Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija - Vides aizsardzība - Prof. mag. studijas

Vides aizsardzība
Uzņemšana:Ziemas uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-12-09
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs vides aizsardzībā
Profesionālā kvalifikācijaVides inženieris (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2022.
Programmas kods47526
 
Ilgums1,5 vai 2 gadi (atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības)
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti60 vai 80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1820 EUR gadā (2020./21.)
 
Programmas aprakstsZiemas uzņemšana 2020./21. gadā (pilna laika studijās, ir budžeta vietas): pieteikšanās un dokumentu pieņemšana no 18.01.2021. līdz 31.01.2021.

Programmas saturs

Teorētiskie pamatkursi ietver fundamentālos studiju kursus, kas izskata fizikālos, ķīmiskos , bioloģiskos principiālos procesus apkārtējā vidē un dabā un to pētīšanas metodoloģiju. Nozīmīgākie studiju kursi:

Fizikālie un ķīmiskie procesi vidē, Bioloģiskie un bioķīmiskie procesi vidē, Vides zinātnisko pētījumu metodoloģija un matemātiskais aparāts.

Profesionālās specializācijas kursi dod padziļinātas zināšanas vides aizsardzības, vides tehnoloģiju, resursu izmantošanas jomās. Nozīmīgākie studiju kursi:

Riska analīze un vadīšana, Vides kvalitātes vadība un sertifikācija, Dzīvības procesu norises drošība vidē, Ekotehnoloģija un industriālā ekoloģija, Vides aizsardzības sistēmas, Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas.

Obligātās izvēles kursi dod iespēju padziļināti apgūt zināšanas konkrētā profesionālās darbības virzienā (agrotehniskajā , pilsētvides pētījumos, minerālresursu, bioresursu, ūdens resursu, enerģētisko resursu izmantošanā , monitoringā , vides aizsardzības iekārtu projektēšanā). Nozīmīgākie studiju kursi:

Kompleksās vides monitoringa sistēmas, Vides aizsardzības inženiertehnisko iekārtu projektēšanas pamati, Ūdens resursu pētījumi un izmantošana, Enerģētisko resursu pētījumi un izmantošana, Piesārņojumu novēršanas un vides attīrīšanas inženiertehniskie pamati.

Absolventu iespējas

•studēt doktorantūrā;
•strādāt vides aizsardzības reģionālās pārvaldēs; pašvaldību ekoloģiskos dienestos; vides veselības centros; ūdens apgādes un kanalizācijas pārvaldēs; komunālās saimniecības uzņēmumos; rūpnīcās; pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas uzņēmumos; vides kvalitātes novērtēšanas un zinātniski pētnieciskās laboratorijās; dabas resursu ieguves un pārstrādes uzņēmumos (mežsaimniecība, minerālresursu ieguve, zivsaimniecība); attīrīšanas iekārtu, atkritumu pārstrādāšanas, atkritumu poligona ekspluatācijas uzņēmumos; vides aizsardzības tehnikas, tehnoloģiju un uzņēmumu projektēšanas organizācijās; zinātniski - pētnieciskajos institūtos un mācību iestādēs.
Programmas mājaslapawww.ru.lv/rta_istenotas_studiju_programmas?sp_id=7
Iepriekšējā izglītība, prasības1) studiju apjoms 60 KP (studiju ilgums 1,5 gadi) – Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālā augstākā izglītība (studiju ilgums ir vismaz 4 gadi (160 KP), tai skaitā izieta prakse vismaz 20 KP apjomā) vides zinātnē, vai tai pielīdzināma iepriekšējā augstākā izglītība, kurā ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu studiju kursu no profesionālā bakalaura studiju programmas „Vides inženieris” atbilstošas iepriekšējās augstākās izglītības programmas obligātās un obligātās izvēles daļas.
2) studiju apjoms 80 KP (studiju ilgums 2 gadi) - profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds (studiju ilgums ir 3 gadi (120 KP)) vai profesionālā augstākā izglītība (studiju ilgums ir vismaz 4 gadi (160 KP), bet nav izieta prakse vismaz 20 KP apjomā vides aizsardzības, vai tai radniecīgā dabas aizsardzības vai inženierzinātņu nozarē) vides zinātnē vai tai pielīdzināma iepriekšējā augstākā izglītība, kurā ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu studiju kursu no profesionālā bakalaura studiju programmas „Vides inženieris” profesionālā bakalaura studiju programmas „Vides inženieris” atbilstošas iepriekšējas augstākās izglītības programmas obligātās un obligātās izvēles daļas.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2021./2022. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Tel:28325368
E-pasts:helpdesk@rta.lv  www.rta.lv