Rīgas Tehniskā universitāte - Ražošanas inženierzinības un vadība - Mag. studijas

Ražošanas inženierzinības un vadība
Uzņemšana:Uzņemšana 2017./18. gadā
Ieraksts atjaunots:2017-05-26
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsVadībzinātņu maģistrs
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 11.06.2019.
Programmas kods45345
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti80
Mācību valodaangļu (EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets
 
Programmas aprakstsProgrammas misija ir sagatavot augstas kvalitātes ražošanas vadītājus, kas būtu gatavi risināt tirgus sarežģītās problēmas un uzsākt karjeru ražošanā vai servisā. Lai to sasniegtu, programma papildus inženierpriekšmetiem, iekļauj priekšmetus, kas attiecas uz ekonomiku, vadību, darbību sistēmu pētīšanu un ražošanas tehnoloģiju vadīšanu.
Tādas kompleksas zināšanas un pieredze kopā ar bakalaura inženierizglītību un inženiera studijām ir pietiekamas zinātniskai un praktiskai darbībai produktu projektēšanā un ražošanā, modernu uzņēmumu organizēšanā un vadīšanā, grupu darbā kopā ar citu specialitāšu speciālistiem, kā arī lai uzsāktu savu individuālo biznesu.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir:
- nodrošināt konkurētspējīgu izglītību ražošanas inženierzinībās un vadībā saskaņā ar maģistra studiju prasībām un starptautiskiem standartiem;
- dot iespēju studentiem apgūt plašas zināšanas un attīstīt prasmes un kompetences, kas nepieciešamas ražošanas inženierzinātņu un vadības speciālistiem;
- attīstīt studentiem modernu ekonomisko domāšanu kompleksu industrijas uzdevumu atrisināšanai, kas satur inženierijas teorētiskus jautājumus un praktiskas problēmas;
- sekmēt zinātnisko izpēti un tās rezultātu praktisku pielietojumu ar mērķi pilnveidot reālu ražošanas procesu organizāciju;
- realizēt studentu un pasniedzēju starptautisko apmaiņu.

Studiju rezultāti

Studiju programmas „Ražošanas inženierzinības un vadība” absolventi:
- zina un saprot kā ikviena tehniska vai tehnoloģiska ideja var tikt realizēta ar konkrētām uzņēmuma aktivitātēm, analizējot šī uzņēmuma ekonomisko situāciju un sociālo gatavību un ievērojot uzņēmuma iekšējās un ārējās aktivitātes;
- izprot, ka galvenās šodienas tendences ir ražošanas globalizācija, sadarbība starp valstīm un kompānijām. Tas nozīmē, ka ir nepieciešami speciālisti ar jaunu pieredzi, kas ietver zināšanas nacionālajā tehnoloģijā un kas vienlaicīgi ir integrētas ar starptautisku skatījumu;
- var sekmīgi izmantot iegūtās zināšanas tirgus zinībās, ražošanas inženierzinātnēs un vadībā, kā arī sekmīgi piedalīties jaunu tehnoloģiju radīšanā.
- spēj pielietot procesu vadībā ekonomiskās un vadības metodes;
- ir spējīgi strādāt komandā un sekmīgi vadīt komandas darbu.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Ar vispārējo izglītību matemātikā, inženierzinībās un vadībzinātnēs, šīs programmas beidzēji ir apveltīti ar apkopojošu domāšanas veidu un spēju sasaistīt inženierus un ekonomistus kopēju uzdevumu risināšanā. Šī inženierija-vadības kombinācija ir būtiska profesionāļiem, kuru uzdevums ir plānot investīcijas, produkcijas tirgu vai ilgtermiņa korporatīvo attīstību.
Programmas absolvents var strādāt gan par administratoru jebkurā tautsaimniecības nozares ražošanas uzņēmuma vadībā, vai par inženieri ražošanas uzņēmumā, kura darbības veids ir saistīts ar specialitāti, kurā konkrētais absolvents ir ieguvis bakalaura grādu un inženiera kvalifikāciju.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.85
Iepriekšējā izglītība, prasībasInženierzinātņu bakalaura grāds un inženiera kvalifikācija, teicamas angļu valodas zināšanas.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2017./2018. gadā: lasīt šeit

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām 2017. gadā www.latvija.lv: 26.06.-11.07.
Pieteikšanās klātienē: 04.07.-11.07.
Iestājpārbaudījumi: 12.07.-13.07.
Pieteikšanās nepilna laika pamatstudijām: 15.08.-20.08.
Reģistrēšanās pamatstudijām par maksu: 24.07. - 25.08.
Pieteikšanās augstākā līmeņa studijām: 4.07-11.07. (budžeta vietām); 4.07.-25.08. (studijām par maksu).
Pieteikšanās doktorantūrai: līdz 30.06. (Promocijas darba saskaņošana); 10.07.-21.07. (dokumentu iesniegšana). Pieteikšanās neklātienes studijām doktorantūrā – visu gadu.
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
Rīgas Tehniskās universitātes BALTECH studiju centrs
Kaļķu iela 1 - 320, Rīga, LV-1658
Tel:67089178
E-pasts:bruno.grasmanis@rtu.lv  www.baltech.info

Social Sharing

NIID Feedback Forms

Nosūtīt draugam

Lai norādītu vairākus adresātus, adreses jāatdala ar komatu. Piemērs: 'adrese1@ adrese1.lv,adrese2@ adrese2.lv'

Atradāt kļūdu