Profesionālās izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Published: 

Aktualizēts 2018. gada 22. februārī

Updated: 

Publicēts 2017. gada 23. maijā

Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē (NIID.lv) ir apkopota informācija par uzņemšanu 2018./19. mācību gadā profesionālās izglītības programmās personām ar īpašām vajadzībām.

Šādas programmas īsteno gan profesionālās izglītības iestādes, gan koledžas un to teritoriālās struktūrvienības. Par katru izglītības iestādi sniegta arī noderīga informācija par papildu iespējām cilvēkiem ar dažādu veidu veselības traucējumiem un/vai invaliditāti.

 

 

NIID.lv tiek apkopota un regulāri aktualizēta informācija par šādām profesionālās izglītības programmām, kas piemērotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām:

 

 • Profesionālā pamatizglītība;
 • Arodizglītība pēc pamatizglītības;
 • Arodizglītība pēc pamatizglītības no 17 vai 18 gadu vecuma;
 • Arodizglītība pēc vidējās izglītības;
 • Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības;
 • Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības;
 • Profesionālā tālākizglītība;
 • Profesionālā pilnveide;
 • Profesionālā augstākā izglītība – 1.līmeņa (jeb koledžas) profesionālās studiju programmas.

 

NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM 2018./19. MĀCĪBU GADĀ

Tabulā ievietotas programmas, kas tiek īstenotas par valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem.

 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201

Tālrunis: ​65231726

E-pasts:koledza@jak.lv  www.jak.lv

Programmas veids

Programmas nosaukums

Iegūstamā kvalifikācija

Ilgums

Uzņemšanas nosacījumi

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Grāmatvedība (personām ar dzirdes traucējumiem)

Grāmatvedis (3. PKL)

4 gadi (klātienē)

Pamatizglītība, 15 gadi

Programmēšana (personām ar dzirdes traucējumiem)

Programmēšanas tehniķis (3. PKL)

Papildu informācija:

 • Dienesta viesnīca (maksas pakalpojums - 11.38 EUR mēnesī)
 • Zīmju valodas tulks
 • 1.stāvā ir dienesta viesnīcas istabiņa personām ar kustību traucējumiem

 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža - Barkavas struktūrvienība

Iepriekšējais nosaukums: Barkavas Profesionālā vidusskola

Dzirnavu iela 1, Barkava, Barkavas pag., Madonas nov., LV-4834

Tālruņi: 64807211; 64807215

E-pasts: barkarod@madona.lv ,  www.bavs.lv

Programmas veids

Programmas nosaukums

Iegūstamā kvalifikācija

Ilgums

Uzņemšanas nosacījumi

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Būvdarbi (personām ar dzirdes traucējumiem)

Apdares darbu tehniķis (3. PKL)

4 gadi (klātienē)

Pamatizglītība, 15 gadi

Lauksaimniecība (personām ar dzirdes traucējumiem)

Augkopības tehniķis  (3. PKL)

Viesnīcu pakalpojumi (personām ar kustību traucējumiem)

Viesmīlības pakalpojumu speciālists (3. PKL)

Papildu informācija:

 • Draudzīga vide personām ar kustību traucējumiem
 • Dienesta viesnīca (maksas pakalpojums – 5 EUR mēnesī)
 • 1.stāvā ir dienesta viesnīcas istabiņa personām ar kustību traucējumiem
 • Ēdnīca (Madonas novadā dzīvojošajiem audzēkņiem - novada apmaksāta ēdināšana pusdienās, pārējiem – maksas pakalpojums)
 • Zīmju valodas tulks
 • Pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas (interešu izglītība, sporta aktivitātes, bibliotēka, internets, baseins, sauna)

 

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums - Cīravas teritoriālā struktūrvienība

Iepriekšējais nosaukums: Cīravas profesionālā vidusskola

"Cīravas skola", Cīrava, Cīravas pag., Aizputes nov., LV-3453

Tālrunis: 63448485

E-pasts: info.cirava.avs@inbox.lv   ciravasskola.lv

Programmas veids

Programmas nosaukums

Iegūstamā kvalifikācija

Ilgums

Uzņemšanas nosacījumi

Arodizglītība pēc pamatizglītības

Ēdināšanas pakalpojumi (personām ar īpašām vajadzībām)

Pavārs (2. PKL)

3 gadi (klātienē)

Pamatizglītība, 15 gadi

Koka izstrādājumu izgatavošana (personām ar īpašām vajadzībām)

Galdnieks (2. PKL)

3 gadi (klātienē)

Pamatizglītība, 15 gadi

Papildu informācija:

 • Iespēja personām ar īpašām vajadzībām iesaistīties ERASMUS+ mobilitātes projektos
 • Kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas – novuss, datorklase, internets.

 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Liepājas iela 31, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

Tālrunis: 63324082

E-pasts: kuldigasttt@pcabc.lv  www.kuldigastehnikums.lv

Programmas veids

Programmas nosaukums

Iegūstamā kvalifikācija

Ilgums

Uzņemšanas nosacījumi

Arodizglītība pēc pamatizglītības no 17. g.v.

Ēdināšanas pakalpojumi (Jauniešu garantija) (personām ar dzirdes traucējumiem)

Konditors (2. PKL)

1 gads (klātienē)

Pamatizglītība, no 17 līdz 29 gadu vecumam

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Koka izstrādājumu dizains (personām ar dzirdes traucējumiem)

Mēbeļu dizaina speciālists (3. PKL)

4 gadi (klātienē)

Pamatizglītība, 15 gadi

Koka izstrādājumu izgatavošana (personām ar dzirdes traucējumiem)

Mēbeļu galdnieks (3. PKL)

(darba vidē balstītas mācības)

Papildu informācija:

 • Visās grupās personām ar dzirdes traucējumiem nodrošināti surdotulka pakalpojumi.

 

Smiltenes tehnikums – Alsviķu teritoriālā struktūrvienība

Iepriekšējais nosaukums: Alsviķu arodskola

"Alsviķu arodskola", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333

Tālruņi: 64307132; 26158008

E-pasts: arodskola@alsviki.lv  smiltenestehnikums.lv/index.php/alsvikji

Programmas veids

Programmas nosaukums

Iegūstamā kvalifikācija

Ilgums

Uzņemšanas nosacījumi

Arodizglītība pēc pamatizglītības

Ādas apstrādes tehnoloģija un izstrādājumu izgatavošana (piemērota personām ar īpašām vajadzībām)

Apavu labotājs (2. PKL)

3 gadi (klātienē)

Pamatizglītība, 1., 2., 3. grupas invaliditāte

Datora lietošana (piemērota personām ar īpašām vajadzībām)

Teksta redaktora operators (2. PKL)

Ēdināšanas pakalpojumi (piemērota personām ar īpašām vajadzībām)

Pavārs (2. PKL)

(darba vidē balstītas mācības)

Papildu informācija:

Papildus norādītajām skola īsteno arī citas izglītības programmas personām ar īpašām vajadzībām (2018./19. gadā uzņemšana nenotiek, taču turpmāk tiek plānota): Sociālā aprūpe (iegūst kvalifikāciju “Aprūpētājs”) un Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (iegūst kvalifikāciju “Šuvējs”.

Pakalpojumi :

 • dienesta viesnīca (maksas pakalpojums EUR 8.50 mēnesī);
 • No foajē telpas uz dienesta viesnīcu ir ierīkots pacēlājs personām ar kustību traucējumiem, kas nodrošina brīvas pārvietošanās iespējas;
 • ēdnīca (4 x dienā valsts apmaksāta ēdināšana cilvēkiem ar 1.,2.,3.grupas invaliditāti, kuri dzīvo dienesta viesnīcā; pārējiem - maksas pakalpojums)
 • fizioterapija, masāžas, ūdens procedūras, ārstnieciskā vingrošana, logopēds, zīmju valodas tulks;
 • pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas (interešu izglītība, sporta aktivitātes, bibliotēka, internets).

 

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola

Slokas iela 68, Jūrmala, LV-2015

Tālrunis: 28304941

E-pasts: jpv@siva.gov.lv  www.siva.gov.lv

Programmas veids

Programmas nosaukums

Iegūstamā kvalifikācija

Ilgums

Uzņemšanas nosacījumi

Profesionālā pamatizglītība

Ēdināšanas pakalpojumi (piemērota personām ar īpašām vajadzībām)

Pavāra palīgs (1. PKL)

1 gads (klātienē)

 

Pamatizglītība, 15 gadi

 

Komerczinības (piemērota personām ar īpašām vajadzībām)

Tirdzniecības zāles darbinieks (1. PKL)

Metālapstrāde (piemērota personām ar īpašām vajadzībām)

Montāžas darbu atslēdznieks (1. PKL)

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (piemērota personām ar garīga rakstura traucējumiem)

Palīgšuvējs (1. PKL)

Arodizglītība pēc pamatizglītības

Ēdināšanas pakalpojumi (piemērota personām ar īpašām vajadzībām)

Pavārs (2. PKL)

3 gadi (klātienē)

Arodizglītība pēc pamatizglītības no 17. g.v.

Datoru lietošana (piemērota personām ar īpašām vajadzībām)

Informācijas ievadīšanas operators (2. PKL)

1 gads (klātienē)

Pamatizglītība, 17 gadi

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Datorsistēmas (piemērota personām ar īpašām vajadzībām)

Datorsistēmu tehniķis (3. PKL)

4 gadi (klātienē)

Pamatizglītība, 15 gadi

Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības

Komerczinības (piemērota personām ar īpašām vajadzībām)

Rūpniecības komercdarbinieks (3. PKL)

2 gadi (tālmācībā)

Vidējā izglītība

Profesionālā tālākizglītība

Datorsistēmas (piemērota personām ar īpašām vajadzībām)

Datorsistēmu tehniķis (3. PKL)

960 stundas (klātienē)

Vidējā izglītība

Datoru lietošana (piemērota personām ar īpašām vajadzībām)

Informācijas ievadīšanas operators (2. PKL)

480 stundas (klātienē)

Pamatizglītība, 15 gadi

 

Grāmatvedība (piemērota personām ar īpašām vajadzībām)

Uzskaitvedis (2. PKL)

640 stundas (klātienē)

Ēdināšanas pakalpojumi (piemērota personām ar īpašām vajadzībām)

Konditora palīgs (1. PKL)

480 stundas (klātienē)

Bez nosacījumiem iepriekšējai izglītībai

Mājturība (piemērota personām ar īpašām vajadzībām)

Veļas mazgātājs un gludinātājs (1. PKL)

960 stundas (klātienē)

Profesionālās pilnveides izglītība

Apdrukas tehnoloģijas (piemērota personām ar īpašām vajadzībām)

Nav

570 stundas (klātienē)

Pamatizglītība

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (Koledža)

Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Tālrunis: 29466508

E-pasts: koledza@siva.gov.lv  www.siva.gov.lv/koledza.html

1.līmeņa (koledžas) profesionālā augstākā izglītība

Cilvēku resursu vadība

Personāla speciālists (4. PKL)

2,5 gadi (pilna laika klātienē), 3 gadi (nepilna laika neklātienē)

Vidējā izglītība

 

Grāmatvedība un nodokļi

Grāmatvedis (4. PKL)

2,5 gadi (pilna laika klātienē), 3 gadi (nepilna laika neklātienē)

Informācijas tehnoloģijas

Datorsistēmu un datortīklu administrators (4. PKL)

3 gadi (pilna laika klātienē)

Lietišķo sistēmu programmatūra

Programmētājs (4. PKL)

3 gadi (pilna laika klātienē)

Mārketings un tirdzniecība

Mārketinga un tirdzniecības speciālists (4. PKL)

2,5 gadi (pilna laika klātienē), 3 gadi (nepilna laika neklātienē)

Surdotulks

Surdotulks (4. PKL) 2 gadi (pilna laika klātienē)

Viesnīcu servisa vadība

Viesnīcu pakalpojumu organizators (4. PKL)

2,5 gadi (pilna laika klātienē), 3 gadi (nepilna laika neklātienē)

Papildu informācija:

Cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti mācības Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā apmaksā valsts. Mācību laikā par valsts budžeta līdzekļiem tiek nodrošināts:

 • ārsta, psihologa, ergoterapeita, fizioterapeita un citu speciālistu konsultācijas un nodarbības; 
 • veselības uzlabošanas vai nostiprināšanas procedūras;
 • karjeras atbalsts studiju/mācību laikā un vienu gadu pēc izglītības iestādes absolvēšanas;
 • dzīvošana dienesta viesnīcā;
 • ēdināšana;
 • cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem - surdotulkošana;
 • autovadīšanas apmācības.

Lai pieteiktos valsts apmaksātai izglītībai, cilvēkiem ar invaliditāti jāveic profesionālās piemērotības noteikšana.

Līdz 2019. gada 31. decembrim SIVA tiek īstenots ESF projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”, kurā var iesaistīties personas ar smagu invaliditāti (I un II grupas invaliditāte) un personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras neapgūst izglītību vispārējās izglītības iestādēs, sākot no 15 gadu vecuma līdz pensijas vecuma sasniegšanai. Šī projekta laikā tiks dota iespēja apgūt piecas profesionālās tālākizglītības programmas personām ar I vai II grupas invaliditāti, kā arī 35 prasmju apmācību (neformālās izglītības) programmas personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Mācību laikā bez maksas tiks nodrošināta:

 • Dzīvošana labiekārtotā dienesta viesnīcā;
 • Ēdināšana trīs reizes dienā;
 • Sociālā darbinieka, psihologa konsultācijas un atbalsts;
 • Sociālā rehabilitācija;
 • Atbalsts iekārtošanai darbā;
 • Brīvā laika pasākumi.

Pirms mācībām speciālisti noteiks profesionālo piemērotību (motivāciju, veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajai profesijai, iepriekšējās zināšanas, pieredzi un prasmes), pretendenti saņems ieteikumu atbilstošai mācību programmai. Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā ir iespējams saņemt apmaksātu transporta pakalpojumu nokļūšanai līdz pakalpojuma saņemšanas vietai (ja personai ir ierobežota mobilitāte), ēdināšanas un dienesta viesnīcas pakalpojumu, psihologa, karjeras konsultanta, sociālā darbinieka u.c. speciālistu konsultācijas.

Piecas profesionālās tālākizglītības programmas personām ar I vai II grupas invaliditāti:

 • Dārzkopis;
 • Galdnieka palīgs;
 • Noliktavas darbinieks;
 • Florists;
 • Lietvedis.

35 prasmju apmācību (neformālās izglītības) programmas personām ar garīga rakstura traucējumiem:

 • Ziedu kārtošana;
 • Sveču liešana, materiālu sagatavošana;
 • Dāvanu noformēšana;
 • Ielas slaucīšana, lapu grābšana;
 • Stādu sagatavošana un padošana;
 • Etiķešu līmēšana;
 • Preču komplektēšana;
 • Ratiņu stumšana lielveikalā;
 • Augļu, dārzeņu un tiem līdzīgu produktu šķirošana;
 • Koka grebšana (dažādu priekšmetu izgatavošana);
 • Klūdziņu pīšana (dažādu priekšmetu izgatavošana);
 • Zeķu un cimdu adīšana;
 • Veļas šķirošana, marķēšana;
 • Trauku mazgāšana, spodrināšana;
 • Dārzeņu mizošana;
 • Putekļu slaucīšana, mēbeļu pulēšana;
 • Maizes un konditorejas izstrādājumu iesaiņošana;
 • Ziepju vārīšana, izejmateriālu sagatavošana u.c.

Visi interesenti aicināti zvanīt un pieteikties pa tālruņa numuriem 20011645 vai 26385047. E-pasta adrese: sivaprojekts@siva.gov.lv. Vairāk par projektu lasiet šeit.

Mācības tiek nodrošinātas Eiropas Sociālā fonda projekta "Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā" īstenošanas gaitā.

 

Noderīgi resursi:

Social Sharing