Rīgas Tehniskā universitāte - Datorsistēmas (lietišķo datorsistēmu programmatūras) - 1. līm. prof. studijas

Datorsistēmas (lietišķo datorsistēmu programmatūras)
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-04-22
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaProgrammētājs (4. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2022.
Programmas kods41481
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1200 EUR semestrī (2020./21.)
 
Programmas aprakstsSpecializācija: lietišķo datorsistēmu programmatūras.

Mērķis Sagatavot speciālistus (atbilstoši 4.kvalifikācijas līmeņa programmētāja profesijas standartam) patstāvīga profesionāla darba uzsākšanai programminženierijas jomā ar profesionālām zināšanām programmēšanas valodās, programmatūras izstrādes vidēs, datoru aparatūrā un datortīklos un datu bāzu pamattehnoloģijās, kā arī ar spējām piedalīties programmatūras izstrādes projekta komandā kā programmētājiem, ievērojot IT nozares standartus un profesionālo ētiku. Nodrošināt tādu teorētisko zināšanu un prasmju apguvi, kas ļautu absolventam pēc programmas apgūšanas turpināt studijas profesionālā bakalaura studiju līmenī.

Uzdevumi

- Sniegt pamatzināšanas programminženierijā, datoru aparatūrā, datu bāzu tehnoloģijās un datortīklos.
- Nodrošināt iespēju apgūt un nostiprināt nepieciešamās zināšanas un iemaņas izvēlētājā specialitātē
studiju procesā, kurš ietver ne tikai teorētisko kursu noklausīšanos, bet paredz arī praktisko iemaņu
iegūšanu praktiskajās nodarbībās, patstāvīgajos darbos un praksē.
- Attīstīt studentu spējas praktiski strādāt ar dažādiem programmproduktiem un izvēlēties piemērotākos
dažādu uzdevumu risināšanai.
- Attīstīt studentu prasmi patstāvīgi apgūt, vērtēt un lietot jaunos programmproduktus.
- Pilnveidot studentu profesionālās svešvalodas prasmi.
- Iepazīstināt studentus ar profesionālo ētiku un IT nozares standartiem.
- Attīstīt studentu mutiskās un rakstiskās komunikācijas iemaņas; attīstīt studentu prasmes strādāt
komandā, kā arī aizstāvēt savu viedokli.
- Sniegt studentam praktiskā darba pieredzi programmētāja profesijā.
- Dot iespēju iegūt kvalifikāciju „Programmētājs”, izstrādājot kvalifikācijas darbu, kurā students veic
pētījumus, demonstrējot prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi.

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:

- spēj veidot un atkļūdot programmas;
- spēj izvēlēties problēmas risināšanai adekvātus algoritmus, metodes, programmproduktus un līdzekļus;
- spēj lietot programmatūras izstrādes vides un rīkus;
- spēj sagatavot programmatūras dokumentāciju;
- spēj realizēt algoritmus, lietojot programmēšanas valodu;
- spēj analizēt programmas kodu;
- spēj realizēt lietotāja interfeisu;
- spēj veikt esošās sistēmas analīzi;
- spēj lietot labu programmēšanas stilu;
- spēj lietot IT nozares standartus un rīkoties atbilstoši profesionālai ētikai;
- spēj lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā;
- spēj strādāt komandā (grupā), kā arī veikt darbu patstāvīgi;
- spēj piedalīties projektu vadīšanā (vadīt citus programmētājus);
- spēj plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes;
- spēj apgūt profesionālo literatūru svešvalodā.

Karjera

Absolventi var uzsākt darbu informācijas tehnoloģijas uzņēmumos (vai citu uzņēmumu IT nodaļās) kā datu bāzu, informācijas un citu sistēmu programmētāji.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/DKD?department=12000&type=P
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētais eksāmens: matemātikā un fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089320; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; uznemsana@rtu.lv  www.rtu.lv