Rīgas Stradiņa universitāte - Ergoterapija - Prof. bak. studijas

Ergoterapija
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-04-15
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs veselības aprūpē
Profesionālā kvalifikācijaErgoterapeits (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 08.05.2023.
Programmas kods42722
 
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 3415 EUR gadā (2020./21.)
 
Programmas aprakstsErgoterapija ir veselības aprūpes profesija, kas pamatojas uz zināšanām par mērķtiecīgām nodarbēm, veicina pacienta dalību ikdienas dzīves nodarbēs, veselību un labklājību visos dzīves aspektos.

Ergoterapeita galvenais uzdevums ir palīdzēt apgūt/ atgūt prasmes, kas ļauj pacientam būt neatkarīgam ikdienas nodarbēs – pašaprūpē, produktivitātē un brīvajā laikā.

Ergoterapeits savā darbā izmanto nodarbes, kas ir nozīmīgas un svarīgas pacientam – to mērķis ir kavēt slimības progresēšanu, invaliditātes attīstīšanos un veicināt pacienta neatkarību ikdienas darbībās. Ergoterapeits palīdz cilvēkam adaptēties jauniem apstākļiem, mazinot vai novēršot vides šķēršļus, veicot vides pielāgošanu. Ergoterapeiti apmāca pacientus lietot tehniskos palīglīdzekļus ikdienas aktivitātēs, pielāgo tos, izgatavo rokas ortozes no speciāliem materiāliem.

Pie ergoterapeita var vērsties cilvēki ar kustību traucējumiem, pēc pārciesta insulta, ar galvas traumām, lūzumiem, perifēro nervu bojājumiem, politraumām, reimatoloģiskām saslimšanām, apdegumiem, psihiskām saslimšanām, intelektualās attīstības traucējumiem vai cilvēki, kuriem nepieciešamas konsultācijas par vides pieejamību, ergonomikas principu pielietošanu darba vidē vai mājas ikdienas dzīves nodarbju veikšanas laikā.

Ergoterapeits strādā ar pacientiem visās vecuma grupās – ar zīdaiņiem un pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un cilvēkiem darbspējīgā vecumā, kā arī ar gados veciem cilvēkiem.

Programmas uzdevumi

Nodrošināt kvalitatīvas profesionālās studijas ergoterapeitu sagatavošanā atbilstoši Augstskolu likumam (stājās spēkā 01.01.2012.) un atbilstīgi Latvijas Republikas MK noteikumiem Nr. 512 Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (stājās spēkā 2014. gada 26. augustā), ergoterapeita profesijas standartam, kā arī WFOT (World Federation of Occupational Therapy) izglītības minimālajiem standartiem un ENOTHE (European Network of Occupational Therapy Higer Education) rekomendācijām un RSU izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem
Nodrošināt zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes
Nodrošināt studiju procesu ar kvalitatīviem mācību un metodiskajiem līdzekļiem, izmantojot mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas
Sekot darba tirgus un sabiedrības vajadzībām
Veicināt integrāciju ES izglītības sistēmā un konkurētspēju Latvijas un ES darba tirgū

Studiju formas

Lekcijas, semināri, darbs grupās, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs.

Programmas saturs

Pirmajā studiju gadā studenti apgūst vispārizglītojošos studiju kursus, kas saturiski ietver humanitāros un sociālo zinātņu studiju kursus, tādus kā psiholoģija, medicīniskā ētika, kā arī studiju kursus, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas. Nozares teorētiskie pamatkursi ietver medicīnas pamatdisciplīnas – anatomiju, fizioloģiju, bioloģiju/ ģenētiku. Tiek apgūti profesionālās specializācijas studiju kursi: ievads specialitātē, ergoterapijas pamati, novērtēšanas metodoloģiju ergoterapijā, zināšanas par invaliditāti un vides pieejamību, universālo dizainu, praktiskās iemaņas vides pieejamības novērtēšanā un tās pielāgošanā.

Otrajā studiju gadā studenti turpina apgūt nozares teorētiskos kursus: bērnu saslimšanas, pieaugušo saslimšanas – iekšķīgās slimības, neiroloģiju, traumatoloģiju un ortopēdiju, psihiatriju, pirmo un neatliekamo palīdzību, farmakoloģiju, un profesionālās specializācijas kursus: konceptuālos prakses modeļus ergoterapijā, ergoterapiju pediatrijā, t. sk. klīniskās mācības pediatrijā, radošās aktivitātes ergoterapijā.

Trešajā studiju gadā prevalē profesionālās specializācijas studiju kursi: ergoterapija pieaugušajiem, geriatrija/ gerontoloģija, ergonomika, vispārējā rehabilitācija, tehnisko palīglīdzekļu aprites sistēma, sabiedrības un vides veselība, kā arī uzsāk praksi klīnisko prakšu vietās.

Ceturtajā studiju gadā studenti iziet klīnisko praksi slimnīcās un rehabilitācijas centros, strādājot ar pacientiem, kuriem ir somatiskās un psihiatriskās saslimšanas, intelektuālās attīstības traucējumi. Studentiem tiek piedāvāti arī brīvās izvēles studiju kursi no kopējā Rehabilitācijas fakultātes brīvās izvēles studiju kursiem.
Programmas mājaslapawww.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/medicinas-un-veselibas-aprupes-studiju-programmas/ergoterapija
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība; CE latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments); gada atzīme bioloģijā vai dabaszinībās.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
Tel:67409105; 67409075; 67409076 (studentu serviss)
E-pasts:rsu@rsu.lv  www.rsu.lv