Rīgas Tehniskā universitāte - Uzņēmējdarbības finanses - Mag. studijas

Uzņēmējdarbības finanses
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-06-10
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsSociālo zinātņu maģistrs uzņēmējdarbības vadībā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods45345
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa1025 EUR semestrī (2019./20.)
 
Programmas aprakstsStudiju programma tiek realizēta kā akadēmiskā maģistra studiju programma 80 KP apjomā ar iegūstamo sociālo zinātņu maģistra grādu uzņēmējdarbības finanšu vadībā, kas ietver 2 specializēšanās virzienus - finanšu vadības un finanšu ekonomikas virzienu.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studentiem iespēju iegūt akadēmiskam maģistra grādam un akadēmiskās izglītības valsts standartam atbilstošas padziļinātas teorētiskās zināšanas uzņēmējdarbības finanšu vadībā, kā arī attīstīt pētniecības prasmes, izglītojot uzņēmumu finanšu vadītājus un finanšu investīciju pārvaldīšanas speciālistus finanšu problēmu risināšanai un lēmumu pieņemšanai mūsdienu mainīgās uzņēmējdarbības vides apstākļos.

Uzdevumi

Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
1) sniegt programmas studējošajiem pietiekamas teorētiskās zināšanas uzņēmējdarbības finanšu vadības jomā, kā arī ar to saistītajās jomās, lai nodrošinātu studējošo spējas izprast finanšu plūsmu ietekmējošos faktorus un, secīgi pielietojot finanšu analīzes un vadības metodes, pieņemt finanšu lēmumus mūsdienu mainīgās uzņēmējdarbības vides apstākļos;
2) nodrošināt tādu studiju organizācijas veidu, lai programmas absolventiem būtu pietiekamas pētnieciskās iemaņas akadēmiskās izziņas nolūkiem uzņēmumu finanšu vadībā un finanšu investīciju pārvaldīšanā;
3) veidot studējošajiem tādas prasmes, kas nodrošinātu to spēju sekmīgi un atbilstoši labākajiem standartiem strādāt tautsaimniecības dažādu nozaru uzņēmumos finanšu resursu vadībā un finanšu pakalpojumu sfērā finanšu investīciju vadībā, t.sk. prasmi iegūt, apkopot, analizēt un izmantot informāciju, spēju pieņemt lēmumus, darboties sociāli atbildīgā vidē u.c.;
4) nodrošināt studējošajiem pietiekamas vispārpielietojamās prasmes, t.sk. prezentācijas un polemikas prasmes, komunikācijas spējas un spējas strādāt komandā u.c.;
5) nodrošināt studējošajiem vēlmi un pietiekamas zināšanas tālākām studijām un pētījumiem doktora programmās.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Programmas apguves rezultātā tiek sagatavoti speciālisti, kas ir spējīgi veikt pētījumus uzņēmējdarbības finanšu vadības jomā, kā arī var tikt nodarbināti finanšu resursu vadībā tautsaimniecības dažādu nozaru uzņēmumos un finanšu investīciju vadībā finanšu pakalpojumu sfērā.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.112
Iepriekšējā izglītība, prasībasSociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā vai vadībzinātnē vai augstākā profesionālā izglītība atbilstoši studiju programmām, kurās ir ietverta bakalaura studiju programmas obligātā daļa (bez bakalaura darba) ne mazāk kā 70 kredītpunktu apjomā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Kalnciema iela 6-202, Rīga, LV-1048
Tel:67089394
E-pasts:ievf@rtu.lv  www.ievf.rtu.lv

Social Sharing