Rīgas Tehniskā universitāte - Uzņēmumu un organizāciju vadīšana (MBA) - Prof. mag. studijas

Uzņēmumu un organizāciju vadīšana (MBA)
Uzņemšana:Ziemas uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-11-19
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs uzņēmumu un organizāciju vadīšanā, Professional MBA, Executive MBA
Profesionālā kvalifikācijaUzņēmumu un iestāžu vadītājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods47345
 
Ilgums2 - 2,5 gadi
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; NeklātieneNeklātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodaangļu (EN)
Mācību/studiju maksa9550 EUR semestrī (pilna laika dienas); 1910 EUR semestrī (nepilna laika vakara) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsZiemas uzņemšana 2020./21. gadā: dokumentu pieņemšana līdz 18.12.2020. Rīgas Biznesa skolā, Skolas ielā 11, Rīgā.


Pēc programmas veiksmīgas pabeigšanas studentiem tiek piešķirt starptautiski akreditēts maģistra grāds (MBA), kas iegūts Rīgas Biznesa augstskolā. Rīgas Biznesa skola ir Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība.

Programma atbilstību Ziemeļamerikas MBA grāda standartiem apliecina papildus piešķirtais sertifikāts no Buffalo univeristātes (ASV) un Otavas univeristātes (Kanāda).

Studiju programma sagatavo uzņēmumu un organizāciju vadītājus, kas nosaka un formulē uzņēmumu un organizāciju darbības pamatpricipus, plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību vai atsevišķu struktūrvienību darbu.
Profesionālo studiju rezultātā iegūtās zināšanas veido nepieciešamo zināšanu un iemaņu bāzi praktiskai uzņēmumu vai organizāciju vadīšanai.
Programmas saturs ir izveidots, par pamatmodeli ņemot Rietumeiropā un Ziemeļamerikā pieņemto MBA (Master of Business Administration) programmu, un konkrēti izmantojot Otavas Universitātes (Kanāda) un Ņujorkas Štata Universitātes (Bufalo, ASV) studiju programmas. Sadarbībā ar abu augstākminēto ārvalstu universitāšu Vadīšanas fakultāšu administrācijām un profesoriem šī bāzes programma adaptēta Latvijas apstākļiem.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot starptautiska līmeņa uzņēmumu un organizāciju vadītājus, kas nosaka un formulē uzņēmumu un organizāciju darbības pamatprincipus, pieņem lēmumus, plāno, vada un koordinē uzņēmuma/organizācijas vai to atsevišķu struktūrvienību darbu.

Studiju programmas uzdevumi:

• Izmantojot modernas zināšanu pārneses metodes, nodrošināt studentus ar progresīvām un visu aptverošām uzņēmumu un organizāciju vadīšanas zināšanām, kas atbilst sabiedrības vajadzībām sociālās un ekonomiskās vides attīstībai.
• Veicināt studentu intelektuālo un personīgo izaugsmi, viņu profesionālajai attīstībai, tālākizglītībai un mūžizglītībai uzņēmumu un organizāciju vadīšanas jomā
• Veicināt studentu personības un līdera prasmju attīstību, un to ētisku pielietošanu.
• Apmācīt studentus izmantot stratēģisku un visaptverošu pieeju organizatoriskiem jautājumiem, problēmām un situācijām.
• Attīstīt studentu proaktivitāti un profesionalitāti progresīvu vadības zināšanu pielietošanai uzņēmuma un/vai organizācijas mērķu sasniegšanai.
• Iemācīt studentus veikt informācijas savākšanu, analizēšanu, sintezēšanu un pielietošanu par fundamentāliem un mūsdienu vadības līdzekļiem, metodēm un tehnoloģijām
• Veicināt pasniedzēju un studentu viedokļu daudzveidību.

Studiju rezultāti

Pēc veiksmīgas studiju programmas pabeigšanas studenti spēj patstāvīgi plānot, organizēt un vadīt uzņēmuma darbu atbilstoši uzņēmuma stratēģijai, misijai un mērķiem īpašnieku un sabiedrības interesēs; spēj kontrolēt darbu izpildi, motivēt darbiniekus un nodrošināt komunikāciju ar ieinteresētajām pusēm; pārzina un spēj kontrolēt uzņēmuma darbības funkcionālās jomas: tirgzinības, ražošanas un pakalpojumu organizēšanu, personāla vadīšanu, finanses, vadības informācijas sistēmas u.c.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Programmas beidzēji var strādāt par uzņēmuma vai organizāciju vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, vadības konsultantiem un speciālistiem, kā arī veidot jaunus uzņēmumus.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/IGV?department=01B00&type=A
www.rbs.lv/lv/profesionalais-magistra-grads
www.rbs.lv/lv/executive-mba-0
Iepriekšējā izglītība, prasības• bakalaura vai tam pielīdzināts grāds;
• angļu valodas zināšanu līmenis atbilstoši TOEFL 550 (vai līdzvērtīgs rezultāts TOEFL IBT, vai IELTS testos);
• darba pieredze (Executive MBA formātam vismaz 5 gadi vadošā amatā);
• Profesionālās MBA formātam RBS intelektuālais tests vai GMAT;
• intervija, ko organizē RBS vadības programmas direktors.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089320; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; uznemsana@rtu.lv  www.rtu.lv