BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA - Datordizains - Prof. bak. studijas

Datordizains
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-03-20
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs dizainā
Profesionālā kvalifikācijaDatordizainers (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2022.
Programmas kods42214
 
IlgumsPilna laika studijas - 4 gadi, nepilna laika studijas - 4,5 gadi
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas vakara; Neklātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa850 EUR semestrī (pilna laika dienas); 750 EUR semestrī (vakara); 700 EUR semestrī (neklātienes) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsDatordizaina speciālisti prot plānot un organizēt savu vai citu darbu, izmantojot mūsdienīgu datorizētu programmnodrošinājumu, prot izstrādāt projektējamā objekta vizuālizāciju digitālā formātā; prot izstrādāt, apstrādāt, stilizēt un radikāli izmainīt grafisko attēlu un telpisko objektu (poligrāfijā, modelēšanā, vides dizainā un reklāmā) un kustīgo attēlu (video, animācijā) ar datora palīdzību, kā arī sagatavot tehnoloģiski pamatotu nepieciešamo dokumentāciju projekta realizācijai. Datordizaina speciālists savā praksē spēj profesionāli noformulēt darba uzdevumu un realizēt māksliniecisko ideju, izmantojot datortehnikas un citas mūsdienu tehnoloģijas iespējas. Viņam jāprot strādāt datordizaineru darba grupās, plānot un realizēt savu zināšanu un prasmju pilnveidošanu. Jāprot izmantot datordizainera zināšanas, prasmes un iemaņas projektēšanā ražošanas, celtniecības, izglītības jomā, informācijas biznesā, reklāmā un poligrāfijā, modes industrijā, izklaidē un mākslā , WEB-portāla dizainā, CD un DVD dizainā.
Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi:


Studiju saturu veido

• vides, interjera vai to komponentu dizainā
• reklāmas dizainā
• reklāmas objektu un izstāžu aprīkojumā dizainā
• poligrāfijas produkcijas un iepakojuma dizainā
• reklāmas fotogrāfijas dizainā un krāsu korekcijā
• digitālās animācijas dizainā
• multimēdiju un web dizainā
• digitālā vizualizācijā un 3d modelēšanā

Programmā studenti apgūst vispārizglītojošos humanitāros studiju kursus: organizāciju vadības psiholoģiju, loģiku, estētiku, kultūras semiotiku un semantiku, psiholoģiju, filozofiju, estētiku, reklāmas un vizuālās komunikācijas pamatus, profesionālo svešvalodu, autortiesības un citus kursus.
Profesionāli orientētos mākslas un dizaina nozares studiju kursos studenti apgūst: gleznošanu, zīmēšanu, koloristiku, burtu mācību, projektēšanas pamatus, ievadu specialitātē, mākslas vēsturi, dizaina vēsturi, radošo resursu teoriju, ergonomiku, stilu analīzi, inženieru psiholoģiju, vidi un vizuālo komunikāciju, reklāmas psiholoģiju, projektu funkcionālu analīzi, datortehnoloģijas dizainā: vektorgrafikas redaktorus (CorelDraw, FreeHand, Adobe Illustrator), rastragrafikas redaktoru (Adobe Photoshop), 3D projektēšanas redaktorus (AutoCAD,3dMAX), WEB -projektēšanas redaktorus (HTML, Apple iWeb u.c.), animācijas redaktorus (t.sk. Macromedia FLASH), multimediju redaktorus (Apple iMovie, GarageBand, iPhoto u. c.), 3D grafiskās vizualizācijas redaktorus, kas ļauj studentiem un programmas beidzējiem plaši pielietot iegūtās zināšanas.

Studentiem ir iespēja izvēlēties padzilinātas apgūšanas virzienu kursus: WEB lapu veidošanu vai interjera dizainu, poligrāfijas pamatus un lietišķo grafiku, maketēšanu, arhitektūras pamatus vai animāciju, kas ļauj pēc izglītības iegūšanas specializēties konkrētajā dizaina jomā.
Liela uzmanība tiek pievērsta topošā speciālista sagatavošanai praktiskam darbam, tādējādi studiju procesā ir iekļautas profesionālās prakses, kur studenti nostiprina iegūtās zināšanas un iegūst iemaņas tās pielietot praksē.
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā vispārējā, vidējā profesionālā vai augstākā izglītība. Vismaz divi centralizēto eksāmenu sertifikāti atbilstoši izvēlētajai studiju programmai vai pēc reflektanta vēlēšanās ar līmeņiem ne zemāk par E (vai atbilstošajiem procentu līmeņu robežām). Centralizētais eksāmens svešvalodā var tikt aizvietots ar starptautisko svešvalodas sertifikātu atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr.543 no 29.09.2015. „Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā” ar nosacījumu, ka iegūtais pārbaudījuma vērtējuma līmenis atbilsts augstākminēto MK noteikumu nosacījumiem. Mākslas tests un datortests.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003
Tel:67100610; 20220991
E-pasts:uk@bsa.edu.lv  www.bsa.edu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit