Rīgas Tehniskā universitāte - Automātika un datortehnika - Doktora studijas

Automātika un datortehnika
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-05-18
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsInženierzinātņu doktora zinātniskais grāds
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2022.
Programmas kods51523
 
Ilgums4 gadi (pilna laika); 5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene
Kredītpunkti192
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets (pilna laika) vai maksas
 
Programmas aprakstsSpecializācijas:

- Datorvadības sistēmas, lēmumu atbalsta sistēmas
- Attēlu apstrāde un datorgrafika, datortehnika un tīkli
- Matemātiskā modelēšana
- Matemātiskā statistika un tās lietojumi.

Mērķis
Sniegt zinātnisko izglītību pēc maģistra grāda iegūšanas, kas atbilstu inženierzinātņu doktora grādam informācijas tehnoloģijas nozarē un sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus patstāvīgam zinātniskajam un akadēmiskam darbam universitātēs informācijas tehnoloģijas inženierzinātņu nozarē. Programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kas ir spējīgi sekot informācijas tehnoloģijas resursu evolūcijai un sekmīgi vadīt informācijas tehnoloģijas resursu izstrādi un ieviešanu.

Uzdevumi

- sagatavot studentus patstāvīgam pētnieciskam darbam inženierzinātnēs un ražošanā;
- attīstīt studentu individuālās spējas un profesionālās iemaņas;
- stimulēt studentos vēlmi nepārtraukti papildināt savas profesionālās zināšanas;
- attīstīt analītiskās domāšanas spējas;
- attīstīt zinātniski-pētnieciskā darba iemaņas, t.sk. eksperimentālos pētījumos izvēlētajā tematikā, literatūras
analīzē jaunās tehnoloģijas nozarēs;
- skaidrot un popularizēt matemātiskās modelēšanas lomu inženierzinātnēs.

Studiju rezultāti
Programmas absolvents:
- orientējas elastīgas ražošanas un SCADA sistēmu jomā;
- spēj izstrādāt robotu vadības sistēmas;
- Orientējas datorsistēmu jomā ar mākslīgā intelekta elementiem (zināšanu bāzēm, lemšanas teoriju, tēlu atpazīšanas
teoriju, nestrikto kopu un lingvistisko mainīgo teoriju, ģenētiskiem algoritmiem, mākslīgo neironu tīkliem u.c.),
- izprot zinātniskās pētniecības procesu,
- spēj pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas jaunas zinātniskās problēmas risināšanai,
- spēj izstrādāt oriģinālus algoritmus, metodes un programmatūru, ar kuru palīdzību var risināt
datorgrafikas, attēlu apstrādes un datorredzes uzdevumu,.
- spēj piedalīties, vadīt un ieviest starptautiskos zinātniskos projektus,
- spēj strādāt par pasniedzēju un veikt zinātniskus pētījumus,
- spēj analizēt sarežģītus procesus inženierzinātnēs,
- prot identificēt mērķus un problēmas,
- prot izmantot mūsdienu stohastiskās analīzes metodes un algoritmus,
- spēj patstāvīgi analizēt iegūtos rezultātus un izdarīt atbilstošus secinājums.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Programmas absolventi var strādāt augstākās izglītības iestādēs, zinātniskās pētniecības centros gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.158
Iepriekšējā izglītība, prasībasInženierzinātņu maģistrs - atkarībā no izvēlētās specializācijas:
- Inženierzinātņu maģistrs informācijas tehnoloģijā;
- Inženierzinātņu maģistrs attēlu apstrādē un datorgrafikā, datortehnikā un tīklos;
- Inženierzinātņu maģistrs;
- Inženierzinātņu maģistrs, matemātikas maģistrs, ekonomikas maģistrs un tiem pielīdzinātie maģistri.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089320; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; uznemsana@rtu.lv  www.rtu.lv