Rīgas Tehniskā universitāte - Nekustamā īpašuma pārvaldība - Prof. bak. studijas

Nekustamā īpašuma pārvaldība
Uzņemšana:Ziemas uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-11-19
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs nekustamā īpašuma pārvaldībā
Profesionālā kvalifikācijaNekustamā īpašuma ekonomists (5. PKL) Profesijas standarts; Nekustamā īpašuma vērtētājs (5. PKL) Profesijas standarts; Nekustamā īpašuma pārvaldnieks (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2021.
Programmas kods42818
 
Ilgums1) 4 gadi (pilna laika dienas), 5 gadi (nepilna laika neklātienes) - specializējoties Nekustamā īpašuma darījumu vadīšanas un Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un pārvaldīšanas virzienos.
2) 4,5 gadi (pilna laika dienas), 5,5 gadi (nepilna laika neklātienes) - specializējoties Nekustamā īpašuma vērtēšanas specializēšanās virzienā
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti160, 180
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 875 EUR semestrī (pilna laika); 600 EUR semestrī (nepilna laika neklātiene) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsZiemas uzņemšana 2020./21. gadā (reflektantiem ar vidējo vai 1. līmeņa profesionālo (koledžas) izglītību): dokumentu pieņemšana no 2021. gada 11. janvāra līdz 29. janvārim.

Programmu beidzot, iegūst vienu no profesionālajām kvalifikācijām.

Programma garantē teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu par būvniecību, būvuzņēmējdarbību, nekustamo īpašumu, kas ļaus Tev sākt nekustamā īpašuma ekonomista vai nekustamā īpašuma pārvaldnieka, vai nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālo darbību.

Mērķis

sniegt bakalaura profesionālo augstāko izglītību Nekustamā īpašuma pārvaldībā atbilstoši apstiprinātajiem profesiju standartiem - Nekustamā īpašuma ekonomists, Nekustamā īpašuma pārvaldnieks un Nekustamā īpašuma vērtētājs, un 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām atbilstošu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu, kas ļauj uzsākt nekustamā īpašuma ekonomista, nekustamā īpašuma pārvaldnieka vai nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālo darbību.
Uzdevumi

- nodrošināt studentiem plašu, profesionālu, praktiski orientētu izglītību, kas dod iespēju viegli adaptēties darba tirgū, kā arī veikt zinātniski pētniecisko darbu;
- nodrošināt studentiem piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošu teorētisko un praktisko sagatavotību, kas dod iespēju iegūt nekustamā īpašuma ekonomista, vai nekustamā īpašuma pārvaldnieka, vai nekustamā īpašuma vērtētāja kvalifikāciju, kā arī turpināt izglītību maģistratūrā;
- radīt iespēju studējošiem iegūt kvalifikāciju ciešā saistībā ar viņu nākotnes darbu, nodrošināt tādu teorētisko zināšanu un prasmju apguves iespējas, kas ļautu absolventiem pēc programmas apgūšanas uzsākt praktisko darbību, pildīt nekustamā īpašuma ekonomista, vai nekustamā īpašuma pārvaldnieka, vai nekustamā īpašuma vērtētāja pienākumus;
- nodrošināt mūsdienīgu vispārējo zināšanu iegūšanu, attīstīt ekonomisko domāšanu, veicināt studējošo analītiskās spējas, attīstīt iemaņas profesionālo problēmu un uzdevumu risināšanā, projektu izstrādāšanā, kas ļautu absolventiem iesaistīties saimnieciskās darbības problēmu risināšanā;
- attīstīt spējas darboties komandā un sastrādāties ar dažādu jomu profesionāļiem, sniegt iespēju attīstīt svešvalodu zināšanas, kas nodrošinātu spēju sadarboties ar citu valstu kolēģiem.

Studiju rezultāti

Nekustamā īpašuma ekonomists studiju rezultātā iegūst šādas zināšanas un nepieciešamo profesionālo kompetenci:
• Zināt un izprast būvniecības un nekustamā īpašuma vispārējās un specifiskās attīstības tendences.
• Zināt un izprast nekustamā īpašuma vērtību ietekmējošos faktorus.
• Izprast būvniecības un nekustamā īpašuma tirgū notiekošo procesu cēloņus un novērtēt iespējamās sekas.
• Pārzināt vadības metodes būvuzņēmējdarbībā un nekustamā īpašuma jomā.
• Izprast normatīvo aktu ietekmi uz makroekonomiskajiem procesiem un būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma tirgu.
• Izprast būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma darījumu ietekmi uz vidi īslaicīgā un ilgākā laika posmā.
• Prast novērtēt dažādus sociālos un politiskos procesus, un prognozēt to ietekmi uz būvuzņēmējdarbību un uzņēmējdarbību nekustamā īpašuma jomā.
• Izmantojot vadīšanas metodes, komercsabiedrībā nodrošināt efektīvu komunikāciju un saskarsmi ar klientiem.
• Kvalificēti sagatavot un prezentēt nekustamo īpašumu investīciju projektus .
• Izmantot dažādas nekustamā īpašuma vērtēšanas metodes un uzlabošanas metodes.
• Ievērot ētikas un kultūras principus darījumos ar nekustamo īpašumu.
• Izmantot modernās informācijas tehnoloģijas, darbojoties būvuzņēmējdarbībā un nekustamā īpašuma jomā.
• Prast izveidot nepieciešamo informācijas plūsmu optimālu vadības lēmumu pieņemšanai.
• Prast izmantot nekustamā īpašuma uzlabošanas metodes tā vērtības paaugstināšanas nolūkā.
• Noteikt un izmantot dažādus alternatīvus risinājumus nekustamā īpašuma izmantošanā
• Izmantot nekustamā īpašuma ekonomikas likumsakarības lēmumu pieņemšanā.
Nekustamā īpašuma pārvaldnieks ir profesionāli kompetents:
• veikt darbus, kas saistīti ar dzīvojamo māju, nedzīvojamo namu un cita veida nekustamā īpašuma atbilstoši ES klasifikācijai „Būvju klasifikācija” pārvaldīšanu atbilstoši lietošanas mērķiem un tehniskajā dokumentācijā noteiktajiem tehnoloģiskiem un procesuāliem aspektiem;
• analizēt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, rekonstrukcijas vai renovācijas darbu plānošanu un izpildi, pārzināt būvdarbu vadīšanu, būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvju ekspluatāciju.
• pārzināt nekustamā īpašuma pārvaldīšanu, to ietekmējošos faktorus,
• izvēlēties efektīvākos attiecīgā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas paņēmienus, pamatojoties uz noteiktajām prognozēm par nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendencēm, tehnoloģisko procesu izvērtēšanas rezultātiem, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas inženierekonomiskajiem aprēķiniem;
• veikt zinātniskās pētniecības darbus un izstrādāt jaunas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas formas un metodes.
Nekustamā īpašuma vērtētājs papildus vēl ir profesionāli kompetents:
• Izmantot saimnieciskās darbības vērtēšanas metodes komercsabiedrībām, kas darbojas dažādu īpašuma veidu vērtēšanas jomā.
• Izmantot vadības kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes vadības lēmumu izstrādē un pieņemšanā.
• Izmantot nekustamā īpašuma attīstības metodes tā vērtības paaugstināšanas nolūkā.
• Izmantot vērtēšanas, vadības, psiholoģiskās, ekonomiskās un citas metodes.
• Nodrošināt efektīvu komunikāciju un saskarsmi ar komercsabiedrības darbiniekiem un klientiem, izmantojot dažādas vadīšanas metodes.

Karjera

Nekustamā īpašuma ekonomists, nekustamā īpašuma pārvaldnieks un nekustamā īpašuma vērtētājs var strādāt valsts budžeta iestādēs, komercsabiedrībās, nevalstiskajās, starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, kas darbojas dažādu īpašumu jomās.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RICN?department=22501&type=P
Iepriekšējā izglītība, prasības- Vidējā izglītība, centralizētie eksāmeni - divi no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, latviešu valoda, fizika, svešvaloda (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Nepilna laka studijām CE sertifikāti nav obligāti.
- pirmā līmeņa augstākā (koledžas) profesionālā izglītība.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089320; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; uznemsana@rtu.lv  www.rtu.lv