Ventspils Augstskola - Lietišķo tekstu tulkošana - Prof. mag. studijas

Lietišķo tekstu tulkošana
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-05-14
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālā maģistra grāds lietišķo tekstu tulkošanā
Profesionālā kvalifikācijaTulkotājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.punktu studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2023.
Programmas kods47227
 
Ilgums1,5 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti60
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas - 2270 EUR gadā (2020./21.)
 
Programmas aprakstsSTUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sagatavot augsta līmeņa speciālistus lietišķo tekstu tulkošanā, kuri - spēj sekmīgi veikt dažādas grūtības pakāpes tulkošanas pasūtījumus attiecīgajās darba valodu kombinācijās.

STUDIJU PROGRAMMAS UZDEVUMI

Izglītot augsta līmeņa speciālistus lietišķo tekstu tulkošanā vismaz no divām svešvalodām;
Īstenot padziļinātu zināšanu apguvi translatoloģijā, kas nodrošina iespēju patstāvīgi izstrādāt tulkošanas metodiku un veikt tulkošanas pasūtījumus aizvien jaunās ar juridisko terminoloģiju saistītās nozarēs;
Sekmēt tulkošanas speciālistu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū, t. sk. Eiropas Savienības institūcijās.
Programmas mājaslapaventa.lv/program/lietisko-tekstu-tulkosana
Iepriekšējā izglītība, prasībasBakalaura, profesionālā bakalaura grāds un piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija, vismaz divu svešvalodu (angļu valodas un pamatzināšanu līmenī – krievu/franču/vācu valodas) zināšanas un latviešu valodas zināšanas vismaz C1 līmenī. Reflektanti tiek iedalīti 5 kategorijās: 1.kategorija- reflektanti, kuriem latviešu valoda ir dzimtā valoda un kuri ar bakalaura diplomu vai starptautisko sertifikātu var apliecināt krievu, franču vai vācu valodas zināšanas. Jākārto iestājpārbaudījums tulkošanā EN-LV; veido 100% no iestājpārbaudījuma vērtējuma. 2.kategorija- reflektanti, kuriem latviešu valoda ir dzimtā valoda un kuri ar bakalaura diplomu vai starptautisko sertifikātu nevar apliecināt krievu, franču vai vācu valodas zināšanas. Jākārto iestājpārbaudījums tulkošanā EN-LV; veido 70% no iestājpārbaudījuma vērtējuma un krievu, vācu vai franču valodas pamatzināšanu tests; veido 30% no iestājpārbaudījuma vērtējuma. 3.kategorija- reflektanti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda un kuri ar bakalaura diplomu vai starptautisko sertifikātu var apliecināt krievu, franču vai vācu valodas zināšanas. Jākārto iestājpārbaudījums tulkošanā EN-LV; veido 70% no iestājpārbaudījuma vērtējuma un latviešu valodas tests vismaz C1 līmenī; veido 30% no iestājpārbaudījuma vērtējuma. 4.kategorija- reflektanti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda un kuri ar bakalaura diplomu vai starptautisko sertifikātu nevar apliecināt krievu, franču vai vācu valodas zināšanas. Jākārto iestājpārbaudījums tulkošanā EN-LV; veido 70% no iestājpārbaudījuma vērtējuma, latviešu valodas tests vismaz C1 līmenī; veido 25% no iestājpārbaudījuma vērtējuma, krievu, vācu vai franču valodas pamatzināšanu tests; veido 5% no iestājpārbaudījuma. 5.kategorija- reflektanti, kurus maģistra studijām šajā programmā 2019. gadā ir rekomendējusi VeA Valsts pārbaudījumu komisija. Nav jākārto iestājpārbaudījums.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2020./2021. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Inženieru iela 101A, Ventspils, LV-3601
Tel:63629657; 63628303
E-pasts:venta@venta.lv  www.venta.lv