Rīgas Tehniskā universitāte - Ģeomātika - Prof. bak. studijas

Ģeomātika
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-04-22
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs ģeomātikā
Profesionālā kvalifikācijaInženieris ģeodēzijā un kartogrāfijā (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2021.
Programmas kods42581
 
IlgumsPilna laika - 4,5 gadi, nepilna laika - 5 gadi
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene
Kredītpunkti180
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1500 EUR semestrī (pilna laika); 900 EUR semestrī (nepilna laika) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķi ir sagatavot darba tirgus prasībām atbilstošus speciālistus ģeodēzijā, mērniecībā, kartogrāfijā; sniegt profesionālo izglītību ģeomātikas apakšnozarē; sagatavot studentus turpmākām studijām maģistratūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas pamatuzdevumi:
- nodrošināt profesionālā bakalaura studiju līmenim atbilstošu konkurētspējīgu izglītību, sagatavot studējošos praktiskam darbam;
- sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu;
- attīstīt iemaņas un prasmes darbā ar specializētām programmatūrām;
- attīstīt prasmes darbā ar ģeodēziskajiem instrumentiem;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas, atbilstoši izmaiņām kvalitātes vadības un atbilstības novērtēšanas jomās, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē;
- veicināt studentu interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi, studijām maģistrantūrā;
- attīstīt akadēmiskā personāla un studentu pētniecisko darbu, veicināt starptautisko mobilitāti un piedalīšanos projektos.

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- pārzina reglamentējošo normatīvo aktu prasības, mērnieku sertifikācijas procesu;
- spēj patstāvīgi veikt darba uzdevumus;
- spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes un tehnoloģijas;
- spēj veikt pētījumus atbilstoši profesionālā bakalaura studiju līmenim;
- spēj aizstāvēt un pamatot pētniecisko darbu rezultātus.

Karjera

Mērnieka palīgs veic uzmērījumus sertificēta mērnieka vadībā, patstāvīgi apstrādā datus, piedalās uzmērīšanas lietas sagatavošanā. Ģeodēziskajos darbos būvniecībā veic uzmērīšanu, apstrādā datus. Kartogrāfs apstrādā atsevišķus slāņus, vāc aktuālo informāciju, tieši sadarbojas ar kartes redaktoru.
Programmas absolvents var strādāt par mērnieka palīgu, ģeodēzistu, kartogrāfu valsts un privātajos uzņēmumos, kā arī kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/BCE?department=24000&type=P
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētais eksāmens: matemātikā un fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Nepilna laka studijām CE sertifikāti nav obligāti.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089320; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; uznemsana@rtu.lv  www.rtu.lv