23 profesionālās izglītības kompetences centri

Atjaunots 2017. gada 7. martā
Publicēts 2014. gada 9. oktobrī

2011. gadā uzsāktās profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas ietvaros izveidoti jau 23 profesionālās kompetences centri. Strukturālās reformas paredzēts turpināt, līdz 2020. gadam apvienojot arī mūzikas un mākslas vidusskolas un izveidojot kompetences centrus.

Profesionālās izglītības kompetences centrs ir profesionālās izglītības iestāde, kurā ir nepieciešamā materiālā bāze profesionālās kvalifikācijas ieguvei visās attiecīgajās nozares pamatprofesijās. Šādu centru uzdevums vienlaikus ir sniegt nepieciešamo metodisko atbalstu attiecīgās nozares profesiju apgūšanai citām profesionālās izglītības iestādēm un kalpot kā jaunāko tehnoloģiju apguves vietai gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Centri pilda arī eksaminācijas centru funkcijas, tai skaitā veic ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto kompetenču profesionālās kvalifikācijas novērtēšanu.

 


Profesionālās izglītības kompetences centri Latvijā

Daugavpils Būvniecības tehnikums

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola" (PIKC statuss no 01.09.2017.)

Daugavpils tehnikums

Jelgavas Tehnikums

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (PIKC statuss no 01.01.2017.)

Nacionālā Mākslu vidusskola (PIKC statuss no 01.01.2017.)

Ogres tehnikums

Priekuļu tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums"

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Rēzeknes tehnikums

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Rīgas Stila un modes tehnikums (PIKC statuss no 16.02.2017.)

Saldus tehnikums

Smiltenes tehnikums

Valmieras tehnikums

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Ventspils Tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) veidošanas process kultūrizglītības jomā

MK noteikumi:

Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība

Kārtība, kādā piešķir un anulē profesionālās izglītības kompetences centra statusu mākslas, mūzikas vai dejas jomā

 

NB! Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto kompetenču profesionālās kvalifikācijas novērtēšanu veic arī citas izglītības iestādes - vairāk par šo skat.: Kvalifikācijas dokumenta iegūšana par praksē apgūtajām zināšanām: APRAKSTS, PROFESIJAS, SKOLAS

Ieteikt rakstu