Digitālais asistents

Digitālais asistents
Digitālais asistents palīdzēs tev atrast tieši tavai dzīves situācijai un vajadzībām atbilstošās izglītības iespējas. Veicot izvēles, soli pa solim nonāksi līdz Tev vajadzīgajam izglītības iespēju meklēšanas komplektam - izglītības programmu sarakstam. Šādi atlasītajā izglītības iespēju sarakstā varēsi tālāk meklēt pēc atslēgas vārda (ierakstot atslēgas vārdu brīvteksta meklēšana logā) un/vai tālāk atlasīt programmas ar kreisās puses meklēšanas filtru palīdzību.

    • Esmu ieguvis maģistra līmeņa augstāko izglītību
    • Tev ir iespējas tālāk studēt doktora līmeņa programmās. Pilna laika studijas ilgst 3 līdz 4 gadus, studiju rezultātā iegūsi doktora grādu. Doktorantūras studijas orientētas uz akadēmisko un pētniecisko darbību un pamata laiks jāvelta zinātniskā darba izstrādei.
    • Esmu ieguvis 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību (koledža)
    • Tev ir iespēja studēt programmās, kas īpaši paredzētas 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu beidzējiem vai arī iestāties radniecīga tematiskā virziena bakalaura līmeņa programmās vēlākos kursos, pielīdzinot koledžas studiju laikā iegūtos studiju kursus.