Arhīvs - Profesionālo izglītības iestāžu tīkla izmaiņas 2011.-2015. gadā

Publicēts 2014. gada 18. septembrī
Atjaunots 2015. gada 6. decembrī

Izglītības un zinātnes ministrija 2011. gadā uzsākusi Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizāciju. Valdības apstiprinātās optimizācijas pamatnostādnes paredz, ka profesionālajā izglītībā tiek īstenotas strukturālas reformas, optimizēts profesionālo izglītības iestāžu skaits un izvietojums reģionos.

Reformu rezultātā vairākas profesionālās skolas mainījušas statusu vai nosaukumu, apvienotas, pievienotas citām profesionālās izglītības iestādēm vai beigušas darbību. Tabulās sniegts skolu tīkla izmaiņu kopsavilkums 2011.-2016. gadā.

Vairāk par reformām skat.:
Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes 2010.–2015. gadam

 


  Skolas nosaukums no 2015. gada

Ērgļu Profesionālā vidusskola pievienota Priekuļu tehnikumam

Priekuļu tehnikuma
Ērgļu teritoriālā struktūrvienība

Saulaines Profesionālā vidusskola pievienota Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma
Saulaines teritoriālā struktūrvienība

Cīravas Profesionālā vidusskola pievienota Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma
Cīravas teritoriālā struktūrvienība

Alsviķu arodskola pievienota Smiltenes tehnikumam

Smiltenes tehnikuma
Alsviķu teritoriālā strukturvienība

Rankas Profesionālā vidusskola pievienota Valmieras tehnikumam

Valmieras tehnikuma
Rankas teritoriālā struktūrvienība

Daugavpils Profesionālā vidusskola

Daugavpils tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums"

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums

Rīgas Amatniecības vidusskola

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Viduslatgales Profesionālā vidusskola tiek likvidēta (izglītības programmu īstenošanu pārņem Malnavas koledža, saglabājot norises vietu Višķos)

Malnavas koledžas
Višķu teritoriālā struktūrvienība

Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola tiek likvidēta (izglītības programmu īstenošanu pārņem Rīgas Amatniecības vidusskola)

Skrundas arodvidusskola tiek likvidēta

Jaungulbenes Profesionālo vidusskola tiek likvidēta (izglītības programmu īstenošanu pārņem Smiltenes tehnikums)

Arodskola “Dzīvesprieks” 2015. gadā audzēkņus vairs neuzņem, skola tiks likvidēta
* nav IZM izglītības iestāde un skolas likvidācija nenotiek iestāžu tīkla optimizācijas ietvaros

 

 


  Skolas nosaukums no 2014. gada

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola

(izveidota 2011. gadā, apvienojot Latgales Amatniecības meistaru skolu, Lūznavas Profesionālo vidusskolu, Rēzeknes Profesionālo vidusskolu, Rēzeknes 14. arodvidusskolu, Viļānu 41. arodvidusskola un Zilupes arodvidusskolu)

Rēzeknes tehnikums

Limbažu Profesionālā vidusskola pievienota RVT

 (izveidota 2008. gadā, apvienojot Limbažu 18.arodvidusskolu un Ozolu arodvidusskolu)

PIKC Rīgas Valsts tehnikuma  Limbažu teritoriālā struktūrvienība
Laidzes Profesionālā vidusskola pievienota RVT PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Laidzes profesionālā struktūrvienība

Balvu Amatniecības vidusskola

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

(izveidota, apvienojot Balvu Amatniecības vidusskolu un Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centru)

Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola Daugavpils Būvniecības tehnikums

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola

(līdz 2008. gadam Kuldīgas 78. arodvidusskola)

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Priekuļu un Jāņmuižas tehnikums

(izveidots 2011. gadā, apvienojot Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikumu un Jāņmuižas Profesionālo vidusskolu)

Priekuļu tehnikums
Bebrenes profesionālā vidusskola

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

(izveidota, apvienojot Bebrenes profesionālo vidusskolu un Bebrenes vidusskolu)

Apguldes profesionālā vidusskola pievienota Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošajai vidusskolai

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola

(izveidota 2011. gadā, apvienojot Dobeles Amatniecības vidusskolu un Dobeles 2. vidusskolu)

Rīgas Būvniecības vidusskola pievienota Rīgas Celtniecības koledžai

(2009. gadā izveidota, apvienojot Rīgas 13.arodvidusskolu, Rīgas Būvamatniecības vidusskolu un Rīgas Jūras transporta profesionālo vidusskolu)

Rīgas Celtniecības koledža
Valmieras Profesionālā vidusskola Valmieras tehnikums

Divas Viduslatgales profesionālās vidusskolas programmu īstenošanas vietas (Preiļos un Dagdā) 2014./2015. mācību gadā nodotas divu citu profesionālo skolu pārziņā:

 


  Skolas nosaukums no 2013. gada
Vecbebru Profesionālā vidusskola

Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola

(izveidota, apvienojot Vecbebru Profesionālo vidusskolu un Bebru internātvidusskolu)

Liepājas Jūrniecības koledžas jūrskola pievienota Liepājas Jūrniecības koledžai Liepājas Jūrniecības koledža

Ogres Valsts tehnikums

(izveidots 2011. gadā, apvienojot Ogres Amatniecības vidusskolu, Ogres Meža tehnikumu un Ogres profesionālo vidusskolu)

Ogres tehnikums

Smiltenes Valsts tehnikums – profesionālā vidusskola

(izveidots 2011. gadā, apvienojot Smiltenes Profesionālo vidusskolu un Smiltenes tehnikumu)

Smiltenes tehnikumus

VSIA "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola"

(izveidota 2011. gadā, apvienojot Rīgas tūrisma un tirdzniecības skolu un Rīgas Purvciema amatu skolu)

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"
Zaļenieku Profesionālā vidusskola

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

(izveidota, apvienojot Zaļenieku profesionālo vidusskolu un Zaļenieku pamatskolu)

Daugavpils Valsts tehnikums

Daugavpils Profesionālā vidusskola

 


                                                                                                                                         Skolas nosaukums no 2012. gada
Alsviķu Profesionālā skola Alsviķu arodskola

 


                                                                                    Skolas nosaukums no 2011. gada
Aizkraukles arodvidusskola

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

(Izveidota 2011. gadā, apvienojot Viesītes arodvidusskola un Aizkraukles arodvidusskola)

Jelgavas Amatniecības vidusskola Jelgavas Tehnikums
Ventspils Profesionālā vidusskola Ventspils Tehnikums

Daugavpils Valsts tehnikums

(izveidots 2011. gadā, apvienojot Latgales Transporta un sakaru tehnisko skolu un Daugavpils 1. arodvidusskolu) 

PIKC "Liepājas Valsts tehnikums"

(izveidots 2011. gadā, apvienojot RTU Liepājas profesionālo vidusskolu, Liepājas Tūrisma un tekstila skolu un Liepājas Būvamatniecības vidusskolu)

Valmieras Profesionālā vidusskola

(izveidota 2011. gadā, apvienojot Valmieras Pārtikas ražotāju vidusskolu un Valmieras 36. arodvidusskolu)

Viduslatgales Profesionālā vidusskola

(izveidota 2011.gadā, apvienojot Dagdas arodvidusskolu, Jaunaglonas vidusskolu, Preiļu arodvidusskolu un Višķu Profesionālo vidusskolu)

 


Citi

Cīravas Profesionālā vidusskolai 2009.gadā pievienota Kazdangas Profesionālā vidusskola

Rīgas 3. arodskolai 2009. gadā pievienota Vangažu arodskola

 

Ieteikt rakstu