas jomā – CAT datorprogrammas: SDL TRADOS STUDIO, MEMSOURCE, WORDFAST;
palīdz apgūt mūsdienu informācijas iegaumēšanas tehnikas (mnemotehniku);
velta uzmanību retorikas apgūšanai un retorikas kultūrai;
ir iespēja piedalīties brīvprātīgajos tulkojumos, lai students varētu jau studiju laikā izprast apgūstamās profesijas nozīmīgumu un savu, kā tulka un tulkotāja, lielo nozīmi sabiedrībā.

Iegūstamās iemaņas

Kopā ar tulkošanas apgūšanu tiek attīstītas: profesionālās klausīšanās un rakstīšanas prasmes, kultūras kompetence, novērošanas spēja, vēlme turpināt specializēties profesijā, iemaņas darbā ar datoru un profesionālajām tulkošanas programmām, laika pārvaldība (pašorganizēšanās un prasme organizēt kolēģu darbu).

Karjeras iespējas

strādāt tulkošanas birojos, tiesās;
kļūt par pašnodarbinātiem tulkotājiem, tulkošanas projektu menedžeriem;
kļūt par savu tulkošanas biroju īpašniekiem;
strādāt par gidiem-tulkiem, par menedžeriem Latvijas un ārvalstu viesnīcās, par tulkiem-referentiem starptautiskās organizācijās un bankās;
apvienot tulkotāja darbu ar redaktora vai svešvalodu pasniedzēja darbu, strādāt nekustāmā īpašuma jomā, ekoloģijas un daudzās citās jomās, kuras prasa vairāku valodu zināšanas un ambiciozus cilvēkus.

Programmas saturs

Programmas stratēģija balstās pirmkārt uz valodu prasmes līmeņa pilnveidošanu, apgūstot valodas literārās normas un stilistisko daudzveidību (1.-2. kurss). Tikai brīvi pārvaldot valodas, studenti tulkošanas var sekmīgi darboties un turpināt pilnveidoties tulkošanas jomā: vispirms apgūstot rakstveida tulkošanas metodiku (2.-3. kurss), bet pēc tam mutvārdu tulkošanas – kā konsekutīvās, tā arī sinhronās (3.-4. kurss).
Programmas mājaslapabsa.edu.lv/courses/rakstveida-un-mutvardu-tulkosana
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā vispārējā, vidējā profesionālā vai augstākā izglītība. Vismaz divi centralizēto eksāmenu sertifikāti atbilstoši izvēlētajai studiju programmai vai pēc reflektanta vēlēšanās ar līmeņiem ne zemāk par E (vai atbilstošajiem procentu līmeņu robežām). CE svešvalodā var tikt aizvietots ar starptautisko svešvalodas sertifikātu atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr.543 no 29.09.2015. „Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā” ar nosacījumu, ka iegūtais pārbaudījuma vērtējuma līmenis atbilsts augstākminēto MK noteikumu nosacījumiem.
Ja CE angļu valodā vērtējums ir zemāks par A un B līmeņiem – angļu valodā (vai ar atbilstoši procentu līmeņu robežām) vai nokārtotā starptautiskā angļu valodas pārbaudījuma vērtējuma līmenis ir zemāks par norādīto LR MK Noteikumos Nr.543 no 29.09.2015. „Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā”, tad jākārto svešvalodas līmeņa pārbaudes tests.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003
Tel:67100610; 20220991
E-pasts:uk@bsa.edu.lv  www.bsa.edu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit