Semināru un konsultāciju centrs Letija - Budžeta iestāžu grāmatvedība praktiskās situācijās - Pieaugušo neformālā izglītība

Budžeta iestāžu grāmatvedība praktiskās situācijās
Ieraksts atjaunots:2015-10-13
Programmas veidsProfesionālā izaugsme un personīgā attīstība (pieaugušo neformālā izglītība)
Izglītības dokuments Apliecība;
Licence / akreditācijaVairāk par licencēšanu/akreditāciju lasīt šeit
 
Ilgums1 diena
Izglītības ieguves formaKlātiene
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa72 EUR (2015./16.)
 
Programmas aprakstsProgrammā:
1.Normatīvie akti budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaitei.
2.Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi: atzīšanas kritēriji, amortizācijas un nolietojuma normas, to pārskatīšanas gadījumi, pamatlīdzekļi, kuriem nolietojums netiek rēķināts, vērtības samazinājuma noteikšana, pamatlīdzekļu komplektējošo daļu nomaiņa un pamatlīdzekļu daļas izslēgšana pēc amortizēto izmaksu aizstāšanas metodes, bezatlīdzības nodošana un saņemšana, turējumā nodoto pamatlīdzekļu uzskaite, apgrieztā PVN maksāšanas kārtība būvniecības pakalpojumiem.
3.Finanšu ieguldījumi: uzskaites metodes, mantiskais un naudas ieguldījums, avansa maksājumi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem, dividenžu uzskaites kārtība, vērtības samazinājuma izvērtējums (pēc izmaksu metodes uzskaitītiem ilgtermiņa ieguldījumiem)
4.Krājumi: atzīšanas kritēriji, uzskaites metode, avansa maksājumi, norakstīšana, mazvērtīgā inventāra uzskaite, atsavināšanai paredzēto ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu uzskaite, krājumu novērtēšana pārskata gada beigās.
5.Prasības: debitoru parādu atzīšana, uzkrājumu veidošana šaubīgiem debitoru parādiem, nekustamā īpašuma nodokļa uzskaite, uzkrātie ieņēmumi, nākamo periodu izdevumi.
6.Naudas līdzekļi: nauda ceļā, citu budžetu līdzekļi, naudas iekasēšana caur POS termināliem un kases aparātiem.
7.Kreditori: norēķini ar piegādātājiem, uzkrātās saistības, nākamo periodu ieņēmumi
8.Transfertu uzskaite – pārejas perioda beigas 31.12.2015.
Iepriekšējā izglītība, prasībasMērķauditorija: valsts institūciju un pašvaldību grāmatveži, auditori un iestāžu vadītāji.
Pieaugušo izglītības iestāde
Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011
Tel:67244452; 28384004  Fax:67244453
E-pasts:info@letija.lv  www.letija.lv