Banku augstskola - Finanšu vadība - Prof. mag. studijas

Finanšu vadība
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
Uzņemšana:Ziemas uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-12-10
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs finanšu vadībā
Profesionālā kvalifikācijaFinanšu analītiķis (5. PKL)
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 10.04.2023.
Programmas kods47343
 
Ilgums1 gads
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti40
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa2600 EUR (par visu programmu) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsZiemas uzņemšana 2020./21. gadā: pieteikšanās un dokumentu pieņemšana no 02.11.2020. līdz 15.01.2021.

Programma sagatavo finanšu analītiķus ar uzņēmumu finansiālās darbības stratēģijas izstrādāšanas, finanšu resursu piesaistes un optimālas izvietošanas prasmēm, kuri organizē un vada uzņēmuma finanšu darību;

Absolventa profils: augsta līmeņa finanšu analītiķis darbam kredītiestādēs, ieguldījumu un apdrošināšanas sabiedrībās, kā arī visu veidu sabiedriskā un privātā sektora uzņēmumos.

Studiju programmas mērķis

Studējošos, ar iepriekš iegūtu profesionālo bakalaura grādu finansēs vai ekonomikā, sagatavot atbilstoši profesionālā standarta „Finanšu analītiķis” prasībām kā augsti kvalificētus speciālistus finanšu līdzekļu prognozēšanā un modelēšanā, kas balstīta uz pētniecisko un jaunrades darbu, kā arī investīciju projektu vadīšanai kredītiestādēs, ieguldījumu kompānijās, apdrošināšanas sabiedrībās un korporācijās; attīstīt prasmi izzināt un izprast likumsakarības finanšu procesu un attiecību jomā, kā arī apgūt to metodes un paņēmienus kā tos analizēt un izvērtēt.

Sagaidāmie studiju rezultāti

• Spēja parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni par finanšu procesiem, to daudzveidīgās norises kopsakarībām un attīstības tendencēm globalizācijas kontekstā;
• Spēja patstāvīgi pielietot jaunākās teorijas, atklājumus, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu zinātniski pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālās funkcijas;
• Spēja sadarboties ar dažādu struktūrvienību darbiniekiem, tiešo vadību un partneriem, kā arī uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi;
• Izpratne par uzņēmuma saimnieciskās un finansiālās kopsakarībām, spēj prognozēt uzņēmuma vai iestādes finansiālo darbību ietekmējošos faktorus, prasme analizēt, novērtēt un optimizēt kapitāla struktūru uzņēmumā, kā arī spēja noteikt uzņēmuma tirgus vērtību un izstrādāt uzņēmuma vērtības palielināšanas projektu;
• Spēja patstāvīgi pilnveidot profesionālās kompetences un specializāciju, nostiprinot teorētiskās zināšanas un izmantojot jaunākās un progresīvās pieejas.

Turpmāko studiju iespējas

Sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūts maģistra profesionālās augstākās izglītības diploms un kvalifikācija “Finanšu analītiķis”, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un ļauj turpināt doktora līmeņa studijas.
Programmas mājaslapawww.ba.lv/studijas/programma/finansu-vadiba
Iepriekšējā izglītība, prasībasBakalaura profesionālais grāds ekonomikā, finansēs, vadībzinībās un/vai 2. līmeņa (4-gadīga) augstākā profesionālā kvalifikācija ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze finanšu jomā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2021./2022. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Krišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013
Tel:67360133
E-pasts:info@ba.lv  www.ba.lv