Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas studiju un zinātnes centrs - Būvdarbu vadīšana - 1. līm. prof. studijas

Būvdarbu vadīšana
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-05-19
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaBūvdarbu vadītājs (4. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2021.
Programmas kods41582
 
Ilgums2,5 gadi (pilna laika), 3 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas vakara
Kredītpunkti100
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu (tiks precizēta)
 
Programmas aprakstsStudiju programma nodrošina darba tirgus prasībām atbilstošu 4.līmeņa profesionālās kvalifikācijas būvdarbu vadītāju sagatavošanu, kuri var veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt būvdarbus atbilstoši likumdošanai.

Mērķis

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvdarbu vadīšana" mērķi ir sagatavot speciālistus būvniecības nozarē:
- atbilstoši darba tirgus prasībām;
- atbilstoši pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām (LR augstākās profesionālās izglītības standarts);
- nodrošinot zināšanu, prasmju un kompetences iegūšanu sagatavojot būvdarbu vadītājus, kas var veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt būvdarbus atbilstoši likumdošanai būvuzņēmumos;
- veicinot motivāciju tālākizglītībai, lai iegūtu 2.līmeņa augstāko izglītību un 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju būvniecībā.

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- Prot realizēt būvniecības ieceri (būvi) pēc gatava projekta atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem;
- Spēj veikt būvdarbu operatīvu vadību;
- Spēj nodrošināt ar darbaspēka resursiem būvobjektus;
- Prot koordinēt darbinieku darbu būvobjektā;
- Prot veikt būvobjekta realizācijas plānošanu;
- Spēj veikt ekonomisko faktoru analīzi būvobjektā;
- Prot izvērtēt potenciālos piegādātājus;
- Prot optimizēt projekta dokumentāciju;
- Spēj organizatoriski nodrošināt būvobjektā nepārtraukto tehnoloģisko procesu īstenošanu;
- Prot izvēlēties sadarbības partnerus būvdarbu īstenošanā;
- Prot plānot un kontrolēt maksājumu naudas plūsmas;
- Prot strādāt ar modernajām informācijas sistēmām, atlasīt un noteikt, dotajā brīdī nepieciešamo informāciju;
- Prot strādāt ar ģeodēzijas un mērinstrumentiem, veikt uzmērījumus un izgatavot darba skices un rasējumus.

Karjera

Profesija - būvdarbu vadītājs.
Kvalifikācijas līmenis - 4. līmenis, atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 5. līmenim.
Būvdarbu vadītājs ir būvniecības speciālists, kurš ir ieguvis pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību būvniecībā, apguvis praktisko būvdarbu vadīšanas pieredzi, veic konkrētu būvobjektu realizācijas plānošanu, balstoties uz projekta dokumentāciju, būvobjekta realizācijas līguma nosacījumiem un savu pieredzi, apzina un piedāvā atsevišķu būvdarbu veidu un apjomu izpildītājus (uzņēmējus), nokomplektē būvstrādnieku komandas/brigādes atsevišķu darbu apjomu veikšanai, izvēlas būvmašīnas un aprīkojumu šo darbu veikšanas nodrošināšanai, izvēlas projektam atbilstošus būvmateriālus un būvkonstrukcijas un plāno to piegādi būvobjektā, plāno visu būvobjekta realizācijā iesaistīto dalībnieku sadarbību un būvdarbu veikšanas kārtību, dod nepieciešamos rīkojumus padotajiem un būves realizācijas dalībniekiem un pārbauda šo rīkojumu izpildi, rūpējas, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši būvprojekta, būvnormu un standartu prasībām un lai to izmaksas iekļautos apstiprinātās tāmes ietvaros; veic nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba drošībai būvobjektā; sagatavo nepieciešamo būves izpilddokumentāciju; sagatavo un iesniedz vadībai nepieciešamās atskaites. Veicot darbu vadītāja pienākumus, atbild par veikto darbu atbilstību apstiprinātajam projektam, būvnormām un standartiem likumā noteiktajā kārtībā.
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētais eksāmens: matemātikā un fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2021./2022. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāle
Liedaga iela 3, Liepāja, LV-3416
Tel:26065753; 22027187 (uzņemšana)
E-pasts:liepaja@rtu.lv  liepaja.rtu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2021./2022. gadā: lasīt šeit