Banku augstskola - Uzņēmējdarbības vadīšana - Prof. bak. studijas

Uzņēmējdarbības vadīšana
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-02-16
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs uzņēmējdarbības vadīšanā
Profesionālā kvalifikācijaUzņēmuma vadītājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods42345
 
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas vakara
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksa2100 EUR gadā (pilna laika studijas latviešu valodā); 2700 EUR gadā (pilna laika studijas angļu valodā) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsPapildus padziļinātai uzņēmējdarbības vadīšanas jautājumu apguvei, studiju programmā ietverti arī finanšu vadības aspekti.

Programmas studentiem ir iespēja attīstīt savu uzņēmumu Banku augstskolas Biznesa inkbatorā.

Uzņēmuma un iestāžu vadītāji ir sagatavoti darbam dažādu nozaru organizācijās, kā arī savas uzņēmējdarbības attīstīšanai. Šajā studiju programmā studenti iegūst uzņēmējdarbības vadīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai profesionāli vadītu dažāda līmeņa uzņēmumus, iestādes un to struktūrvienības.

Studiju programmas mērķis

Nodrošināt iespēju apgūt uzņēmējdarbības vadīšanai nepieciešamās zināšanas, prasmes un spējas, sekmējot personības tālāku attīstību, pievēršot uzmanību svešvalodu prasmju pilnveidošanai. Sagatavot tautsaimniecībai kompetentus, starptautiskā vidē konkurētspējīgus uzņēmumu vai struktūrvienību vadītājus, kuri spēj izmantot savas zināšanas un izpratni veidā, kas apliecina profesionālitāti, kuri pierāda savu kompetenci, vadot procesus un risinot problēmas, kā arī pieņemot atbildīgus lēmumus.

Sagaidāmie studiju rezultāti

• Izpratne par aktuālākajām ekonomiskās attīstības likumsakarībām, orientēšanās tautsaimniecības vidē notiekošajos procesos un spēja tos izskaidrot;
• Spēja argumentēti diskutēt un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām;
• Spēja iegūtās zināšanas izmantot uzņēmējdarbības vadīšanā atbilstoši izvirzītajiem stratēģiskajiem un operatīvajiem mērķiem, sekot to īstenošanas gaitai, pieņemt lēmumus un veikt korekcijas operatīvās un stratēģiskās darbības optimizēšanai;
• Spēja veikt profesionālu darbību, formulēt un analizēt informāciju, risināt problēmas un rast risinājumus, izmantojot zinātnisku pieeju, kā arī pieņemot izsvērtus lēmumus;
• Spēja rīkoties ētiski un izprast atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību;
• Spēja uzņemties atbildību, prasme strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, efektīvi plānot un organizēt savu darbu, kā arī risināt konflikta situācijas.

Studiju programmas priekšrocības

• Studiju programmas saturā ietverti uzņēmējdarbības starptautiskie aspekti. Programma nodrošina uzņēmumu finanšu vadības principu padziļinātu apguvi;
• Iespēja uzsākt uzņēmējdarbību un veidot jaunus uzņēmumus jau studiju laikā, darbojoties Banku augstskolas Biznesa inkubatorā;
• Studiju programma tiek īstenota kopš 2003.gada un tiek regulāri aktualizēta atbilstoši nozares attīstības tendnecēm. Studiju programmas izstrādē un īstenošanā iesaistīti uzņēmējdarbības, inovāciju un uzņēmumu vadības jomu vadošie eksperti; Studijas tiek īstenotas pieredzējušu un profesionālu pasniedzēju vadībā, nodrošinot individuālu pieeju katram studentam;
• Tiek nodrošināta prakse vadošajos inovatīvos uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs;
• Katram studentam ir iespēja piedalīties augstskolas piedāvātajās starptautiskās studiju un prakses aktivitātēs, tai skaitā vienu semestri studēt vai iziet praksi ārvalstīs studentu apmaiņas programmā, kā arī piedalīties pētniecības projektos un ārvalstu starptautiskajās biznesa nedēļās; starptautiska studiju vide, studējot kopā ar citu valstu jauniešiem;
• Stabils augsti kvalificētu uzņēmuma vadītāju pieprasījums Latvijas un globālajā darba tirgū. Studiju programmas absolventu vidū veiksmīgi uzņēmēji, kā arī augsta absolventu nodarbinātība.

Turpmāko studiju iespējas

Sekmīgi absolvējot šo studiju programmu, iegūst starptautiski atzītu bakalaura diplomu uzņēmējdarbības vadīšanā, kas apliecina uzņēmuma vadītāja kvalifikāciju, profesionālo bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadīšanā un ļauj turpināt studijas maģistra līmenī.
Programmas mājaslapawww.ba.lv/studijas/programma/uznemejdarbibas-vadisana
www.ba.lv/studijas/programma/uznemejdarbibas-vadisana-anglu-valoda
www.ba.lv/studies/program/bba-business-administration
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, CE sertifikāti latviešu valodā (un literatūrā), svešvalodā (angļu vai vācu) un matemātikā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar 29.09.2015. MK noteikumiem Nr.543.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Krišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013
Tel:67360133  Fax:67320620
E-pasts:info@ba.lv  www.ba.lv