Rīgas Tehniskā universitāte - Uzņēmējdarbība un vadīšana - Mag. studijas

Uzņēmējdarbība un vadīšana
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-06-10
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsSociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods45345
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 1025 EUR semestrī (2019./20.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniski pētnieciskai, pedagoģiskai un praktiskai darbībai vadībzinātnē, attīstot efektīvu vadības lēmumu pieņemšanas loģiku, darba tirgum nepieciešamās vadības iemaņas un prasmes.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir:
• nodrošināt maģistra studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību vadībzinātnē;
• veicināt studējošo teorētisko atziņu izpēti un zināšanu aprobāciju vadībzinātnē, nozares aktuālo problēmu kontekstā;
• attīstīt studējošo mūsdienīgu ekonomisko domāšanu, vadībzinātnes kompleksu uzdevumu risināšanai, kas aptver gan teorētiskos, gan arī praktiskos vadībzinātnes jautājumus;
• veicināt studējošo patstāvīgu ekonomisko zinātnisko pētījumu veikšanu.
• veicināt zinātniski pētniecisko rezultātu praktisko izmantošanu uzņēmumu un organizāciju darbības pilnveidošanā;
• attīstīt akadēmisko kapacitāti, iesaistot studiju darbā jaunos zinātniekus un industrijas speciālistus, veicināt studējošo un mācībspēku iesaistīšanu starptautiskajos projektos un apmaiņas programmās.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Programmā ir iekļauti studiju priekšmeti, kas ļauj attīstīt un izglītot augsti kvalificētus un sociāli atbildīgus speciālistus ekonomikas, uzņēmējdarbības un vadībzinību jomā, kuru zināšanas, prasmes un kompetences ļautu analizēt un izvērtēt ekonomikas procesus vietējās, starptautiskās un valsts institūcijās, un arī privātā sektorā, kā arī speciālistus kuri būtu spējīgi veikt arī zinātniski pētniecisko darbību.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.118
Iepriekšējā izglītība, prasībasSociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā, vadībzinātnē vai tam pielīdzināms bakalaura grāds
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Kalnciema iela 6-202, Rīga, LV-1048
Tel:67089394
E-pasts:ievf@rtu.lv  www.ievf.rtu.lv

Social Sharing