Rīgas Stradiņa universitāte - Starptautiskais bizness un tiesības - Prof. mag. studijas

Starptautiskais bizness un tiesības
Uzņemšana:Uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-04-06
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs uzņēmējdarbības vadībā
Profesionālā kvalifikācijaUzņēmumu un organizāciju (iestāžu) vadītājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 06.06.2019.
Programmas kods47345
 
Ilgums1,5 gadi (profesionālo bakalaura studiju programmu beidzējiem), 2 gadi (akadēmisko bakalaura studiju programmu beidzējiem)
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti60 vai 80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaRSU budžets vai par maksu: 1950 EUR gadā (2018./19.)
 
Programmas aprakstsMultidisciplināra programma, kas sniedz zināšanas gan starptautiskajā biznesā, gan starptautiskajās biznesa tiesībās. Šāds programmas salikums Latvijā pagaidām ir unikāls, bet tieši šādas zināšanas ir nepieciešamas Latvijas uzņēmējiem, lai sekmīgi darbotos starptautiskajā ekonomiskajā un juridiskajā telpā.
Programmas uzdevumi:

- Ar Latvijas vadošo speciālistu un ārzemju lektoru līdzdalību sagatavot konkurētspējīgus speciālistus Latvijas un starptautiskajam darba tirgum uzņēmējdarbības vadības jomā
- īstenot mūsdienīgu zināšanu apgūšanu par starptautisko ekonomiku, biznesa vadību un komerctiesībām, par uzņēmējdarbības formām un biznesa vides specifiku ES
- iemācīt prasmi radoši un kritiski domāt, kā arī prognozēt ekonomisko un tiesisko procesu attīstību
- iemācīt izstrādāt un realizēt jaunus biznesa projektus, noteikt darbības stratēģiju.

1. studiju gads: cilvēkresursu vadība globālajā vidē, starpkultūru biznesa attiecības, grāmatvedība uzņēmējdarbības vadītājiem, intelektuālā īpašuma tiesības, finanšu menedžments, Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības, starptautiskā biznesa stratēģija un vadība, projektu vadīšana starptautiskajā biznesā, ilgtspējīgs starptautiskais mārketings, biznesa tiesiskais regulējums ES un Baltijas reģionā, Eiropas Savienības ekonomiskā politika un biznesa vide, starptautiskās konkurences tiesības. Studiju prakse (6 nedēļas).

2. studiju gads (tikai studējošajiem ar iepriekš iegūtu akadēmiskā bakalaura grādu): organizācijas efektivitātes vadīšana, starptautiskās finanses, starptautiskās nodokļu un finanšu tiesības. Studiju prakse (14 nedēļas). Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana.

Iegūtās zināšanas

- Biznesa vadības un starptautiskas biznesa vides specifikā
- Svarīgākajos starptautisko biznesa tiesību aspektos
- Būtiskākajos ekonomikas un vadības zinātnes teorētiskajos aspektos
- Starptautiskajos uzņēmējdarbības organizācijas un vadības procesos

Iegūtās prasmes

- Veikt profesionālas funkcijas uzņēmējdarbības vadības jomā, formulēt problēmu un piedāvāt argumentētus un zinātniski pamatotus problēmu risinājuma variantus
- Radoši strādāt individuāli un komandā, uzņemoties līdera funkcijas
- Izmantot teorētiskās zināšanas un iegūtās iemaņas praktiskajā darbībā, kā arī pieņemt situācijai atbilstošus, kompetentus vadības lēmumus

Absolventi var strādāt gan privātos uzņēmumos, gan arī valsts iestādēs un organizācijās par dažādu līmeņu vadītājiem, kā arī paši veidot uzņēmumus un tos vadīt. Programmas beidzēji ir pieprasīti darba tirgū.
Programmas mājaslapawww.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/starptautiskais-bizness-un-tiesibas
Iepriekšējā izglītība, prasības1) profesionālais bakalaura grāds, augstākā profesionālā izglītība vadības zinībās, ekonomikā, komerczinībās un tiesībās (studiju ilgums 1,5 gadi jeb trīs semestri);
vai 2) akadēmiskais bakalaura grāds vadības zinībās, ekonomikā, komerczinībās vai tiesībās un vismaz 2 gadu darba pieredze uzņēmējdarbībā vai vadītāja amatā (jāiesniedz izvērsts profesionālās darbības apraksts); vai 3) bakalaura grāds vai augstākā izglītība, izņemot punktos 1) un 2) minētajās jomās, kuras laikā apgūti vismaz 10 KP apjomā pamata ekonomiskie un juridiskie priekšmeti, kā arī vismaz 2 gadu darba pieredze uzņēmējdarbībā vai vadītāja amatā (jāiesniedz izvērsts profesionālās darbības apraksts).
Studiju ilgums 2. un 3. punktā minētajiem reflektantiem – 2 gadi jeb četri semestri. Motivācijas eseja.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi pamatstudiju programmās 2018./2019. gadā: lasīt šeit

Uzņemšanas noteikumi maģistra studiju programmās 2018./2019. gadā: lasīt šeit

Uzņemšanas noteikumi doktora studiju programmās 2018./2019. gadā: lejupielādēt šeit

Uzņemšanas noteikumi rezidentūrā 2018./2019. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
Tel:67409105; 67409075; 67409076 (studentu serviss)
E-pasts:infocentrs@rsu.lv; rsu@rsu.lv  www.rsu.lv
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultāte
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
Tel:67409161
E-pasts:esf@rsu.lv  www.rsu.lv/fakultates/eiropas-studiju-fakultate

Social Sharing