Banku augstskola - Uzņēmējdarbības vadīšana - Prof. mag. studijas

Uzņēmējdarbības vadīšana
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
Uzņemšana:Ziemas uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-12-10
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs uzņēmumu un organizāciju vadīšanā
Profesionālā kvalifikācijaUzņēmumu un iestāžu vadītājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2021.
Programmas kods47345
 
Ilgums1,5 gadi (ar profesionālo bakalaura grādu), 2 gadi (ar akadēmisko grādu)
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti60 vai 80
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksa2400 EUR gadā (ar iegūtu profesionālo kvalifikāciju); 2100 EUR gadā (bez iegūtas profesionālās kvalifikācijas); 2400 EUR gadā (studijas angļu valodā) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsZiemas uzņemšana 2020./21. gadā (2 gadu studijas angļu valodā): pieteikšanās un dokumentu pieņemšana no 02.11.2020. līdz 15.01.2021.

Programma sagatavo konkurētspējīgus uzņēmējus un vadītājus, kuri spēj definēt uzņēmuma darbības pamatprincipus, plānot un vadīt darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem, vadīt kolektīvu un pārmaiņas mainīgajā biznesa vidē.

Programma noderīga dāždu profesiju pārstāvjiem vadītāja kompetences paaugstināšanai.

Absolventa profils: augsti kvalificēts uzņēmumu, iestāžu vai to struktūrvienību vadītājs, arī uzņēmējs.

Studiju programmas mērķis

Sagatavot augsti kvalificētus vadītājus ar nepieciešamajām zināšanām, iemaņām, padziļinātām prasmēm un kompetencēm uzņēmējdarbībā, īpaši pievēršot uzmanību starptautiskajai uzņēmējdarbībai, atbilstoši profesijas standartam Uzņēmumu un iestāžu vadītājs, kas sekmētu veiksmīgu uzņēmumu un iestāžu vadīšanu un to darbības ilgtspējīgu paplašināšanu, kā arī veicinātu jaunu konkurētspējīgu uzņēmumu dibināšanu. Programma izstrādāta, orientējoties uz pretendentiem ar iegūtu bakalaura grādu gan vadībzinību jomā, gan jo īpaši – citās zinātnēs, ja ir darba pieredze vadītāja amatā.

Sagaidāmie studiju rezultāti

• Spēja demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par ekonomikas daudzveidīgās norises kopsakarībām, attīstības tendencēm globalizācijas kontekstā;
• Prasme analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas un kritiski novērtēt situāciju, risināt aktuālos uzņēmuma vadīšanas jautājumus, pieņemot lēmumus, veikt augsti kvalificētas profesionālas funkcijas;
• Spēja demonstrēt uzņēmuma un projektu vadīšanas prasmes, nodrošinot uzņēmuma konkurētspējīgu darbību, paaugstinot tā pievienoto vērtību mainīgajos un globālās ekonomikas ilgtspējīgas attīstības apstākļos;
• Prasme novērtēt un analizēt uzņēmējdarbības vidi vietējā un starptautiskajā tirgū;
• Prasme strādāt komandā, spēja izprast dažādu grupu intereses, argumentēti izskaidrot viedokli un diskutēt,
• Labas komunikācijas un konflikta vadīšanas prasmes.
Programmas mājaslapawww.ba.lv/studijas/programma/uznemejdarbibas-vadisana-3
Iepriekšējā izglītība, prasībasBakalaura profesionālais grāds ekonomikā, finansēs, vadībzinībās un/vai 2.līmeņa augstākā profesionālā kvalifikācija ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās, kura iegūta, pabeidzot vismaz 4-gadīgo profesionālo izglītību, vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze vadītāja amatā, vai bakalaura akadēmiskais grāds ekonomikā, finansēs un vadībzinībās bez profesionālās kvalifikācijas vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze vadītāja amatā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2021./2022. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Krišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013
Tel:67360133
E-pasts:info@ba.lv  www.ba.lv